BẢNG THỐNG KÊ "Đầu - Đuôi" XỔ SỐ
Tỉnh/TP:
Số lần quay:


Nhằm thống kê số lần xuất hiện các chữ số từ 0 đến 9 ở hàng Chục và hàng Đơn vị của cặp số cuối trong các giải thưởng của Đài/ Thành phố mà bạn quan tâm.