Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
41
421
7020
9441
4599
2297
54146
26420
90930
70648
10421
67306
30876
49508
22530
68420
43125
231921
33
660
2582
6204
1518
6122
51332
87205
56567
58339
91507
18078
51472
43482
47559
22934
31990
957311
98
634
8803
1746
1185
3222
21744
93489
25893
92734
63776
80122
40283
49861
42038
20870
78315
511302
Nhận KQXS Vĩnh Long siêu tốc, soạn XSVL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Dương siêu tốc, soạn XSBD gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh siêu tốc, soạn XSTV gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
2,2,3,3,2 0 6,8
4,2,4,2,2 1 -
- 2 1,0,0,1,0,5,1
- 3 0,0
- 4 1,1,6,8
2 5 -
4,0,7 6 -
9 7 6
4,0 8 -
9 9 9,7
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
6,9 0 4,5,7
1 1 8,1
8,2,3,7,8 2 2
3 3 3,2,9,4
0,3 4 -
0 5 9
- 6 0,7
6,0 7 8,2
1,7 8 2,2
3,5 9 0
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
7 0 3,2
6 1 5
2,2,0 2 2,2
0,9,8 3 4,4,8
3,4,3 4 6,4
8,1 5 -
4,7 6 1
- 7 6,0
9,3 8 5,9,3
8 9 8,3

Mở thưởng Thứ năm ngày 04/03/2021
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
93
454
6253
1649
6872
4000
76339
15658
74486
69199
35718
18667
46700
17129
90499
03828
39002
962910
33
318
8629
8830
9872
8421
37688
22523
66567
83249
43085
41385
56607
44461
16365
39750
87722
215008
18
017
5917
9035
0403
0457
11783
00059
21468
01723
47100
80760
21684
26860
00817
08834
51582
227843
Nhận KQXS Tây Ninh siêu tốc, soạn XSTN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS An Giang siêu tốc, soạn XSAG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận siêu tốc, soạn XSBTH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
0,0,1 0 0,0,2
- 1 8,0
7,0 2 9,8
9,5 3 9
5 4 9
- 5 4,3,8
8 6 7
6 7 2
5,1,2 8 6
4,3,9,2,9 9 3,9,9
An Giang
Chục Số Đơn Vị
3,5 0 7,8
2,6 1 8
7,2 2 9,1,3,2
3,2 3 3,0
- 4 9
8,8,6 5 0
- 6 7,1,5
6,0 7 2
1,8,0 8 8,5,5
2,4 9 -
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
0,6,6 0 3,0
- 1 8,7,7,7
8 2 3
0,8,2,4 3 5,4
8,3 4 3
3 5 7,9
- 6 8,0,0
1,1,5,1 7 -
1,6 8 3,4,2
5 9 -

Mở thưởng Thứ tư ngày 03/03/2021
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
32
065
7558
6461
6842
7193
05993
53444
48080
89559
16888
23744
12345
05120
77404
07745
13499
279699
06
222
6215
4816
7933
2523
77132
16282
27680
24815
84724
87059
08557
51102
31421
50151
51374
414303
47
127
6470
6472
0714
2962
86931
79675
09519
85255
58821
60418
11558
26544
70144
42590
72330
454847
Nhận KQXS Đồng Nai siêu tốc, soạn XSDN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cần Thơ siêu tốc, soạn XSCT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Sóc Trăng siêu tốc, soạn XSST gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
8,2 0 4
6 1 -
3,4 2 0
9,9 3 2
4,4,0 4 2,4,4,5,5
6,4,4 5 8,9
- 6 5,1
- 7 -
5,8 8 0,8
5,9,9 9 3,3,9,9
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
8 0 6,2,3
2,5 1 5,6,5
2,3,8,0 2 2,3,4,1
3,2,0 3 3,2
2,7 4 -
1,1 5 9,7,1
0,1 6 -
5 7 4
- 8 2,0
5 9 -
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
7,9,3 0 -
3,2 1 4,9,8
7,6 2 7,1
- 3 1,0
1,4,4 4 7,4,4,7
7,5 5 5,8
- 6 2
4,2,4 7 0,2,5
1,5 8 -
1 9 0

Mở thưởng Thứ ba ngày 02/03/2021
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
43
929
6378
2453
7583
2014
89695
26888
37896
38358
40492
09234
85418
53791
46008
78278
29282
354874
94
006
9840
2128
2664
6073
88989
52451
71664
95394
52406
60497
45228
46461
25981
55773
31954
156089
93
727
2596
9281
2328
8650
26303
01398
94854
61166
15154
75704
59098
04645
86346
81467
63027
807364
Nhận KQXS Bến Tre siêu tốc, soạn XSBT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Vũng Tàu siêu tốc, soạn XSVT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bạc Liêu siêu tốc, soạn XSBL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
- 0 8
9 1 4,8
9,8 2 9
4,5,8 3 4
1,3,7 4 3
9 5 3,8
9 6 -
- 7 8,8,4
7,8,5,1,0,7 8 3,8,2
2 9 5,6,2,1
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
4 0 6,6
5,6,8 1 -
- 2 8,8
7,7 3 -
9,6,6,9,5 4 0
- 5 1,4
0,0 6 4,4,1
9 7 3,3
2,2 8 9,1,9
8,8 9 4,4,7
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
5 0 3,4
8 1 -
- 2 7,8,7
9,0 3 -
5,5,0,6 4 5,6
4 5 0,4,4
9,6,4 6 6,7,4
2,6,2 7 -
2,9,9 8 1
- 9 3,6,8,8

Mở thưởng Thứ hai ngày 01/03/2021
GiảiTP HCMĐồng ThápCà Mau
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
15
273
9327
6022
9019
1636
23371
74160
42730
48603
60509
86404
97037
31158
10215
71448
80451
000507
59
800
3174
5110
0704
8362
97045
83876
65230
26916
41820
27520
00255
46249
99369
36660
22261
108125
70
398
8919
6587
6921
1557
51657
06193
71839
34798
86832
70313
01899
67550
23715
08624
87978
857708
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cà Mau siêu tốc, soạn XSCM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
6,3 0 3,9,4,7
7,5 1 5,9,5
2 2 7,2
7,0 3 6,0,7
0 4 8
1,1 5 8,1
3 6 0
2,3,0 7 3,1
5,4 8 -
1,0 9 -
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
0,1,3,2,2,6 0 0,4
6 1 0,6
6 2 0,0,5
- 3 0
7,0 4 5,9
4,5,2 5 9,5
7,1 6 2,9,0,1
- 7 4,6
- 8 -
5,4,6 9 -
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
7,5 0 8
2 1 9,3,5
3 2 1,4
9,1 3 9,2
2 4 -
1 5 7,7,0
- 6 -
8,5,5 7 0,8
9,9,7,0 8 7
1,3,9 9 8,3,8,9

Mở thưởng Chủ nhật ngày 28/02/2021
GiảiTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
07
574
7126
3010
1103
5816
38355
15149
23229
36149
08515
77461
29227
64488
52558
22577
54480
166688
84
219
2777
0116
9859
5675
01068
53634
18249
86670
36206
37880
33675
55503
13633
38277
55708
129938
13
392
0106
0201
1568
3183
29627
19953
80973
14017
03307
91998
76041
21292
38713
87371
10195
578741
Nhận KQXS Tiền Giang siêu tốc, soạn XSTG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kiên Giang siêu tốc, soạn XSKG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đà Lạt siêu tốc, soạn XSDL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
1,8 0 7,3
6 1 0,6,5
- 2 6,9,7
0 3 -
7 4 9,9
5,1 5 5,8
2,1 6 1
0,2,7 7 4,7
8,5,8 8 8,0,8
4,2,4 9 -
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
7,8 0 6,3,8
- 1 9,6
- 2 -
0,3 3 4,3,8
8,3 4 9
7,7 5 9
1,0 6 8
7,7 7 7,5,0,5,7
6,0,3 8 4,0
1,5,4 9 -
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
- 0 6,1,7
0,4,7,4 1 3,7,3
9,9 2 7
1,8,5,7,1 3 -
- 4 1,1
9 5 3
0 6 8
2,1,0 7 3,1
6,9 8 3
- 9 2,8,2,5

Mở thưởng Thứ bảy ngày 27/02/2021
GiảiTP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
29
895
6967
1703
2465
6721
54111
93144
16876
92829
55975
90172
80837
04049
73555
41254
22578
376616
75
680
1260
3942
5695
7375
45853
45973
82323
15159
00957
03089
37487
95117
49526
32555
11942
612652
48
340
2482
3935
4678
1031
77650
03906
79482
53043
39522
25157
52655
66764
24561
55284
55239
150476
08
467
3120
6292
8795
6384
83585
54952
27402
89752
96628
08551
66335
39643
25731
97011
90932
732534
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Long An siêu tốc, soạn XSLA gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Phước siêu tốc, soạn XSBP gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang siêu tốc, soạn XSHG gửi 8177(1500đ/sms)
TP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Thiết bị của bạn có thể xem được tỉnh !!!

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
- 0 3
2,1 1 1,6
7 2 9,1,9
0 3 7
4,5 4 4,9
9,6,7,5 5 5,4
7,1 6 7,5
6,3 7 6,5,2,8
7 8 -
2,2,4 9 5
Long An
Chục Số Đơn Vị
8,6 0 -
- 1 7
4,4,5 2 3,6
5,7,2 3 -
- 4 2,2
7,9,7,5 5 3,9,7,5,2
2 6 0
5,8,1 7 5,5,3
- 8 0,9,7
5,8 9 5
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
4,5 0 6
3,6 1 -
8,8,2 2 2
4 3 5,1,9
6,8 4 8,0,3
3,5 5 0,7,5
0,7 6 4,1
5 7 8,6
4,7 8 2,2,4
3 9 -
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
2 0 8,2
5,3,1 1 1
9,5,0,5,3 2 0,8
4 3 5,1,2,4
8,3 4 3
9,8,3 5 2,2,1
- 6 7
6 7 -
0,2 8 4,5
- 9 2,5