Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
53
718
5591
9164
8299
8095
09948
61413
00558
21067
59568
29878
57289
76904
37284
55445
86218
162164
95
101
9018
8126
4841
3246
48694
44059
86022
66024
17972
73943
30296
63477
97717
25556
41794
983176
54
842
8526
9321
6948
7512
79259
63986
83738
18635
11651
14934
06378
23123
65627
83000
88857
063393
Nhận KQXS Đồng Nai siêu tốc, soạn XSDN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cần Thơ siêu tốc, soạn XSCT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Sóc Trăng siêu tốc, soạn XSST gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
- 0 4
9 1 8,3,8
- 2 -
5,1 3 -
6,0,8,6 4 8,5
9,4 5 3,8
- 6 4,7,8,4
6 7 8
1,4,5,6,7,1 8 9,4
9,8 9 1,9,5
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
- 0 1
0,4 1 8,7
2,7 2 6,2,4
4 3 -
9,2,9 4 1,6,3
9 5 9,6
2,4,9,5,7 6 -
7,1 7 2,7,6
1 8 -
5 9 5,4,6,4
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
0 0 0
2,5 1 2
4,1 2 6,1,3,7
2,9 3 8,5,4
5,3 4 2,8
3 5 4,9,1,7
2,8 6 -
2,5 7 8
4,3,7 8 6
5 9 3

Mở thưởng Thứ ba ngày 07/02/2023
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
92
772
4182
3490
4882
3154
17903
35015
81311
18989
89307
86824
04137
86119
70930
86732
06260
354767
71
084
2465
4585
8431
1816
93087
23008
59401
82327
29343
69407
34354
04613
20610
19963
32461
988344
58
745
8203
7848
2163
4256
94187
14868
11713
45852
25579
46435
71369
96935
74723
01761
76914
479238
Nhận KQXS Bến Tre siêu tốc, soạn XSBT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Vũng Tàu siêu tốc, soạn XSVT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bạc Liêu siêu tốc, soạn XSBL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
9,3,6 0 3,7
1 1 5,1,9
9,7,8,8,3 2 4
0 3 7,0,2
5,2 4 -
1 5 4
- 6 0,7
0,3,6 7 2
- 8 2,2,9
8,1 9 2,0
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
1 0 8,1,7
7,3,0,6 1 6,3,0
- 2 7
4,1,6 3 1
8,5,4 4 3,4
6,8 5 4
1 6 5,3,1
8,2,0 7 1
0 8 4,5,7
- 9 -
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
- 0 3
6 1 3,4
5 2 3
0,6,1,2 3 5,5,8
1 4 5,8
4,3,3 5 8,6,2
5 6 3,8,9,1
8 7 9
5,4,6,3 8 7
7,6 9 -

Mở thưởng Thứ hai ngày 06/02/2023
GiảiTP HCMĐồng ThápCà Mau
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
53
626
4789
5682
1612
0508
50057
03871
00886
95761
76809
49339
80022
56743
22042
39290
27361
144596
71
368
4060
5631
8322
1591
92578
23528
37812
50139
70905
80770
24644
91458
78800
69774
66768
328646
45
133
0636
1115
2917
9634
12110
83077
69659
23484
89368
25109
50306
00735
79125
02403
50806
365291
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cà Mau siêu tốc, soạn XSCM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
9 0 8,9
7,6,6 1 2
8,1,2,4 2 6,2
5,4 3 9
- 4 3,2
- 5 3,7
2,8,9 6 1,1
5 7 1
0 8 9,2,6
8,0,3 9 0,6
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
6,7,0 0 5,0
7,3,9 1 2
2,1 2 2,8
- 3 1,9
4,7 4 4,6
0 5 8
4 6 8,0,8
- 7 1,8,0,4
6,7,2,5,6 8 -
3 9 1
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
1 0 9,6,3,6
9 1 5,7,0
- 2 5
3,0 3 3,6,4,5
3,8 4 5
4,1,3,2 5 9
3,0,0 6 8
1,7 7 7
6 8 4
5,0 9 1

Mở thưởng Chủ nhật ngày 05/02/2023
GiảiTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
38
830
4906
6176
4204
0661
22617
39775
83532
16230
03480
10578
52265
86209
43689
18800
66422
747128
56
448
5031
5368
4825
1098
62408
94728
20973
18734
28544
59624
36073
33180
16851
93223
66692
654868
36
732
1117
7634
7790
4935
65756
51163
79501
44499
03998
64072
95471
74399
09773
96499
42246
187396
Nhận KQXS Tiền Giang siêu tốc, soạn XSTG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kiên Giang siêu tốc, soạn XSKG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đà Lạt siêu tốc, soạn XSDL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
3,3,8,0 0 6,4,9,0
6 1 7
3,2 2 2,8
- 3 8,0,2,0
0 4 -
7,6 5 -
0,7 6 1,5
1 7 6,5,8
3,7,2 8 0,9
0,8 9 -
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
8 0 8
3,5 1 -
9 2 5,8,4,3
7,7,2 3 1,4
3,4,2 4 8,4
2 5 6,1
5 6 8,8
- 7 3,3
4,6,9,0,2,6 8 0
- 9 8,2
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
9 0 1
0,7 1 7
3,7 2 -
6,7 3 6,2,4,5
3 4 6
3 5 6
3,5,4,9 6 3
1 7 2,1,3
9 8 -
9,9,9 9 0,9,8,9,9,6

Mở thưởng Thứ bảy ngày 04/02/2023
GiảiTP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
73
910
7178
3123
2541
2375
08784
73036
77725
83856
45284
48547
01178
18442
25304
75881
15333
970167
78
804
2059
6967
7063
5312
86343
63484
71488
51956
26337
24923
68153
06113
74835
24521
91993
206576
79
211
5670
4579
0515
9644
63329
79167
84351
83305
09420
13776
96550
41048
29323
10717
47282
444500
39
053
1556
1680
8578
9328
94162
96983
32480
45417
97742
85092
56394
31593
98620
17647
03761
698205
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Long An siêu tốc, soạn XSLA gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Phước siêu tốc, soạn XSBP gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang siêu tốc, soạn XSHG gửi 8177(1500đ/sms)
TP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Thiết bị của bạn có thể xem được tỉnh !!!

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
1 0 4
4,8 1 0
4 2 3,5
7,2,3 3 6,3
8,8,0 4 1,7,2
7,2 5 6
3,5 6 7
4,6 7 3,8,5,8
7,7 8 4,4,1
- 9 -
Long An
Chục Số Đơn Vị
- 0 4
2 1 2,3
1 2 3,1
6,4,2,5,1,9 3 7,5
0,8 4 3
3 5 9,6,3
5,7 6 7,3
6,3 7 8,6
7,8 8 4,8
5 9 3
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
7,2,5,0 0 5,0
1,5 1 1,5,7
8 2 9,0,3
2 3 -
4 4 4,8
1,0 5 1,0
7 6 7
6,1 7 9,0,9,6
4 8 2
7,7,2 9 -
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
8,8,2 0 5
6 1 7
6,4,9 2 8,0
5,8,9 3 9
9 4 2,7
0 5 3,6
5 6 2,1
1,4 7 8
7,2 8 0,3,0
3 9 2,4,3

Mở thưởng Thứ sáu ngày 03/02/2023
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
39
016
3083
9567
4250
5794
57864
74877
30479
72508
41266
56146
07528
79184
15563
71320
32496
170217
45
412
0131
4663
1082
0673
78656
98892
37353
75386
50039
77422
30127
15881
78486
90385
00872
465624
17
238
6310
9283
8109
9372
86111
59914
53340
19785
80497
51046
88412
99998
73751
45641
89326
670856
Nhận KQXS Vĩnh Long siêu tốc, soạn XSVL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Dương siêu tốc, soạn XSBD gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh siêu tốc, soạn XSTV gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
5,2 0 8
- 1 6,7
- 2 8,0
8,6 3 9
9,6,8 4 6
- 5 0
1,6,4,9 6 7,4,6,3
6,7,1 7 7,9
0,2 8 3,4
3,7 9 4,6
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
3,8 1 2
1,8,9,2,7 2 2,7,4
6,7,5 3 1,9
2 4 5
4,8 5 6,3
5,8,8 6 3
2 7 3,2
- 8 2,6,1,6,5
3 9 2
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
1,4 0 9
1,5,4 1 7,0,1,4,2
7,1 2 6
8 3 8
1 4 0,6,1
8 5 1,6
4,2,5 6 -
1,9 7 2
3,9 8 3,5
0 9 7,8

Mở thưởng Thứ năm ngày 02/02/2023
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
87
333
8946
0495
9588
2453
88278
41637
09741
61202
04649
92507
39303
56775
17348
92670
15839
202764
02
544
7766
3265
0484
0230
40792
19500
00937
30566
82841
46878
51762
91021
87192
87825
30660
643317
87
335
3193
0354
8189
1468
54878
92704
88709
57532
79290
79819
32527
62102
92727
77044
81574
895450
Nhận KQXS Tây Ninh siêu tốc, soạn XSTN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS An Giang siêu tốc, soạn XSAG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận siêu tốc, soạn XSBTH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
7 0 2,7,3
4 1 -
0 2 -
3,5,0 3 3,7,9
6 4 6,1,9,8
9,7 5 3
4 6 4
8,3,0 7 8,5,0
8,7,4 8 7,8
4,3 9 5
An Giang
Chục Số Đơn Vị
3,0,6 0 2,0
4,2 1 7
0,9,6,9 2 1,5
- 3 0,7
4,8 4 4,1
6,2 5 -
6,6 6 6,5,6,2,0
3,1 7 8
7 8 4
- 9 2,2
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
9,5 0 4,9,2
- 1 9
3,0 2 7,7
9 3 5,2
5,0,4,7 4 4
3 5 4,0
- 6 8
8,2,2 7 8,4
6,7 8 7,9
8,0,1 9 3,0