Giải TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
25
893
4715
7622
5536
4854
23520
26301
51507
46437
60634
40103
56151
11068
82689
32841
84724
205086
81
293
7688
8031
2695
7224
42932
48156
91570
36106
49732
49798
25472
47239
60093
75044
87008
496576
67
409
1322
7607
9187
0286
65817
91346
93592
61035
60621
24876
78085
49374
98359
22884
92081
121278
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cà Mau siêu tốc, soạn XSCM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
2 0 1,7,3
0,5,4 1 5
2 2 5,2,0,4
9,0 3 6,7,4
5,3,2 4 1
2,1 5 4,1
3,8 6 8
0,3 7 -
6 8 9,6
8 9 3
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
7 0 6,8
8,3 1 -
3,3,7 2 4
9,9 3 1,2,2,9
2,4 4 4
9 5 6
5,0,7 6 -
- 7 0,2,6
8,9,0 8 1,8
3 9 3,5,8,3
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
- 0 9,7
2,8 1 7
2,9 2 2,1
- 3 5
7,8 4 6
3,8 5 9
8,4,7 6 7
6,0,8,1 7 6,4,8
7 8 7,6,5,4,1
0,5 9 2

Mở thưởng Chủ nhật ngày 03/12/2023
GiảiTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
14
762
9057
3130
3724
9850
49447
55085
56044
58677
83210
29729
36317
42857
42938
35309
33858
425171
30
620
9870
8106
5410
5938
88814
80915
21814
77233
09300
71238
32630
52767
49813
19631
24009
285556
95
157
5604
7911
2351
6373
76104
80171
92188
79776
77188
11079
31191
37985
92431
29482
80444
685570
Nhận KQXS Tiền Giang siêu tốc, soạn XSTG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kiên Giang siêu tốc, soạn XSKG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đà Lạt siêu tốc, soạn XSDL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
3,5,1 0 9
7 1 4,0,7
6 2 4,9
- 3 0,8
1,2,4 4 7,4
8 5 7,0,7,8
- 6 2
5,4,7,1,5 7 7,1
3,5 8 5
2,0 9 -
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
3,2,7,1,0,3 0 6,0,9
3 1 0,4,5,4,3
- 2 0
3,1 3 0,8,3,8,0,1
1,1 4 -
1 5 6
0,5 6 7
6 7 0
3,3 8 -
0 9 -
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
7 0 4,4
1,5,7,9,3 1 1
8 2 -
7 3 1
0,0,4 4 4
9,8 5 7,1
7 6 -
5 7 3,1,6,9,0
8,8 8 8,8,5,2
7 9 5,1

Mở thưởng Thứ bảy ngày 02/12/2023
GiảiTP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
45
636
7319
3432
9600
9699
57768
20913
27895
78338
14285
84330
79303
01340
46518
51473
08556
425659
09
947
9085
9453
7709
1974
28882
77427
13358
30343
65757
81450
58610
26475
26054
35332
04281
669051
17
930
1131
3844
6542
7426
25936
21082
58797
93908
19100
33079
09637
97745
27403
11140
23132
097415
62
883
8113
2082
8021
9718
81774
94126
99728
69511
85236
57355
41164
03189
02315
86370
49743
642592
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Long An siêu tốc, soạn XSLA gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Phước siêu tốc, soạn XSBP gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang siêu tốc, soạn XSHG gửi 8177(1500đ/sms)
TP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Thiết bị của bạn có thể xem được tỉnh !!!

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
0,3,4 0 0,3
- 1 9,3,8
3 2 -
1,0,7 3 6,2,8,0
- 4 5,0
4,9,8 5 6,9
3,5 6 8
- 7 3
6,3,1 8 5
1,9,5 9 9,5
Long An
Chục Số Đơn Vị
5,1 0 9,9
8,5 1 0
8,3 2 7
5,4 3 2
7,5 4 7,3
8,7 5 3,8,7,0,4,1
- 6 -
4,2,5 7 4,5
5 8 5,2,1
0,0 9 -
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
3,0,4 0 8,0,3
3 1 7,5
4,8,3 2 6
0 3 0,1,6,7,2
4 4 4,2,5,0
4,1 5 -
2,3 6 -
1,9,3 7 9
0 8 2
7 9 7
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
7 0 -
2,1 1 3,8,1,5
6,8,9 2 1,6,8
8,1,4 3 6
7,6 4 3
5,1 5 5
2,3 6 2,4
- 7 4,0
1,2 8 3,2,9
8 9 2

Mở thưởng Thứ sáu ngày 01/12/2023
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
88
729
1931
2872
7349
1726
90144
01237
61395
59414
84550
47718
87640
21416
10005
38187
62938
010787
27
442
0360
5972
6287
9768
23524
73877
07476
60551
24894
91577
21005
27300
30113
66835
57388
551880
87
834
2465
9090
3817
8940
57080
50289
60222
67457
05136
74270
88028
07341
78529
33616
85730
214903
Nhận KQXS Vĩnh Long siêu tốc, soạn XSVL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Dương siêu tốc, soạn XSBD gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh siêu tốc, soạn XSTV gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
5,4 0 5
3 1 4,8,6
7 2 9,6
- 3 1,7,8
4,1 4 9,4,0
9,0 5 0
2,1 6 -
3,8,8 7 2
8,1,3 8 8,7,7
2,4 9 5
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
6,0,8 0 5,0
5 1 3
4,7 2 7,4
1 3 5
2,9 4 2
0,3 5 1
7 6 0,8
2,8,7,7 7 2,7,6,7
6,8 8 7,8,0
- 9 4
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
9,4,8,7,3 0 3
4 1 7,6
2 2 2,8,9
0 3 4,6,0
3 4 0,1
6 5 7
3,1 6 5
8,1,5 7 0
2 8 7,0,9
8,2 9 0

Mở thưởng Thứ năm ngày 30/11/2023
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
84
534
5376
0270
2772
2547
65922
64064
50495
36576
72347
38222
55719
46732
62038
31075
02937
173171
93
411
6715
2223
9285
4749
88414
64305
22577
18003
21643
83813
94532
70498
23724
21446
20815
925874
82
624
5600
6702
3555
7621
59146
21291
81951
23927
06070
55555
08617
80871
42030
87815
45059
917173
Nhận KQXS Tây Ninh siêu tốc, soạn XSTN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS An Giang siêu tốc, soạn XSAG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận siêu tốc, soạn XSBTH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
7 0 -
7 1 9
7,2,2,3 2 2,2
- 3 4,2,8,7
8,3,6 4 7,7
9,7 5 -
7,7 6 4
4,4,3 7 6,0,2,6,5,1
3 8 4
1 9 5
An Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 5,3
1 1 1,5,4,3,5
3 2 3,4
9,2,0,4,1 3 2
1,2,7 4 9,3,6
1,8,0,1 5 -
4 6 -
7 7 7,4
9 8 5
4 9 3,8
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
0,7,3 0 0,2
2,9,5,7 1 7,5
8,0 2 4,1,7
7 3 0
2 4 6
5,5,1 5 5,1,5,9
4 6 -
2,1 7 0,1,3
- 8 2
5 9 1

Mở thưởng Thứ tư ngày 29/11/2023
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
68
413
1563
9698
6043
6813
42431
31699
21582
37687
66001
02192
44004
27069
81394
84650
67983
643993
93
182
4139
0619
1824
0028
93800
02587
23716
27876
52455
18952
91369
25578
03989
32720
91906
370295
65
178
4003
5892
0070
5968
18783
00260
45500
39917
06910
51057
39102
88869
94860
35061
76555
531531
Nhận KQXS Đồng Nai siêu tốc, soạn XSDN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cần Thơ siêu tốc, soạn XSCT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Sóc Trăng siêu tốc, soạn XSST gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
5 0 1,4
3,0 1 3,3
8,9 2 -
1,6,4,1,8,9 3 1
0,9 4 3
- 5 0
- 6 8,3,9
8 7 -
6,9 8 2,7,3
9,6 9 8,9,2,4,3
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
0,2 0 0,6
- 1 9,6
8,5 2 4,8,0
9 3 9
2 4 -
5,9 5 5,2
1,7,0 6 9
8 7 6,8
2,7 8 2,7,9
3,1,6,8 9 3,5
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
7,6,0,1,6 0 3,0,2
6,3 1 7,0
9,0 2 -
0,8 3 1
- 4 -
6,5 5 7,5
- 6 5,8,0,9,0,1
1,5 7 8,0
7,6 8 3
6 9 2

Mở thưởng Thứ ba ngày 28/11/2023
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
05
252
8951
0021
1918
4251
34155
84962
79644
43649
44365
87918
08894
93774
60045
44422
08490
467228
55
376
6314
9399
7271
2070
35729
49436
36546
95389
09825
61556
66006
91490
05750
41682
69404
507876
91
850
8671
5422
4732
7954
80485
14605
47823
62318
16723
76879
46406
43590
84746
54116
33531
552155
Nhận KQXS Bến Tre siêu tốc, soạn XSBT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Vũng Tàu siêu tốc, soạn XSVT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bạc Liêu siêu tốc, soạn XSBL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
9 0 5
5,2,5 1 8,8
5,6,2 2 1,2,8
- 3 -
4,9,7 4 4,9,5
0,5,6,4 5 2,1,1,5
- 6 2,5
- 7 4
1,1,2 8 -
4 9 4,0
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
7,9,5 0 6,4
7 1 4
8 2 9,5
- 3 6
1,0 4 6
5,2 5 5,6,0
7,3,4,5,0,7 6 -
- 7 6,1,0,6
- 8 9,2
9,2,8 9 9,0
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
5,9 0 5,6
9,7,3 1 8,6
2,3 2 2,3,3
2,2 3 2,1
5 4 6
8,0,5 5 0,4,5
0,4,1 6 -
- 7 1,9
1 8 5
7 9 1,0