Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
89
195
1464
2958
3128
6559
29411
15895
04781
66504
31783
55583
63300
54226
98882
61737
92602
742156
25
709
9277
2672
6700
3460
27127
36813
71618
01974
68473
41284
38971
36449
05417
96092
02013
483760
05
069
1438
4205
9800
7267
74510
79909
36058
42941
09702
95023
15188
15382
22515
75438
34235
202181
Nhận KQXS Tây Ninh siêu tốc, soạn XSTN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS An Giang siêu tốc, soạn XSAG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận siêu tốc, soạn XSBTH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
0 0 4,0,2
1,8 1 1
8,0 2 8,6
8,8 3 7
6,0 4 -
9,9 5 8,9,6
2,5 6 4
3 7 -
5,2 8 9,1,3,3,2
8,5 9 5,5
An Giang
Chục Số Đơn Vị
0,6,6 0 9,0
7 1 3,8,7,3
7,9 2 5,7
1,7,1 3 -
7,8 4 9
2 5 -
- 6 0,0
7,2,1 7 7,2,4,3,1
1 8 4
0,4 9 2
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
0,1 0 5,5,0,9,2
4,8 1 0,5
0,8 2 3
2 3 8,8,5
- 4 1
0,0,1,3 5 8
- 6 9,7
6 7 -
3,5,8,3 8 8,2,1
6,0 9 -

Mở thưởng Thứ tư ngày 18/05/2022
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
59
860
2134
3808
0709
1584
69140
70099
34435
69517
25695
54476
35528
24151
34314
12901
18325
117782
98
224
8706
2281
4688
3191
88308
45642
18022
49305
31367
93404
44593
39408
13407
60613
24244
547303
17
054
4239
0484
7638
0714
73760
95483
47767
92527
53316
36818
03424
19977
22333
80694
79529
995365
Nhận KQXS Đồng Nai siêu tốc, soạn XSDN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cần Thơ siêu tốc, soạn XSCT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Sóc Trăng siêu tốc, soạn XSST gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
6,4 0 8,9,1
5,0 1 7,4
8 2 8,5
- 3 4,5
3,8,1 4 0
3,9,2 5 9,1
7 6 0
1 7 6
0,2 8 4,2
5,0,9 9 9,5
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
- 0 6,8,5,4,8,7,3
8,9 1 3
4,2 2 4,2
9,1,0 3 -
2,0,4 4 2,4
0 5 -
0 6 7
6,0 7 -
9,8,0,0 8 1,8
- 9 8,1,3
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
6 0 -
- 1 7,4,6,8
- 2 7,4,9
8,3 3 9,8,3
5,8,1,2,9 4 -
6 5 4
1 6 0,7,5
1,6,2,7 7 7
3,1 8 4,3
3,2 9 4

Mở thưởng Thứ ba ngày 17/05/2022
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
40
307
9451
9675
8014
2295
80518
36275
80171
49448
42426
67794
15790
93726
47504
57433
81084
986133
05
942
5487
1618
7955
4287
65083
05207
58704
22280
61052
02847
08526
04497
07866
20407
91451
013467
74
046
2667
9984
2163
7821
12709
08109
66051
27118
98919
86983
75695
94249
81251
61440
96768
723666
Nhận KQXS Bến Tre siêu tốc, soạn XSBT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Vũng Tàu siêu tốc, soạn XSVT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bạc Liêu siêu tốc, soạn XSBL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
4,9 0 7,4
5,7 1 4,8
- 2 6,6
3,3 3 3,3
1,9,0,8 4 0,8
7,9,7 5 1
2,2 6 -
0 7 5,5,1
1,4 8 4
- 9 5,4,0
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
8 0 5,7,4,7
5 1 8
4,5 2 6
8 3 -
0 4 2,7
0,5 5 5,2,1
2,6 6 6,7
8,8,0,4,9,0,6 7 -
1 8 7,7,3,0
- 9 7
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
4 0 9,9
2,5,5 1 8,9
- 2 1
6,8 3 -
7,8 4 6,9,0
9 5 1,1
4,6 6 7,3,8,6
6 7 4
1,6 8 4,3
0,0,1,4 9 5

Mở thưởng Thứ hai ngày 16/05/2022
GiảiTP HCMĐồng ThápCà Mau
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
79
002
6422
4702
4355
4670
64718
49518
73327
44384
90220
81146
57435
88937
36455
17582
56984
977447
58
468
6135
7989
7464
0771
08781
27815
99655
29839
14381
61518
28290
73168
24633
58661
76469
037054
76
300
9582
7021
9417
8847
81474
45579
87094
18825
08471
72342
85890
81772
47507
81952
79536
194554
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cà Mau siêu tốc, soạn XSCM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
7,2 0 2,2
- 1 8,8
0,2,0,8 2 2,7,0
- 3 5,7
8,8 4 6,7
5,3,5 5 5,5
4 6 -
2,3,4 7 9,0
1,1 8 4,2,4
7 9 -
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
9 0 -
7,8,8,6 1 5,8
- 2 -
3 3 5,9,3
6,5 4 -
3,1,5 5 8,5,4
- 6 8,4,8,1,9
- 7 1
5,6,1,6 8 9,1,1
8,3,6 9 0
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
0,9 0 0,7
2,7 1 7
8,4,7,5 2 1,5
- 3 6
7,9,5 4 7,2
2 5 2,4
7,3 6 -
1,4,0 7 6,4,9,1,2
- 8 2
7 9 4,0

Mở thưởng Chủ nhật ngày 15/05/2022
GiảiTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
52
551
7756
2725
3723
6299
03682
18981
08973
19528
84252
59296
31592
91926
21862
40302
20601
303326
54
741
4257
9293
1093
7102
67340
06776
44849
73147
00375
85117
36077
98457
46656
42192
19873
797080
87
531
4829
8727
7685
9431
26231
24990
75388
75998
12440
92224
76854
91736
70964
67429
46306
143945
Nhận KQXS Tiền Giang siêu tốc, soạn XSTG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kiên Giang siêu tốc, soạn XSKG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đà Lạt siêu tốc, soạn XSDL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 2,1
5,8,0 1 -
5,8,5,9,6,0 2 5,3,8,6,6
2,7 3 -
- 4 -
2 5 2,1,6,2
5,9,2,2 6 2
- 7 3
2 8 2,1
9 9 9,6,2
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
4,8 0 2
4 1 7
0,9 2 -
9,9,7 3 -
5 4 1,0,9,7
7 5 4,7,7,6
7,5 6 -
5,4,1,7,5 7 6,5,7,3
- 8 0
4 9 3,3,2
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
9,4 0 6
3,3,3 1 -
- 2 9,7,4,9
- 3 1,1,1,6
2,5,6 4 0,5
8,4 5 4
3,0 6 4
8,2 7 -
8,9 8 7,5,8
2,2 9 0,8

Mở thưởng Thứ bảy ngày 14/05/2022
GiảiTP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
07
912
5354
9472
6469
3599
57580
05548
22050
73407
73948
87601
83613
43553
21931
32729
75796
275361
99
348
7381
9015
3846
7501
69882
98312
50845
07248
56737
08464
60497
77239
76525
54263
72760
735904
03
330
6179
3117
1309
2198
35625
22567
22687
48462
46652
63855
45978
25252
48798
72733
05230
765353
38
753
0305
9532
2559
4568
02350
32857
44192
68789
58650
54282
88891
65261
46747
74038
55344
025549
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Long An siêu tốc, soạn XSLA gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Phước siêu tốc, soạn XSBP gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang siêu tốc, soạn XSHG gửi 8177(1500đ/sms)
TP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Thiết bị của bạn có thể xem được tỉnh !!!

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
8,5 0 7,7,1
0,3,6 1 2,3
1,7 2 9
1,5 3 1
5 4 8,8
- 5 4,0,3
9 6 9,1
0,0 7 2
4,4 8 0
6,9,2 9 9,6
Long An
Chục Số Đơn Vị
6 0 1,4
8,0 1 5,2
8,1 2 5
6 3 7,9
6,0 4 8,6,5,8
1,4,2 5 -
4 6 4,3,0
3,9 7 -
4,4 8 1,2
9,3 9 9,7
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
3,3 0 3,9
- 1 7
6,5,5 2 5
0,3,5 3 0,3,0
- 4 -
2,5 5 2,5,2,3
- 6 7,2
1,6,8 7 9,8
9,7,9 8 7
7,0 9 8,8
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
5,5 0 5
9,6 1 -
3,9,8 2 -
5 3 8,2,8
4 4 7,4,9
0 5 3,9,0,7,0
- 6 8,1
5,4 7 -
3,6,3 8 9,2
5,8,4 9 2,1

Mở thưởng Thứ sáu ngày 13/05/2022
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
01
087
6915
7943
0633
7424
53403
37599
75683
94023
10834
48433
33838
36158
46976
35291
19498
500767
08
851
9450
0756
5066
0069
64122
02005
85981
66909
16722
62491
61035
92051
32259
02139
81216
391426
45
969
8362
9255
4462
1753
67531
82468
95536
86312
35784
68006
03972
77229
38654
99687
24043
918861
Nhận KQXS Vĩnh Long siêu tốc, soạn XSVL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Dương siêu tốc, soạn XSBD gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh siêu tốc, soạn XSTV gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
- 0 1,3
0,9 1 5
- 2 4,3
4,3,0,8,2,3 3 3,4,3,8
2,3 4 3
1 5 8
7 6 7
8,6 7 6
3,5,9 8 7,3
9 9 9,1,8
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
5 0 8,5,9
5,8,9,5 1 6
2,2 2 2,2,6
- 3 5,9
- 4 -
0,3 5 1,0,6,1,9
5,6,1,2 6 6,9
- 7 -
0 8 1
6,0,5,3 9 1
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
- 0 6
3,6 1 2
6,6,1,7 2 9
5,4 3 1,6
8,5 4 5,3
4,5 5 5,3,4
3,0 6 9,2,2,8,1
8 7 2
6 8 4,7
6,2 9 -