Giải TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
63
100
3331
9071
5894
0896
55803
36470
76311
87112
50911
20703
61490
50581
72587
68582
61127
142066
94
479
0951
2129
5312
5178
14596
29834
31396
96607
04262
76639
38537
32361
25902
92552
53350
996243
92
288
3808
3917
1349
0891
46435
47168
73091
90205
98453
90410
57956
80894
52889
17491
64990
069538
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cà Mau siêu tốc, soạn XSCM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
0,7,9 0 0,3,3
3,7,1,1,8 1 1,2,1
1,8 2 7
6,0,0 3 1
9 4 -
- 5 -
9,6 6 3,6
8,2 7 1,0
- 8 1,7,2
- 9 4,6,0
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
5 0 7,2
5,6 1 2
1,6,0,5 2 9
4 3 4,9,7
9,3 4 3
- 5 1,2,0
9,9 6 2,1
0,3 7 9,8
7 8 -
7,2,3 9 4,6,6
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
1,9 0 8,5
9,9,9 1 7,0
9 2 -
5 3 5,8
9 4 9
3,0 5 3,6
5 6 8
1 7 -
8,0,6,3 8 8,9
4,8 9 2,1,1,4,1,0

Mở thưởng Chủ nhật ngày 23/06/2024
GiảiTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
99
817
7716
5447
8926
2620
61615
89128
93366
03004
79093
19380
88683
48895
26753
18892
04886
567164
41
959
5394
6232
7209
9715
14738
61661
78863
07084
27171
20066
12974
86182
82403
09566
51092
638955
59
348
2469
8972
9983
3747
95106
79417
95296
38094
78955
28421
22391
37173
59563
48865
76385
464423
Nhận KQXS Tiền Giang siêu tốc, soạn XSTG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kiên Giang siêu tốc, soạn XSKG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đà Lạt siêu tốc, soạn XSDL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
2,8 0 4
- 1 7,6,5
9 2 6,0,8
9,8,5 3 -
0,6 4 7
1,9 5 3
1,2,6,8 6 6,4
1,4 7 -
2 8 0,3,6
9 9 9,3,5,2
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 9,3
4,6,7 1 5
3,8,9 2 -
6,0 3 2,8
9,8,7 4 1
1,5 5 9,5
6,6 6 1,3,6,6
- 7 1,4
3 8 4,2
5,0 9 4,2
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
- 0 6
2,9 1 7
7 2 1,3
8,7,6,2 3 -
9 4 8,7
5,6,8 5 9,5
0,9 6 9,3,5
4,1 7 2,3
4 8 3,5
5,6 9 6,4,1

Mở thưởng Thứ bảy ngày 22/06/2024
GiảiTP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
13
597
2839
4975
9089
9877
76662
04889
52371
53610
32998
86948
46921
46928
84494
76038
73409
632991
81
474
2947
4454
9277
9772
40932
18241
05770
29784
87631
64322
99977
00936
50040
88795
13871
782514
45
105
3702
2440
6799
8031
00183
83497
84876
92329
74341
78524
17638
58773
35280
99975
21219
361140
95
830
0649
3152
8186
0730
94479
25029
04298
29694
04437
57500
80313
00108
88205
29959
77797
089359
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Long An siêu tốc, soạn XSLA gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Phước siêu tốc, soạn XSBP gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang siêu tốc, soạn XSHG gửi 8177(1500đ/sms)
TP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Thiết bị của bạn có thể xem được tỉnh !!!

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
1 0 9
7,2,9 1 3,0
6 2 1,8
1 3 9,8
9 4 8
7 5 -
- 6 2
9,7 7 5,7,1
9,4,2,3 8 9,9
3,8,8,0 9 7,8,4,1
Long An
Chục Số Đơn Vị
7,4 0 -
8,4,3,7 1 4
7,3,2 2 2
- 3 2,1,6
7,5,8,1 4 7,1,0
9 5 4
3 6 -
4,7,7 7 4,7,2,0,7,1
- 8 1,4
- 9 5
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
4,8,4 0 5,2
3,4 1 9
0 2 9,4
8,7 3 1,8
2 4 5,0,1,0
4,0,7 5 -
7 6 -
9 7 6,3,5
3 8 3,0
9,2,1 9 9,7
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
3,3,0 0 0,8,5
- 1 3
5 2 9
1 3 0,0,7
9 4 9
9,0 5 2,9,9
8 6 -
3,9 7 9
9,0 8 6
4,7,2,5,5 9 5,8,4,7

Mở thưởng Thứ sáu ngày 21/06/2024
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
22
043
3911
7877
3039
6495
64357
17332
35609
56985
42764
30649
98489
45438
27925
20021
15770
269072
16
090
1768
2876
3158
5414
59610
23686
22369
20938
03884
90969
32158
46315
11735
26784
65446
233766
48
253
1699
2339
1917
5888
93708
08208
68486
75837
29722
28038
22234
27695
65943
53127
86112
615175
Nhận KQXS Vĩnh Long siêu tốc, soạn XSVL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Dương siêu tốc, soạn XSBD gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh siêu tốc, soạn XSTV gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
7 0 9
1,2 1 1
2,3,7 2 2,5,1
4 3 9,2,8
6 4 3,9
9,8,2 5 7
- 6 4
7,5 7 7,0,2
3 8 5,9
3,0,4,8 9 5
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
9,1 0 -
- 1 6,4,0,5
- 2 -
- 3 8,5
1,8,8 4 6
1,3 5 8,8
1,7,8,4,6 6 8,9,9,6
- 7 6
6,5,3,5 8 6,4,4
6,6 9 0
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
- 0 8,8
- 1 7,2
2,1 2 2,7
5,4 3 9,7,8,4
3 4 8,3
9,7 5 3
8 6 -
1,3,2 7 5
4,8,0,0,3 8 8,6
9,3 9 9,5

Mở thưởng Thứ năm ngày 20/06/2024
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
49
425
0207
7391
0796
6874
82830
52289
48550
15347
96269
61648
02911
85614
85776
26838
53058
541574
98
766
8848
1371
6456
7300
35647
37991
81625
08299
72460
65712
87533
75169
10992
42982
50300
817743
33
179
7614
0127
8950
4179
58429
06011
55184
39840
17711
73976
99612
03671
58819
19835
67754
897706
Nhận KQXS Tây Ninh siêu tốc, soạn XSTN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS An Giang siêu tốc, soạn XSAG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận siêu tốc, soạn XSBTH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
3,5 0 7
9,1 1 1,4
- 2 5
- 3 0,8
7,1,7 4 9,7,8
2 5 0,8
9,7 6 9
0,4 7 4,6,4
4,3,5 8 9
4,8,6 9 1,6
An Giang
Chục Số Đơn Vị
0,6,0 0 0,0
7,9 1 2
1,9,8 2 5
3,4 3 3
- 4 8,7,3
2 5 6
6,5 6 6,0,9
4 7 1
9,4 8 2
9,6 9 8,1,9,2
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
5,4 0 6
1,1,7 1 4,1,1,2,9
1 2 7,9
3 3 3,5
1,8,5 4 0
3 5 0,4
7,0 6 -
2 7 9,9,6,1
- 8 4
7,7,2,1 9 -

Mở thưởng Thứ tư ngày 19/06/2024
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
85
323
1885
9990
8274
8189
26108
08267
23635
68446
62069
65442
95851
03801
30398
39429
25434
925862
15
291
6394
9868
6832
1205
81664
29148
61818
37866
79329
54158
06896
63840
49729
50095
04771
897704
92
514
0186
4207
9089
4375
24767
33877
27790
68227
22041
38477
64770
47679
79791
82405
78732
549422
Nhận KQXS Đồng Nai siêu tốc, soạn XSDN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cần Thơ siêu tốc, soạn XSCT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Sóc Trăng siêu tốc, soạn XSST gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
9 0 8,1
5,0 1 -
4,6 2 3,9
2 3 5,4
7,3 4 6,2
8,8,3 5 1
4 6 7,9,2
6 7 4
0,9 8 5,5,9
8,6,2 9 0,8
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
4 0 5,4
9,7 1 5,8
3 2 9,9
- 3 2
9,6,0 4 8,0
1,0,9 5 8
6,9 6 8,4,6
- 7 1
6,4,1,5 8 -
2,2 9 1,4,6,5
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
9,7 0 7,5
4,9 1 4
9,3,2 2 7,2
- 3 2
1 4 1
7,0 5 -
8 6 7
0,6,7,2,7 7 5,7,7,0,9
- 8 6,9
8,7 9 2,0,1

Mở thưởng Thứ ba ngày 18/06/2024
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
66
376
5718
4661
4612
8618
00712
02964
87976
66991
27996
56768
40884
54542
23804
92174
33902
155868
90
604
9396
8783
8886
7142
47599
94312
69296
53800
43274
57562
03492
55750
97820
13880
75623
305331
68
090
2455
6218
6294
3424
34023
25472
12455
53495
63847
86284
16393
90173
15347
19438
58598
769851
Nhận KQXS Bến Tre siêu tốc, soạn XSBT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Vũng Tàu siêu tốc, soạn XSVT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bạc Liêu siêu tốc, soạn XSBL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
- 0 4,2
6,9 1 8,2,8,2
1,1,4,0 2 -
- 3 -
6,8,0,7 4 2
- 5 -
6,7,7,9 6 6,1,4,8,8
- 7 6,6,4
1,1,6,6 8 4
- 9 1,6
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
9,0,5,2,8 0 4,0
3 1 2
4,1,6,9 2 0,3
8,2 3 1
0,7 4 2
- 5 0
9,8,9 6 2
- 7 4
- 8 3,6,0
9 9 0,6,9,6,2
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
9 0 -
5 1 8
7 2 4,3
2,9,7 3 8
9,2,8 4 7,7
5,5,9 5 5,5,1
- 6 8
4,4 7 2,3
6,1,3,9 8 4
- 9 0,4,5,3,8