Giải Thừa Thiên Huế Phú Yên
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
04
665
6037
1930
8620
7000
52905
98639
96674
53911
33094
20402
84154
75836
73803
33681
17380
442394
80
778
6660
8003
1648
1909
51116
67617
95355
55142
40621
73279
17097
22649
62947
82558
12708
093379
Nhận KQXS Thừa Thiên Huế siêu tốc, soạn XSTTH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Phú Yên siêu tốc, soạn XSPY gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
3,2,0,8 0 4,0,5,2,3
1,8 1 1
0 2 0
0 3 7,0,9,6
0,7,9,5,9 4 -
6,0 5 4
3 6 5
3 7 4
- 8 1,0
3 9 4,4
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
8,6 0 3,9,8
2 1 6,7
4 2 1
0 3 -
- 4 8,2,9,7
5 5 5,8
1 6 0
1,9,4 7 8,9,9
7,4,5,0 8 0
0,7,4,7 9 7

Mở thưởng Chủ nhật ngày 23/06/2024
GiảiKhánh HòaKon Tum
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
48
841
5364
4922
7534
1688
43079
74695
68343
40928
85151
01364
11342
93424
81808
53703
31961
019015
16
134
3832
7772
5312
8646
19715
17800
68563
37186
11290
46575
70531
81995
85677
71362
80664
515771
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kon Tum siêu tốc, soạn XSKT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
- 0 8,3
4,5,6 1 5
2,4 2 2,8,4
4,0 3 4
6,3,6,2 4 8,1,3,2
9,1 5 1
- 6 4,4,1
- 7 9
4,8,2,0 8 8
7 9 5
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
0,9 0 0
3,7 1 6,2,5
3,7,1,6 2 -
6 3 4,2,1
3,6 4 6
1,7,9 5 -
1,4,8 6 3,2,4
7 7 2,5,7,1
- 8 6
- 9 0,5

Mở thưởng Thứ bảy ngày 22/06/2024
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
18
360
8185
5492
6812
6405
99391
83691
17730
40123
49450
28034
82813
29273
98533
44954
17928
450579
07
215
8662
9413
5460
7487
12765
46253
56636
82764
05895
55854
60936
27639
34274
22427
33671
336636
14
028
7742
8912
1283
6559
52451
93268
62705
57657
74011
57204
21197
01221
31353
89291
56155
325107
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Ngãi siêu tốc, soạn XSQNI gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đắk Nông siêu tốc, soạn XSDNO gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
6,3,5 0 5
9,9 1 8,2,3
9,1 2 3,8
2,1,7,3 3 0,4,3
3,5 4 -
8,0 5 0,4
- 6 0
- 7 3,9
1,2 8 5
7 9 2,1,1
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
6 0 7
7 1 5,3
6 2 7
1,5 3 6,6,9,6
6,5,7 4 -
1,6,9 5 3,4
3,3,3 6 2,0,5,4
0,8,2 7 4,1
- 8 7
3 9 5
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
- 0 5,4,7
5,1,2,9 1 4,2,1
4,1 2 8,1
8,5 3 -
1,0 4 2
0,5 5 9,1,7,3,5
- 6 8
5,9,0 7 -
2,6 8 3
5 9 7,1

Mở thưởng Thứ sáu ngày 21/06/2024
GiảiGia LaiNinh Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
45
290
2283
0628
6094
3704
48516
96362
54329
53374
45531
06159
71118
44103
18973
01375
36786
452758
80
526
7235
5810
6074
9863
75104
88198
67904
27263
31435
72927
16289
00756
39628
48107
23195
745454
Nhận KQXS Gia Lai siêu tốc, soạn XSGL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Ninh Thuận siêu tốc, soạn XSNT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
9 0 4,3
3 1 6,8
6 2 8,9
8,0,7 3 1
9,0,7 4 5
4,7 5 9,8
1,8 6 2
- 7 4,3,5
2,1,5 8 3,6
2,5 9 0,4
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
8,1 0 4,4,7
- 1 0
- 2 6,7,8
6,6 3 5,5
7,0,0,5 4 -
3,3,9 5 6,4
2,5 6 3,3
2,0 7 4
9,2 8 0,9
8 9 8,5

Mở thưởng Thứ năm ngày 20/06/2024
GiảiBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
72
519
3975
8568
6961
3888
37128
82228
11071
11578
83814
45221
39178
40083
04298
26771
01968
283930
51
010
2556
5755
7792
0603
99576
31976
49249
17940
29171
42108
90765
33877
42297
25357
21567
904097
13
255
8095
7309
4963
3837
80507
72924
79075
97868
63137
12134
48406
68369
42245
27969
98027
325633
Nhận KQXS Bình Định siêu tốc, soạn XSBDH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Trị siêu tốc, soạn XSQT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Bình siêu tốc, soạn XSQB gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Bình Định
Chục Số Đơn Vị
3 0 -
6,7,2,7 1 9,4
7 2 8,8,1
8 3 0
1 4 -
7 5 -
- 6 8,1,8
- 7 2,5,1,8,8,1
6,8,2,2,7,7,9,6 8 8,3
1 9 8
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
1,4 0 3,8
5,7 1 0
9 2 -
0 3 -
- 4 9,0
5,6 5 1,6,5,7
5,7,7 6 5,7
7,9,5,6,9 7 6,6,1,7
0 8 -
4 9 2,7,7
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
- 0 9,7,6
- 1 3
- 2 4,7
1,6,3 3 7,7,4,3
2,3 4 5
5,9,7,4 5 5
0 6 3,8,9,9
3,0,3,2 7 5
6 8 -
0,6,6 9 5

Mở thưởng Thứ tư ngày 19/06/2024
GiảiĐà NẵngKhánh Hòa
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
39
372
9942
3835
5222
2830
05504
24058
00358
99749
53019
81271
35280
67855
68987
49778
74785
573990
97
630
2006
0062
5217
2788
49538
50361
69124
03791
73475
85951
34984
07712
31442
87584
19828
290340
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
3,8,9 0 4
7 1 9
7,4,2 2 2
- 3 9,5,0
0 4 2,9
3,5,8 5 8,8,5
- 6 -
8 7 2,1,8
5,5,7 8 0,7,5
3,4,1 9 0
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
3,4 0 6
6,9,5 1 7,2
6,1,4 2 4,8
- 3 0,8
2,8,8 4 2,0
7 5 1
0 6 2,1
9,1 7 5
8,3,2 8 8,4,4
- 9 7,1

Mở thưởng Thứ ba ngày 18/06/2024
GiảiĐắk LắkQuảng Nam
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
00
536
6934
3344
8596
3803
25945
31024
39470
85099
80650
56972
25968
26567
73526
06958
95846
599625
17
177
6148
8070
9175
8157
83863
35030
29376
05703
65753
94623
63446
50640
96348
44930
43591
602502
Nhận KQXS Đắk Lắk siêu tốc, soạn XSDLK gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Nam siêu tốc, soạn XSQNM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
0,7,5 0 0,3
- 1 -
7 2 4,6,5
0 3 6,4
3,4,2 4 4,5,6
4,2 5 0,8
3,9,2,4 6 8,7
6 7 0,2
6,5 8 -
9 9 6,9
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
7,3,4,3 0 3,2
9 1 7
0 2 3
6,0,5,2 3 0,0
- 4 8,6,0,8
7 5 7,3
7,4 6 3
1,7,5 7 7,0,5,6
4,4 8 -
- 9 1