Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
95
048
3049
3012
1596
1596
06452
86494
44319
25287
33594
29804
49314
65835
15353
21356
76119
284555
71
902
1382
1489
1863
4852
04323
03733
02133
25500
25922
40764
57116
74922
25136
15013
37641
265909
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
- 0 4
- 1 2,9,4,9
1,5 2 -
5 3 5
9,9,0,1 4 8,9
9,3,5 5 2,3,6,5
9,9,5 6 -
8 7 -
4 8 7
4,1,1 9 5,6,6,4,4
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
0 0 2,0,9
7,4 1 6,3
0,8,5,2,2 2 3,2,2
6,2,3,3,1 3 3,3,6
6 4 1
- 5 2
1,3 6 3,4
- 7 1
- 8 2,9
8,0 9 -

Mở thưởng Thứ ba ngày 29/11/2022
GiảiĐắk LắkQuảng Nam
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
91
799
8027
7543
9092
9939
04299
92896
24136
57773
05324
07055
20988
18114
26988
13484
78221
613334
46
226
5205
9956
0866
7296
24546
94906
26248
72842
49171
84391
88747
67345
40681
84182
90084
511205
Nhận KQXS Đắk Lắk siêu tốc, soạn XSDLK gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Nam siêu tốc, soạn XSQNM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
9,2 1 4
9 2 7,4,1
4,7 3 9,6,4
2,1,8,3 4 3
5 5 5
9,3 6 -
2 7 3
8,8 8 8,8,4
9,3,9 9 1,9,2,9,6
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
- 0 5,6,5
7,9,8 1 -
4,8 2 6
- 3 -
8 4 6,6,8,2,7,5
0,4,0 5 6
4,2,5,6,9,4,0 6 6
4 7 1
4 8 1,2,4
- 9 6,1

Mở thưởng Thứ hai ngày 28/11/2022
GiảiThừa Thiên HuếPhú Yên
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
66
684
5047
0828
5677
3763
02046
21974
45184
03211
30021
99142
49061
73030
32643
55154
61376
771033
50
666
5076
8608
9181
6328
40676
41619
00689
36521
91486
05354
39096
03888
39639
07571
00502
557810
Nhận KQXS Thừa Thiên Huế siêu tốc, soạn XSTTH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Phú Yên siêu tốc, soạn XSPY gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
3 0 -
1,2,6 1 1
4 2 8,1
6,4,3 3 0,3
8,7,8,5 4 7,6,2,3
- 5 4
6,4,7 6 6,3,1
4,7 7 7,4,6
2 8 4,4
- 9 -
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
5,1 0 8,2
8,2,7 1 9,0
0 2 8,1
- 3 9
5 4 -
- 5 0,4
6,7,7,8,9 6 6
- 7 6,6,1
0,2,8 8 1,9,6,8
1,8,3 9 6

Mở thưởng Chủ nhật ngày 27/11/2022
GiảiKhánh HòaKon Tum
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
39
732
4523
7875
7632
4577
37407
33560
35756
47889
87077
20806
69745
13683
95581
26728
25923
392878
70
047
2969
1403
3901
4840
73706
81174
99003
84829
73882
94580
28568
16209
14332
06214
24415
236392
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kon Tum siêu tốc, soạn XSKT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
6 0 7,6
8 1 -
3,3 2 3,8,3
2,8,2 3 9,2,2
- 4 5
7,4 5 6
5,0 6 0
7,0,7 7 5,7,7,8
2,7 8 9,3,1
3,8 9 -
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
7,4,8 0 3,1,6,3,9
0 1 4,5
8,3,9 2 9
0,0 3 2
7,1 4 7,0
1 5 -
0 6 9,8
4 7 0,4
6 8 2,0
6,2,0 9 2

Mở thưởng Thứ bảy ngày 26/11/2022
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
17
150
3186
1575
9235
7777
03253
93664
84102
62713
86726
72487
76243
31243
78528
04387
49314
234365
83
756
3281
0376
2550
9002
47472
84181
04682
26771
27154
17496
20836
54130
69469
62738
28874
343497
36
869
2115
1849
5909
0341
87054
00670
95669
61208
49348
53378
83469
35405
19159
82081
67840
829741
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Ngãi siêu tốc, soạn XSQNI gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đắk Nông siêu tốc, soạn XSDNO gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
5 0 2
- 1 7,3,4
0 2 6,8
5,1,4,4 3 5
6,1 4 3,3
7,3,6 5 0,3
8,2 6 4,5
1,7,8,8 7 5,7
2 8 6,7,7
- 9 -
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
5,3 0 2
8,8,7 1 -
0,7,8 2 -
8 3 6,0,8
5,7 4 -
- 5 6,0,4
5,7,9,3 6 9
9 7 6,2,1,4
3 8 3,1,1,2
6 9 6,7
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
7,4 0 9,8,5
4,8,4 1 5
- 2 -
- 3 6
5 4 9,1,8,0,1
1,0 5 4,9
3 6 9,9,9
- 7 0,8
0,4,7 8 1
6,4,0,6,6,5 9 -

Mở thưởng Thứ sáu ngày 25/11/2022
GiảiGia LaiNinh Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
56
569
3658
2292
8688
6272
26588
44968
69425
36209
18318
91314
42016
67561
34316
06919
67261
738250
52
289
8776
8152
9495
4338
85955
50963
10331
58302
08171
79632
47937
94075
07083
60144
65456
849005
Nhận KQXS Gia Lai siêu tốc, soạn XSGL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Ninh Thuận siêu tốc, soạn XSNT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
5 0 9
6,6 1 8,4,6,6,9
9,7 2 5
- 3 -
1 4 -
2 5 6,8,0
5,1,1 6 9,8,1,1
- 7 2
5,8,8,6,1 8 8,8
6,0,1 9 2
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
- 0 2,5
3,7 1 -
5,5,0,3 2 -
6,8 3 8,1,2,7
4 4 4
9,5,7,0 5 2,2,5,6
7,5 6 3
3 7 6,1,5
3 8 9,3
8 9 5

Mở thưởng Thứ năm ngày 24/11/2022
GiảiBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
68
134
1318
1899
4528
9420
30859
63083
27211
73379
13440
63320
56824
80639
65062
82039
60794
113652
73
655
3089
1019
9155
7440
57329
40276
40794
36720
02922
55306
51740
16068
60760
35394
79879
428887
32
634
8482
8961
5645
3751
08424
53892
54032
70175
43300
25388
09495
71791
42343
37467
81502
316523
Nhận KQXS Bình Định siêu tốc, soạn XSBDH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Trị siêu tốc, soạn XSQT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Bình siêu tốc, soạn XSQB gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Bình Định
Chục Số Đơn Vị
2,4,2 0 -
1 1 8,1
6,5 2 8,0,0,4
8 3 4,9,9
3,2,9 4 0
- 5 9,2
- 6 8,2
- 7 9
6,1,2 8 3
9,5,7,3,3 9 9,4
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
4,2,4,6 0 6
- 1 9
2 2 9,0,2
7 3 -
9,9 4 0,0
5,5 5 5,5
7,0 6 8,0
8 7 3,6,9
6 8 9,7
8,1,2,7 9 4,4
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
0 0 0,2
6,5,9 1 -
3,8,9,3,0 2 4,3
4,2 3 2,4,2
3,2 4 5,3
4,7,9 5 1
- 6 1,7
6 7 5
8 8 2,8
- 9 2,5,1