ĐB50550
Nhất86177
Nhì52034          56446
Ba52544          11561          60576
32221          80501          30750
2437          4567
4586          1462
Năm8833          0695          7341
0326          4379          2475
Sáu429          580          654
Bảy34    12    75    20

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,5,8,2 0 1
6,2,0,4 1 2
6,1 2 1,6,9,0
3 3 4,7,3,4
3,4,5,3 4 6,4,1
9,7,7 5 0,0,4
4,7,8,2 6 1,7,2
7,3,6 7 7,6,9,5,5
- 8 6,0
7,2 9 5

Mở thưởng Chủ nhật ngày 23/06/2024
ĐB28501
Nhất82333
Nhì70755          12632
Ba66679          45096          22032
03494          56778          44165
3608          4908
3979          2964
Năm0657          1605          8402
0155          6459          6512
Sáu582          872          699
Bảy16    36    43    49

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 1,8,8,5,2
0 1 2,6
3,3,0,1,8,7 2 -
3,4 3 3,2,2,6
9,6 4 3,9
5,6,0,5 5 5,7,5,9
9,1,3 6 5,4
5 7 9,8,9,2
7,0,0 8 2
7,7,5,9,4 9 6,4,9

Mở thưởng Thứ bảy ngày 22/06/2024
ĐB24362
Nhất36143
Nhì80759          88565
Ba86584          84923          60925
16611          47432          94039
2964          1915
6706          0171
Năm7249          1179          3059
9636          8423          4066
Sáu803          059          596
Bảy70    87    10    01

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,1 0 6,3,1
1,7,0 1 1,5,0
6,3 2 3,5,3
4,2,2,0 3 2,9,6
8,6 4 3,9
6,2,1 5 9,9,9
0,3,6,9 6 2,5,4,6
8 7 1,9,0
- 8 4,7
5,3,4,7,5,5 9 6

Mở thưởng Thứ sáu ngày 21/06/2024
ĐB14296
Nhất22522
Nhì16413          77472
Ba12845          04835          56642
03806          07785          15529
0992          5547
1099          0542
Năm0689          4519          8337
6728          9897          5595
Sáu389          051          276
Bảy11    52    17    61

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 6
5,1,6 1 3,9,1,7
2,7,4,9,4,5 2 2,9,8
1 3 5,7
- 4 5,2,7,2
4,3,8,9 5 1,2
9,0,7 6 1
4,3,9,1 7 2,6
2 8 5,9,9
2,9,8,1,8 9 6,2,9,7,5

Mở thưởng Thứ năm ngày 20/06/2024
ĐB81439
Nhất72590
Nhì71945          14138
Ba06355          06319          77494
79976          21958          83540
9583          1049
8833          9394
Năm2519          9266          6072
0151          4902          8572
Sáu683          444          632
Bảy17    04    40    68

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,4,4 0 2,4
5 1 9,9,7
7,0,7,3 2 -
8,3,8 3 9,8,3,2
9,9,4,0 4 5,0,9,4,0
4,5 5 5,8,1
7,6 6 6,8
1 7 6,2,2
3,5,6 8 3,3
3,1,4,1 9 0,4,4

Mở thưởng Thứ tư ngày 19/06/2024
ĐB37567
Nhất66937
Nhì25002          58693
Ba03671          38466          76277
95589          54561          50911
5029          1256
4549          4432
Năm4493          9241          1095
9179          4924          2507
Sáu657          014          523
Bảy55    42    78    89

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 2,7
7,6,1,4 1 1,4
0,3,4 2 9,4,3
9,9,2 3 7,2
2,1 4 9,1,2
9,5 5 6,7,5
6,5 6 7,6,1
6,3,7,0,5 7 1,7,9,8
7 8 9,9
8,2,4,7,8 9 3,3,5

Mở thưởng Thứ ba ngày 18/06/2024
ĐB74990
Nhất57985
Nhì77484          33052
Ba81364          58674          12602
83695          31774          54774
0166          1499
3561          9098
Năm8561          3686          5040
9249          8868          3006
Sáu726          553          932
Bảy70    10    56    46

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,4,7,1 0 2,6
6,6 1 0
5,0,3 2 6
5 3 2
8,6,7,7,7 4 0,9,6
8,9 5 2,3,6
6,8,0,2,5,4 6 4,6,1,1,8
- 7 4,4,4,0
9,6 8 5,4,6
9,4 9 0,5,9,8