ĐB01716
Nhất77561
Nhì47720          88355
Ba58888          22091          21180
93030          49821          58663
5620          5047
0428          6339
Năm7437          0630          4896
2937          8774          2334
Sáu663          164          416
Bảy13    07    17    19

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,8,3,2,3 0 7
6,9,2 1 6,6,3,7,9
- 2 0,1,0,8
6,6,1 3 0,9,7,0,7,4
7,3,6 4 7
5 5 5
1,9,1 6 1,3,3,4
4,3,3,0,1 7 4
8,2 8 8,0
3,1 9 1,6

Mở thưởng Thứ bảy ngày 02/12/2023
ĐB87485
Nhất17336
Nhì51133          12554
Ba07135          21522          53104
80826          94365          61619
1255          4461
1512          3977
Năm7172          5165          4923
7678          2530          2804
Sáu427          937          452
Bảy85    25    07    17

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3 0 4,4,7
6 1 9,2,7
2,1,7,5 2 2,6,3,7,5
3,2 3 6,3,5,0,7
5,0,0 4 -
8,3,6,5,6,8,2 5 4,5,2
3,2 6 5,1,5
7,2,3,0,1 7 7,2,8
7 8 5,5
1 9 -

Mở thưởng Thứ sáu ngày 01/12/2023
ĐB12301
Nhất78982
Nhì02630          94374
Ba19187          84917          12364
34641          35984          38101
0620          6862
5300          7618
Năm0918          6025          9110
3749          0894          8079
Sáu074          487          042
Bảy28    43    32    42

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,2,0,1 0 1,1,0
0,4,0 1 7,8,8,0
8,6,4,3,4 2 0,5,8
4 3 0,2
7,6,8,9,7 4 1,9,2,3,2
2 5 -
- 6 4,2
8,1,8 7 4,9,4
1,1,2 8 2,7,4,7
4,7 9 4

Mở thưởng Thứ năm ngày 30/11/2023
ĐB07426
Nhất98379
Nhì36655          42158
Ba20547          19426          60986
16887          53632          79116
8229          9619
1705          7002
Năm2436          1281          6999
0144          7407          1184
Sáu391          898          713
Bảy73    07    13    43

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 5,2,7,7
8,9 1 6,9,3,3
3,0 2 6,6,9
1,7,1,4 3 2,6
4,8 4 7,4,3
5,0 5 5,8
2,2,8,1,3 6 -
4,8,0,0 7 9,3
5,9 8 6,7,1,4
7,2,1,9 9 9,1,8

Mở thưởng Thứ tư ngày 29/11/2023
ĐB03141
Nhất42683
Nhì33410          77553
Ba40459          27342          45945
67889          05550          03883
5665          3065
3233          2570
Năm8938          3480          2573
5139          2488          1808
Sáu378          618          017
Bảy05    90    42    87

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,5,7,8,9 0 8,5
4 1 0,8,7
4,4 2 -
8,5,8,3,7 3 3,8,9
- 4 1,2,5,2
4,6,6,0 5 3,9,0
- 6 5,5
1,8 7 0,3,8
3,8,0,7,1 8 3,9,3,0,8,7
5,8,3 9 0

Mở thưởng Thứ ba ngày 28/11/2023
ĐB11913
Nhất00010
Nhì45748          26907
Ba21383          29212          36806
31583          06432          05215
5903          8499
5218          4870
Năm2036          5201          1028
1171          6609          2730
Sáu782          009          902
Bảy01    54    99    39

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,7,3 0 7,6,3,1,9,9,2,1
0,7,0 1 3,0,2,5,8
1,3,8,0 2 8
1,8,8,0 3 2,6,0,9
5 4 8
1 5 4
0,3 6 -
0 7 0,1
4,1,2 8 3,3,2
9,0,0,9,3 9 9,9

Mở thưởng Thứ hai ngày 27/11/2023
ĐB84757
Nhất74703
Nhì11900          12554
Ba19791          04270          46759
59547          46181          41018
6537          8278
2059          1059
Năm3927          1272          4079
5403          1036          9546
Sáu292          100          737
Bảy77    10    86    17

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,7,0,1 0 3,0,3,0
9,8 1 8,0,7
7,9 2 7
0,0 3 7,6,7
5 4 7,6
- 5 7,4,9,9,9
3,4,8 6 -
5,4,3,2,3,7,1 7 0,8,2,9,7
1,7 8 1,6
5,5,5,7 9 1,2