ĐB12512
Nhất62935
Nhì64686          41116
Ba68096          98840          32140
56092          30312          08501
4910          1554
6967          3310
Năm8077          6006          4601
6632          4181          0366
Sáu591          768          764
Bảy04    94    22    64

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,4,1,1 0 1,6,1,4
0,0,8,9 1 2,6,2,0,0
1,9,1,3,2 2 2
- 3 5,2
5,6,0,9,6 4 0,0
3 5 4
8,1,9,0,6 6 7,6,8,4,4
6,7 7 7
6 8 6,1
- 9 6,2,1,4

Mở thưởng Chủ nhật ngày 29/05/2022
ĐB87354
Nhất28042
Nhì37479          22643
Ba39497          85599          19492
74411          95798          58465
6411          2761
1501          7149
Năm6941          8163          6338
3309          4247          1198
Sáu252          307          648
Bảy38    33    31    05

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 1,9,7,5
1,1,6,0,4,3 1 1,1
4,9,5 2 -
4,6,3 3 8,8,3,1
5 4 2,3,9,1,7,8
6,0 5 4,2
- 6 5,1,3
9,4,0 7 9
9,3,9,4,3 8 -
7,9,4,0 9 7,9,2,8,8

Mở thưởng Thứ bảy ngày 28/05/2022
ĐB57318
Nhất86313
Nhì52269          77476
Ba75688          25120          57019
90657          67823          68014
8907          9773
4469          8369
Năm2517          9153          1007
3430          9241          8362
Sáu719          640          292
Bảy63    53    39    59

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,3,4 0 7,7
4 1 8,3,9,4,7,9
6,9 2 0,3
1,2,7,5,6,5 3 0,9
1 4 1,0
- 5 7,3,3,9
7 6 9,9,9,2,3
5,0,1,0 7 6,3
1,8 8 8
6,1,6,6,1,3,5 9 2

Mở thưởng Thứ sáu ngày 27/05/2022
ĐB29667
Nhất67112
Nhì89775          42471
Ba59259          29533          15141
57109          29907          26346
3800          1820
6576          3971
Năm9378          8504          3152
2231          5413          7322
Sáu657          278          665
Bảy13    84    54    92

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,2 0 9,7,0,4
7,4,7,3 1 2,3,3
1,5,2,9 2 0,2
3,1,1 3 3,1
0,8,5 4 1,6
7,6 5 9,2,7,4
4,7 6 7,5
6,0,5 7 5,1,6,1,8,8
7,7 8 4
5,0 9 2

Mở thưởng Thứ năm ngày 26/05/2022
ĐB41717
Nhất95585
Nhì58093          91750
Ba87740          81446          96330
95650          41883          98877
3427          2316
6061          2559
Năm4921          3419          1820
2593          0493          7193
Sáu296          454          735
Bảy57    13    63    47

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,4,3,5,2 0 -
6,2 1 7,6,9,3
- 2 7,1,0
9,8,9,9,9,1,6 3 0,5
5 4 0,6,7
8,3 5 0,0,9,4,7
4,1,9 6 1,3
1,7,2,5,4 7 7
- 8 5,3
5,1 9 3,3,3,3,6

Mở thưởng Thứ tư ngày 25/05/2022
ĐB87109
Nhất07545
Nhì03599          26377
Ba41443          41075          50856
95139          25324          61248
7123          3738
4897          4969
Năm2079          2013          4764
8214          1747          7491
Sáu348          804          059
Bảy77    66    01    59

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 9,4,1
9,0 1 3,4
- 2 4,3
4,2,1 3 9,8
2,6,1,0 4 5,3,8,7,8
4,7 5 6,9,9
5,6 6 9,4,6
7,9,4,7 7 7,5,9,7
4,3,4 8 -
0,9,3,6,7,5,5 9 9,7,1

Mở thưởng Thứ ba ngày 24/05/2022
ĐB97218
Nhất58758
Nhì87719          05801
Ba31319          32255          69356
87026          37101          22493
2857          7477
7015          3584
Năm2738          9768          6715
3837          0376          5285
Sáu785          619          594
Bảy30    87    41    49

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3 0 1,1
0,0,4 1 8,9,9,5,5,9
- 2 6
9 3 8,7,0
8,9 4 1,9
5,1,1,8,8 5 8,5,6,7
5,2,7 6 8
5,7,3,8 7 7,6
1,5,3,6 8 4,5,5,7
1,1,1,4 9 3,4