ĐB25380
Nhất28733
Nhì75482          90338
Ba40071          62719          03871
39155          49381          54569
5221          4873
4295          6204
Năm3664          7733          5955
6664          8443          9055
Sáu167          970          412
Bảy03    69    77    61

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,7 0 4,3
7,7,8,2,6 1 9,2
8,1 2 1
3,7,3,4,0 3 3,8,3
0,6,6 4 3
5,9,5,5 5 5,5,5
- 6 9,4,4,7,9,1
6,7 7 1,1,3,0,7
3 8 0,2,1
1,6,6 9 5

Mở thưởng Thứ hai ngày 28/11/2022
ĐB65507
Nhất90987
Nhì23237          17499
Ba96896          65083          98122
79833          61991          81641
3317          8046
3130          6290
Năm8207          5400          1972
6506          6648          3190
Sáu237          566          975
Bảy00    38    53    46

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,9,0,9,0 0 7,7,0,6,0
9,4 1 7
2,7 2 2
8,3,5 3 7,3,0,7,8
- 4 1,6,8,6
7 5 3
9,4,0,6,4 6 6
0,8,3,1,0,3 7 2,5
4,3 8 7,3
9 9 9,6,1,0,0

Mở thưởng Chủ nhật ngày 27/11/2022
ĐB67857
Nhất24762
Nhì15441          04864
Ba08271          66428          62919
75365          85787          21002
0896          5072
9185          7394
Năm3832          8408          2046
5486          7182          2401
Sáu695          320          642
Bảy42    55    21    80

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,8 0 2,8,1
4,7,0,2 1 9
6,0,7,3,8,4,4 2 8,0,1
- 3 2
6,9 4 1,6,2,2
6,8,9,5 5 7,5
9,4,8 6 2,4,5
5,8 7 1,2
2,0 8 7,5,6,2,0
1 9 6,4,5

Mở thưởng Thứ bảy ngày 26/11/2022
ĐB67896
Nhất70731
Nhì69176          18124
Ba27982          04161          91683
18192          79476          78208
5183          4837
8723          9821
Năm9572          8397          0675
4046          1647          9982
Sáu454          824          291
Bảy83    44    66    03

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 8,3
3,6,2,9 1 -
8,9,7,8 2 4,3,1,4
8,8,2,8,0 3 1,7
2,5,2,4 4 6,7,4
7 5 4
9,7,7,4,6 6 1,6
3,9,4 7 6,6,2,5
0 8 2,3,3,2,3
- 9 6,2,7,1

Mở thưởng Thứ sáu ngày 25/11/2022
ĐB36819
Nhất77300
Nhì94639          60023
Ba65992          78939          86794
32055          87711          60182
2846          6365
7000          8638
Năm5530          0550          4271
9426          9812          8324
Sáu268          190          185
Bảy96    56    66    83

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,0,3,5,9 0 0,0
1,7 1 9,1,2
9,8,1 2 3,6,4
2,8 3 9,9,8,0
9,2 4 6
5,6,8 5 5,0,6
4,2,9,5,6 6 5,8,6
- 7 1
3,6 8 2,5,3
1,3,3 9 2,4,0,6

Mở thưởng Thứ năm ngày 24/11/2022
ĐB75996
Nhất04902
Nhì25318          92214
Ba52253          61070          38643
84891          18913          13077
6533          5487
5262          6897
Năm0336          4573          1078
5865          1877          6361
Sáu858          380          829
Bảy07    87    48    81

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,8 0 2,7
9,6,8 1 8,4,3
0,6 2 9
5,4,1,3,7 3 3,6
1 4 3,8
6 5 3,8
9,3 6 2,5,1
7,8,9,7,0,8 7 0,7,3,8,7
1,7,5,4 8 7,0,7,1
2 9 6,1,7

Mở thưởng Thứ tư ngày 23/11/2022
ĐB47779
Nhất09473
Nhì42006          45431
Ba31134          17715          99814
97168          20064          33491
2355          6851
3041          5929
Năm1848          3824          2063
8535          2813          2684
Sáu378          794          832
Bảy75    68    73    03

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 6,3
3,9,5,4 1 5,4,3
3 2 9,4
7,6,1,7,0 3 1,4,5,2
3,1,6,2,8,9 4 1,8
1,5,3,7 5 5,1
0 6 8,4,3,8
- 7 9,3,8,5,3
6,4,7,6 8 4
7,2 9 1,4