ĐB13149
Nhất50944
Nhì56408          12899
Ba51240          26016          34018
37677          75677          71155
8612          4064
5037          2526
Năm2699          1231          9403
2172          8141          3796
Sáu163          640          049
Bảy95    91    16    21

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,4 0 8,3
3,4,9,2 1 6,8,2,6
1,7 2 6,1
0,6 3 7,1
4,6 4 9,4,0,1,0,9
5,9 5 5
1,2,9,1 6 4,3
7,7,3 7 7,7,2
0,1 8 -
4,9,9,4 9 9,9,6,5,1

Mở thưởng Thứ hai ngày 27/06/2022
ĐB62171
Nhất74232
Nhì60392          44343
Ba64585          95259          26829
39723          35831          09847
4995          7776
5533          9323
Năm2572          1277          9664
1525          0828          6964
Sáu310          044          843
Bảy12    49    24    87

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1 0 -
7,3 1 0,2
3,9,7,1 2 9,3,3,5,8,4
4,2,3,2,4 3 2,1,3
6,6,4,2 4 3,7,4,3,9
8,9,2 5 9
7 6 4,4
4,7,8 7 1,6,2,7
2 8 5,7
5,2,4 9 2,5

Mở thưởng Chủ nhật ngày 26/06/2022
ĐB46970
Nhất31422
Nhì86547          33892
Ba45364          70684          81736
25612          16840          89376
1695          0357
5666          7833
Năm5090          6852          6342
8564          4633          3809
Sáu891          253          016
Bảy12    38    96    19

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,4,9 0 9
9 1 2,6,2,9
2,9,1,5,4,1 2 2
3,3,5 3 6,3,3,8
6,8,6 4 7,0,2
9 5 7,2,3
3,7,6,1,9 6 4,6,4
4,5 7 0,6
3 8 4
0,1 9 2,5,0,1,6

Mở thưởng Thứ bảy ngày 25/06/2022
ĐB36768
Nhất38794
Nhì13490          72677
Ba15066          24443          15882
26308          82699          79139
8918          1645
3051          9154
Năm4385          7752          6154
5354          3336          1651
Sáu939          933          878
Bảy78    43    25    84

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9 0 8
5,5 1 8
8,5 2 5
4,3,4 3 9,6,9,3
9,5,5,5,8 4 3,5,3
4,8,2 5 1,4,2,4,4,1
6,3 6 8,6
7 7 7,8,8
6,0,1,7,7 8 2,5,4
9,3,3 9 4,0,9

Mở thưởng Thứ sáu ngày 24/06/2022
ĐB49677
Nhất52644
Nhì85957          46813
Ba98455          94086          46941
17885          22104          44477
9945          0495
9548          5471
Năm6424          7677          2100
2340          3691          4455
Sáu611          808          258
Bảy00    70    56    01

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,4,0,7 0 4,0,8,0,1
4,7,9,1,0 1 3,1
- 2 4
1 3 -
4,0,2 4 4,1,5,8,0
5,8,4,9,5 5 7,5,5,8,6
8,5 6 -
7,5,7,7 7 7,7,1,7,0
4,0,5 8 6,5
- 9 5,1

Mở thưởng Thứ năm ngày 23/06/2022
ĐB97140
Nhất07147
Nhì89901          84392
Ba86800          57912          74223
94248          74106          50119
3005          6816
9954          5078
Năm3441          1081          5171
2533          2246          1650
Sáu797          282          710
Bảy01    99    42    70

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,0,5,1,7 0 1,0,6,5,1
0,4,8,7,0 1 2,9,6,0
9,1,8,4 2 3
2,3 3 3
5 4 0,7,8,1,6,2
0 5 4,0
0,1,4 6 -
4,9 7 8,1,0
4,7 8 1,2
1,9 9 2,7,9

Mở thưởng Thứ tư ngày 22/06/2022
ĐB50846
Nhất92133
Nhì75657          64087
Ba07018          36544          47407
24068          08148          90008
7413          9850
3093          6318
Năm1378          3717          5295
1263          9362          8679
Sáu304          237          359
Bảy16    04    92    47

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5 0 7,8,4,4
- 1 8,3,8,7,6
6,9 2 -
3,1,9,6 3 3,7
4,0,0 4 6,4,8,7
9 5 7,0,9
4,1 6 8,3,2
5,8,0,1,3,4 7 8,9
1,6,4,0,1,7 8 7
7,5 9 3,5,2