ĐB77390
Nhất44227
Nhì07899          14634
Ba63455          73781          29319
20235          27180          54670
9671          9583
6464          8484
Năm8179          7748          8340
8528          5731          5985
Sáu248          744          402
Bảy20    92    88    50

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,8,7,4,2,5 0 2
8,7,3 1 9
0,9 2 7,8,0
8 3 4,5,1
3,6,8,4 4 8,0,8,4
5,3,8 5 5,0
- 6 4
2 7 0,1,9
4,2,4,8 8 1,0,3,4,5,8
9,1,7 9 0,9,2

Mở thưởng Thứ hai ngày 26/09/2022
ĐB93712
Nhất06763
Nhì50213          34368
Ba32501          94496          09495
19650          16988          69377
6160          0094
1043          2015
Năm2987          0826          6345
2156          3187          9763
Sáu884          736          215
Bảy62    69    61    05

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,6 0 1,5
0,6 1 2,3,5,5
1,6 2 6
6,1,4,6 3 6
9,8 4 3,5
9,1,4,1,0 5 0,6
9,2,5,3 6 3,8,0,3,2,9,1
7,8,8 7 7
6,8 8 8,7,7,4
6 9 6,5,4

Mở thưởng Chủ nhật ngày 25/09/2022
ĐB59509
Nhất36837
Nhì50137          94982
Ba38607          71890          94928
23815          97833          95667
1818          5842
0140          4657
Năm3701          6434          4520
4327          6864          4674
Sáu104          934          481
Bảy89    37    57    16

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,4,2 0 9,7,1,4
0,8 1 5,8,6
8,4 2 8,0,7
3 3 7,7,3,4,4,7
3,6,7,0,3 4 2,0
1 5 7,7
1 6 7,4
3,3,0,6,5,2,3,5 7 4
2,1 8 2,1,9
0,8 9 0

Mở thưởng Thứ bảy ngày 24/09/2022
ĐB08154
Nhất01140
Nhì39583          05213
Ba67243          04747          99009
14386          47068          86540
8467          7574
1579          7138
Năm0386          8686          5211
9162          0166          5909
Sáu368          823          443
Bảy08    34    78    91

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,4 0 9,9,8
1,9 1 3,1
6 2 3
8,1,4,2,4 3 8,4
5,7,3 4 0,3,7,0,3
- 5 4
8,8,8,6 6 8,7,2,6,8
4,6 7 4,9,8
6,3,6,0,7 8 3,6,6,6
0,7,0 9 1

Mở thưởng Thứ sáu ngày 23/09/2022
ĐB79436
Nhất63302
Nhì75772          78656
Ba69170          12911          94608
26376          57000          53326
3605          3596
2870          5392
Năm0160          3795          0046
7968          4321          9567
Sáu724          174          453
Bảy01    53    48    49

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,0,7,6 0 2,8,0,5,1
1,2,0 1 1
0,7,9 2 6,1,4
5,5 3 6
2,7 4 6,8,9
0,9 5 6,3,3
3,5,7,2,9,4 6 0,8,7
6 7 2,0,6,0,4
0,6,4 8 -
4 9 6,2,5

Mở thưởng Thứ năm ngày 22/09/2022
ĐB76777
Nhất14235
Nhì67639          39627
Ba11078          35566          60396
76531          52810          77165
1992          5460
0527          7755
Năm5119          6943          5185
6519          4917          0751
Sáu495          283          089
Bảy37    75    66    01

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,6 0 1
3,5,0 1 0,9,9,7
9 2 7,7
4,8 3 5,9,1,7
- 4 3
3,6,5,8,9,7 5 5,1
6,9,6 6 6,5,0,6
7,2,2,1,3 7 7,8,5
7 8 5,3,9
3,1,1,8 9 6,2,5

Mở thưởng Thứ tư ngày 21/09/2022
ĐB44823
Nhất04642
Nhì28539          90167
Ba57514          55801          03094
14585          30266          70855
7785          6343
5951          3385
Năm5136          4603          1640
7743          5004          9439
Sáu380          518          321
Bảy05    26    16    94

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,8 0 1,3,4,5
0,5,2 1 4,8,6
4 2 3,1,6
2,4,0,4 3 9,6,9
1,9,0,9 4 2,3,0,3
8,5,8,8,0 5 5,1
6,3,2,1 6 7,6
6 7 -
1 8 5,5,5,0
3,3 9 4,4