ĐB89151
Nhất13354
Nhì41050          66592
Ba11829          85952          33618
51263          45682          75002
7290          0543
6438          1691
Năm8156          7005          8893
7464          5566          9131
Sáu314          530          391
Bảy55    24    88    02

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,9,3 0 2,5,2
5,9,3,9 1 8,4
9,5,8,0,0 2 9,4
6,4,9 3 8,1,0
5,6,1,2 4 3
0,5 5 1,4,0,2,6,5
5,6 6 3,4,6
- 7 -
1,3,8 8 2,8
2 9 2,0,1,3,1

Mở thưởng Thứ năm ngày 25/08/2022
ĐB28670
Nhất79137
Nhì56442          84712
Ba87818          27183          80085
51167          33296          77942
5364          0801
3433          1535
Năm5500          3252          4260
9739          5644          8974
Sáu781          074          605
Bảy74    87    35    29

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,0,6 0 1,0,5
0,8 1 2,8
4,1,4,5 2 9
8,3 3 7,3,5,9,5
6,4,7,7,7 4 2,2,4
8,3,0,3 5 2
9 6 7,4,0
3,6,8 7 0,4,4,4
1 8 3,5,1,7
3,2 9 6

Mở thưởng Thứ tư ngày 24/08/2022
ĐB24832
Nhất09710
Nhì19597          96488
Ba64539          85052          38023
63528          50145          50053
7281          3051
4175          4357
Năm0695          7243          3800
3310          3605          3625
Sáu762          017          363
Bảy79    56    97    13

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,0,1 0 0,5
8,5 1 0,0,7,3
3,5,6 2 3,8,5
2,5,4,6,1 3 2,9
- 4 5,3
4,7,9,0,2 5 2,3,1,7,6
5 6 2,3
9,5,1,9 7 5,9
8,2 8 8,1
3,7 9 7,5,7

Mở thưởng Thứ ba ngày 23/08/2022
ĐB63437
Nhất69177
Nhì52091          44029
Ba22569          63552          95456
60454          11084          01964
3630          3584
9481          9213
Năm6817          9484          5120
5343          8191          7915
Sáu296          275          142
Bảy00    09    47    88

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,2,0 0 0,9
9,8,9 1 3,7,5
5,4 2 9,0
1,4 3 7,0
5,8,6,8,8 4 3,2,7
1,7 5 2,6,4
5,9 6 9,4
3,7,1,4 7 7,5
8 8 4,4,1,4,8
2,6,0 9 1,1,6

Mở thưởng Thứ hai ngày 22/08/2022
ĐB60652
Nhất61027
Nhì38872          08164
Ba30974          87817          00516
93800          35859          72718
9816          5220
5935          3029
Năm5672          5791          6269
6512          7642          5634
Sáu284          547          080
Bảy56    31    58    94

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,2,8 0 0
9,3 1 7,6,8,6,2
5,7,7,1,4 2 7,0,9
- 3 5,4,1
6,7,3,8,9 4 2,7
3 5 2,9,6,8
1,1,5 6 4,9
2,1,4 7 2,4,2
1,5 8 4,0
5,2,6 9 1,4

Mở thưởng Chủ nhật ngày 21/08/2022
ĐB17965
Nhất51526
Nhì11630          27394
Ba89056          21014          36003
72222          19982          43232
5056          5006
6540          2620
Năm8936          4822          8413
4090          5858          3016
Sáu649          685          503
Bảy57    28    49    66

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,4,2,9 0 3,6,3
- 1 4,3,6
2,8,3,2 2 6,2,0,2,8
0,1,0 3 0,2,6
9,1 4 0,9,9
6,8 5 6,6,8,7
2,5,5,0,3,1,6 6 5,6
5 7 -
5,2 8 2,5
4,4 9 4,0

Mở thưởng Thứ bảy ngày 20/08/2022
ĐB10211
Nhất10226
Nhì78650          66649
Ba32250          16424          42617
56575          82534          14503
8061          4557
2846          6122
Năm1622          6905          7172
9074          9707          8435
Sáu048          364          120
Bảy76    44    31    19

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,5,2 0 3,5,7
1,6,3 1 1,7,9
2,2,7 2 6,4,2,2,0
0 3 4,5,1
2,3,7,6,4 4 9,6,8,4
7,0,3 5 0,0,7
2,4,7 6 1,4
1,5,0 7 5,2,4,6
4 8 -
4,1 9 -