ĐB50604
Nhất02803
Nhì82308          14716
Ba18849          52967          20498
02113          21235          00297
3440          7251
6372          5944
Năm4127          9161          5584
1258          1074          5102
Sáu054          810          879
Bảy81    78    36    65

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,1 0 4,3,8,2
5,6,8 1 6,3,0
7,0 2 7
0,1 3 5,6
0,4,8,7,5 4 9,0,4
3,6 5 1,8,4
1,3 6 7,1,5
6,9,2 7 2,4,9,8
0,9,5,7 8 4,1
4,7 9 8,7

Mở thưởng Thứ hai ngày 24/10/2022
ĐB05499
Nhất10376
Nhì24301          13680
Ba38695          41130          50727
16362          08149          79482
8855          9322
2164          0561
Năm8869          8529          0030
2126          4951          8249
Sáu161          852          598
Bảy99    51    40    76

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,3,3,4 0 1
0,6,5,6,5 1 -
6,8,2,5 2 7,2,9,6
- 3 0,0
6 4 9,9,0
9,5 5 5,1,2,1
7,2,7 6 2,4,1,9,1
2 7 6,6
9 8 0,2
9,4,6,2,4,9 9 9,5,8,9

Mở thưởng Chủ nhật ngày 23/10/2022
ĐB12843
Nhất17105
Nhì39019          07823
Ba84315          68555          25647
16084          08591          54488
6546          9861
9809          6677
Năm5359          4191          5365
8620          2515          4762
Sáu860          513          793
Bảy11    31    91    02

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,6 0 5,9,2
9,6,9,1,3,9 1 9,5,5,3,1
6,0 2 3,0
4,2,1,9 3 1
8 4 3,7,6
0,1,5,6,1 5 5,9
4 6 1,5,2,0
4,7 7 7
8 8 4,8
1,0,5 9 1,1,3,1

Mở thưởng Thứ bảy ngày 22/10/2022
ĐB31698
Nhất10399
Nhì51180          27619
Ba96231          22899          54741
08898          00597          66057
0841          6547
3780          4848
Năm0188          2975          3529
7492          4196          8276
Sáu354          616          141
Bảy44    10    28    67

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,8,1 0 -
3,4,4,4 1 9,6,0
9 2 9,8
- 3 1
5,4 4 1,1,7,8,1,4
7 5 7,4
9,7,1 6 7
9,5,4,6 7 5,6
9,9,4,8,2 8 0,0,8
9,1,9,2 9 8,9,9,8,7,2,6

Mở thưởng Thứ sáu ngày 21/10/2022
ĐB50000
Nhất77386
Nhì96071          94717
Ba35512          47054          17057
15910          69114          85358
4981          5705
4473          2457
Năm7949          4076          4318
6437          1640          7878
Sáu709          836          117
Bảy29    30    68    73

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,1,4,3 0 0,5,9
7,8 1 7,2,0,4,8,7
1 2 9
7,7 3 7,6,0
5,1 4 9,0
0 5 4,7,8,7
8,7,3 6 8
1,5,5,3,1 7 1,3,6,8,3
5,1,7,6 8 6,1
4,0,2 9 -

Mở thưởng Thứ năm ngày 20/10/2022
ĐB27465
Nhất33685
Nhì53025          07718
Ba77719          50004          40691
31858          54368          81032
8755          4276
8212          5294
Năm3670          4516          1189
0214          4497          1524
Sáu577          678          548
Bảy09    16    75    67

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7 0 4,9
9 1 8,9,2,6,4,6
3,1 2 5,4
- 3 2
0,9,1,2 4 8
6,8,2,5,7 5 8,5
7,1,1 6 5,8,7
9,7,6 7 6,0,7,8,5
1,5,6,7,4 8 5,9
1,8,0 9 1,4,7

Mở thưởng Thứ tư ngày 19/10/2022
ĐB68879
Nhất46059
Nhì26549          42155
Ba33720          39460          18432
13620          28920          93358
8789          3529
4582          6318
Năm8656          4294          0913
2614          3128          8153
Sáu790          058          472
Bảy80    25    18    98

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,6,2,2,9,8 0 -
- 1 8,3,4,8
3,8,7 2 0,0,0,9,8,5
1,5 3 2
9,1 4 9
5,2 5 9,5,8,6,3,8
5 6 0
- 7 9,2
5,1,2,5,1,9 8 9,2,0
7,5,4,8,2 9 4,0,8