ĐB99368
Nhất01450
Nhì12908          24755
Ba09091          92951          04157
10076          40192          01878
8346          6765
8967          5497
Năm0195          6957          2063
4289          1360          7038
Sáu795          819          128
Bảy51    06    41    11

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,6 0 8,6
9,5,5,4,1 1 9,1
9 2 8
6 3 8
- 4 6,1
5,6,9,9 5 0,5,1,7,7,1
7,4,0 6 8,5,7,3,0
5,6,9,5 7 6,8
6,0,7,3,2 8 9
8,1 9 1,2,7,5,5

Mở thưởng Chủ nhật ngày 24/04/2022
ĐB97285
Nhất09752
Nhì78263          93371
Ba55647          45149          89005
89562          00052          28702
3547          3143
6877          8162
Năm2046          1441          7971
9312          9020          5601
Sáu150          308          710
Bảy41    11    50    45

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,5,1,5 0 5,2,1,8
7,4,7,0,4,1 1 2,0,1
5,6,5,0,6,1 2 0
6,4 3 -
- 4 7,9,7,3,6,1,1,5
8,0,4 5 2,2,0,0
4 6 3,2,2
4,4,7 7 1,7,1
0 8 5
4 9 -

Mở thưởng Thứ bảy ngày 23/04/2022
ĐB77318
Nhất33815
Nhì99854          99583
Ba81145          35513          96640
71280          27985          59278
7798          2218
8909          6218
Năm1876          2463          7822
1145          9457          9141
Sáu568          438          555
Bảy12    80    97    58

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,8,8 0 9
4 1 8,5,3,8,8,2
2,1 2 2
8,1,6 3 8
5 4 5,0,5,1
1,4,8,4,5 5 4,7,5,8
7 6 3,8
5,9 7 8,6
1,7,9,1,1,6,3,5 8 3,0,5,0
0 9 8,7

Mở thưởng Thứ sáu ngày 22/04/2022
ĐB31695
Nhất51735
Nhì67343          00384
Ba51656          05290          61297
07065          97477          36261
0051          6869
8950          4598
Năm7063          2763          1146
2665          6261          9492
Sáu163          147          242
Bảy83    63    37    18

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,5 0 -
6,5,6 1 8
9,4 2 -
4,6,6,6,8,6 3 5,7
8 4 3,6,7,2
9,3,6,6 5 6,1,0
5,4 6 5,1,9,3,3,5,1,3,3
9,7,4,3 7 7
9,1 8 4,3
6 9 5,0,7,8,2

Mở thưởng Thứ năm ngày 21/04/2022
ĐB89291
Nhất56407
Nhì88668          89544
Ba76659          20521          61379
28262          04675          24608
7847          4900
8894          1771
Năm5018          3306          8949
8270          0174          4791
Sáu695          835          527
Bảy96    43    75    54

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,7 0 7,8,0,6
9,2,7,9 1 8
6 2 1,7
4 3 5
4,9,7,5 4 4,7,9,3
7,9,3,7 5 9,4
0,9 6 8,2
0,4,2 7 9,5,1,0,4,5
6,0,1 8 -
5,7,4 9 1,4,1,5,6

Mở thưởng Thứ tư ngày 20/04/2022
ĐB58953
Nhất10071
Nhì15350          76286
Ba50071          42800          28523
34419          88725          22282
6767          6464
0168          1738
Năm2446          7441          2811
6641          8279          8110
Sáu902          935          017
Bảy76    28    23    61

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,0,1 0 0,2
7,7,4,1,4,6 1 9,1,0,7
8,0 2 3,5,8,3
5,2,2 3 8,5
6 4 6,1,1
2,3 5 3,0
8,4,7 6 7,4,8,1
6,1 7 1,1,9,6
6,3,2 8 6,2
1,7 9 -

Mở thưởng Thứ ba ngày 19/04/2022
ĐB78864
Nhất86443
Nhì93975          72072
Ba54182          55741          07454
04111          65077          88281
3469          9220
4336          3358
Năm1747          4438          6667
3213          4861          3688
Sáu046          207          704
Bảy23    50    71    28

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,5 0 7,4
4,1,8,6,7 1 1,3
7,8 2 0,3,8
4,1,2 3 6,8
6,5,0 4 3,1,7,6
7 5 4,8,0
3,4 6 4,9,7,1
7,4,6,0 7 5,2,7,1
5,3,8,2 8 2,1,8
6 9 -