ĐB97218
Nhất58758
Nhì87719          05801
Ba31319          32255          69356
87026          37101          22493
2857          7477
7015          3584
Năm2738          9768          6715
3837          0376          5285
Sáu785          619          594
Bảy30    87    41    49

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3 0 1,1
0,0,4 1 8,9,9,5,5,9
- 2 6
9 3 8,7,0
8,9 4 1,9
5,1,1,8,8 5 8,5,6,7
5,2,7 6 8
5,7,3,8 7 7,6
1,5,3,6 8 4,5,5,7
1,1,1,4 9 3,4

Mở thưởng Thứ hai ngày 23/05/2022
ĐB29213
Nhất64806
Nhì79526          21519
Ba79055          83498          48166
66999          60892          26542
2922          8295
5736          1480
Năm1192          7948          7140
7108          2577          6229
Sáu025          779          153
Bảy17    54    81    51

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,4 0 6,8
8,5 1 3,9,7
9,4,2,9 2 6,2,9,5
1,5 3 6
5 4 2,8,0
5,9,2 5 5,3,4,1
0,2,6,3 6 6
7,1 7 7,9
9,4,0 8 0,1
1,9,2,7 9 8,9,2,5,2

Mở thưởng Chủ nhật ngày 22/05/2022
ĐB24547
Nhất49158
Nhì88253          39604
Ba77448          92351          99577
48872          58631          09422
9311          5583
1959          1099
Năm5841          6574          2211
5029          0915          6219
Sáu571          895          203
Bảy57    56    01    47

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 4,3,1
5,3,1,4,1,7,0 1 1,1,5,9
7,2 2 2,9
5,8,0 3 1
0,7 4 7,8,1,7
1,9 5 8,3,1,9,7,6
5 6 -
4,7,5,4 7 7,2,4,1
5,4 8 3
5,9,2,1 9 9,5

Mở thưởng Thứ bảy ngày 21/05/2022
ĐB85198
Nhất20830
Nhì08364          24874
Ba09500          00837          14233
78831          28309          86212
3330          1999
6180          1527
Năm4238          3344          7589
6327          8058          4791
Sáu559          193          047
Bảy53    64    13    80

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,0,3,8,8 0 0,9
3,9 1 2,3
1 2 7,7
3,9,5,1 3 0,7,3,1,0,8
6,7,4,6 4 4,7
- 5 8,9,3
- 6 4,4
3,2,2,4 7 4
9,3,5 8 0,9,0
0,9,8,5 9 8,9,1,3

Mở thưởng Thứ sáu ngày 20/05/2022
ĐB78195
Nhất29924
Nhì93148          31878
Ba90373          98148          70425
68174          87509          45128
1579          8236
1126          0906
Năm8299          3776          3912
2338          8819          6177
Sáu218          446          574
Bảy22    23    60    58

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6 0 9,6
- 1 2,9,8
1,2 2 4,5,8,6,2,3
7,2 3 6,8
2,7,7 4 8,8,6
9,2 5 8
3,2,0,7,4 6 0
7 7 8,3,4,9,6,7,4
4,7,4,2,3,1,5 8 -
0,7,9,1 9 5,9

Mở thưởng Thứ năm ngày 19/05/2022
ĐB49968
Nhất89976
Nhì98236          01110
Ba64466          55492          25276
76607          20023          86611
4653          0404
1264          3776
Năm4814          3489          9545
9481          8206          7286
Sáu045          986          854
Bảy04    71    25    50

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,5 0 7,4,6,4
1,8,7 1 0,1,4
9 2 3,5
2,5 3 6
0,6,1,5,0 4 5,5
4,4,2 5 3,4,0
7,3,6,7,7,0,8,8 6 8,6,4
0 7 6,6,6,1
6 8 9,1,6,6
8 9 2

Mở thưởng Thứ tư ngày 18/05/2022
ĐB69049
Nhất92364
Nhì38074          38286
Ba33957          38478          51595
00617          57860          35530
4650          8057
0190          9775
Năm9972          0632          6653
0699          7726          0943
Sáu413          766          550
Bảy28    57    02    77

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,3,5,9,5 0 2
- 1 7,3
7,3,0 2 6,8
5,4,1 3 0,2
6,7 4 9,3
9,7 5 7,0,7,3,0,7
8,2,6 6 4,0,6
5,1,5,5,7 7 4,8,5,2,7
7,2 8 6
4,9 9 5,0,9