ĐB63437
Nhất69177
Nhì52091          44029
Ba22569          63552          95456
60454          11084          01964
3630          3584
9481          9213
Năm6817          9484          5120
5343          8191          7915
Sáu296          275          142
Bảy00    09    47    88

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,2,0 0 0,9
9,8,9 1 3,7,5
5,4 2 9,0
1,4 3 7,0
5,8,6,8,8 4 3,2,7
1,7 5 2,6,4
5,9 6 9,4
3,7,1,4 7 7,5
8 8 4,4,1,4,8
2,6,0 9 1,1,6

Mở thưởng Thứ hai ngày 22/08/2022
ĐB60652
Nhất61027
Nhì38872          08164
Ba30974          87817          00516
93800          35859          72718
9816          5220
5935          3029
Năm5672          5791          6269
6512          7642          5634
Sáu284          547          080
Bảy56    31    58    94

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,2,8 0 0
9,3 1 7,6,8,6,2
5,7,7,1,4 2 7,0,9
- 3 5,4,1
6,7,3,8,9 4 2,7
3 5 2,9,6,8
1,1,5 6 4,9
2,1,4 7 2,4,2
1,5 8 4,0
5,2,6 9 1,4

Mở thưởng Chủ nhật ngày 21/08/2022
ĐB17965
Nhất51526
Nhì11630          27394
Ba89056          21014          36003
72222          19982          43232
5056          5006
6540          2620
Năm8936          4822          8413
4090          5858          3016
Sáu649          685          503
Bảy57    28    49    66

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,4,2,9 0 3,6,3
- 1 4,3,6
2,8,3,2 2 6,2,0,2,8
0,1,0 3 0,2,6
9,1 4 0,9,9
6,8 5 6,6,8,7
2,5,5,0,3,1,6 6 5,6
5 7 -
5,2 8 2,5
4,4 9 4,0

Mở thưởng Thứ bảy ngày 20/08/2022
ĐB10211
Nhất10226
Nhì78650          66649
Ba32250          16424          42617
56575          82534          14503
8061          4557
2846          6122
Năm1622          6905          7172
9074          9707          8435
Sáu048          364          120
Bảy76    44    31    19

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,5,2 0 3,5,7
1,6,3 1 1,7,9
2,2,7 2 6,4,2,2,0
0 3 4,5,1
2,3,7,6,4 4 9,6,8,4
7,0,3 5 0,0,7
2,4,7 6 1,4
1,5,0 7 5,2,4,6
4 8 -
4,1 9 -

Mở thưởng Thứ sáu ngày 19/08/2022
ĐB75303
Nhất52115
Nhì49450          24190
Ba39685          51015          16217
74644          90331          13027
5832          5220
1115          6455
Năm1424          7115          9192
5255          9861          7330
Sáu344          895          657
Bảy08    96    98    75

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,9,2,3 0 3,8
3,6 1 5,5,7,5,5
3,9 2 7,0,4
0 3 1,2,0
4,2,4 4 4,4
1,8,1,1,5,1,5,9,7 5 0,5,5,7
9 6 1
1,2,5 7 5
0,9 8 5
- 9 0,2,5,6,8

Mở thưởng Thứ năm ngày 18/08/2022
ĐB92993
Nhất46562
Nhì68475          79592
Ba79028          40725          23685
37742          80014          55460
6168          7173
8075          2828
Năm8775          8859          2714
4575          5934          7036
Sáu570          463          988
Bảy15    86    87    60

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,7,6 0 -
- 1 4,4,5
6,9,4 2 8,5,8
9,7,6 3 4,6
1,1,3 4 2
7,2,8,7,7,7,1 5 9
3,8 6 2,0,8,3,0
8 7 5,3,5,5,5,0
2,6,2,8 8 5,8,6,7
5 9 3,2

Mở thưởng Thứ tư ngày 17/08/2022
ĐB54182
Nhất38978
Nhì61233          03985
Ba41334          00280          02948
83461          45989          19870
7884          5634
5103          8078
Năm9995          1114          4432
5354          5845          0888
Sáu976          390          601
Bảy26    04    40    91

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,7,9,4 0 3,1,4
6,0,9 1 4
8,3 2 6
3,0 3 3,4,4,2
3,8,3,1,5,0 4 8,5,0
8,9,4 5 4
7,2 6 1
- 7 8,0,8,6
7,4,7,8 8 2,5,0,9,4,8
8 9 5,0,1