ĐB50846
Nhất92133
Nhì75657          64087
Ba07018          36544          47407
24068          08148          90008
7413          9850
3093          6318
Năm1378          3717          5295
1263          9362          8679
Sáu304          237          359
Bảy16    04    92    47

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5 0 7,8,4,4
- 1 8,3,8,7,6
6,9 2 -
3,1,9,6 3 3,7
4,0,0 4 6,4,8,7
9 5 7,0,9
4,1 6 8,3,2
5,8,0,1,3,4 7 8,9
1,6,4,0,1,7 8 7
7,5 9 3,5,2

Mở thưởng Thứ ba ngày 21/06/2022
ĐB81571
Nhất37576
Nhì55878          19205
Ba29243          70739          42034
44247          47378          17728
2161          9095
9921          5105
Năm8400          0640          6451
4308          4306          4105
Sáu004          972          310
Bảy38    37    54    28

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,4,1 0 5,5,0,8,6,5,4
7,6,2,5 1 0
7 2 8,1,8
4 3 9,4,8,7
3,0,5 4 3,7,0
0,9,0,0 5 1,4
7,0 6 1
4,3 7 1,6,8,8,2
7,7,2,0,3,2 8 -
3 9 5

Mở thưởng Thứ hai ngày 20/06/2022
ĐB71808
Nhất24479
Nhì90383          30364
Ba75004          74192          85474
35965          24574          05315
6798          6633
2959          8954
Năm3354          2503          8187
1722          7345          4980
Sáu152          770          946
Bảy45    33    95    20

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,7,2 0 8,4,3
- 1 5
9,2,5 2 2,0
8,3,0,3 3 3,3
6,0,7,7,5,5 4 5,6,5
6,1,4,4,9 5 9,4,4,2
4 6 4,5
8 7 9,4,4,0
0,9 8 3,7,0
7,5 9 2,8,5

Mở thưởng Chủ nhật ngày 19/06/2022
ĐB66449
Nhất97184
Nhì94411          45452
Ba06547          36248          61648
53218          95146          48543
6951          8501
3322          1025
Năm8769          7431          8313
0166          6893          4729
Sáu474          717          072
Bảy43    02    07    19

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 1,2,7
1,5,0,3 1 1,8,3,7,9
5,2,7,0 2 2,5,9
4,1,9,4 3 1
8,7 4 9,7,8,8,6,3,3
2 5 2,1
4,6 6 9,6
4,1,0 7 4,2
4,4,1 8 4
4,6,2,1 9 3

Mở thưởng Thứ bảy ngày 18/06/2022
ĐB87190
Nhất21110
Nhì89033          05612
Ba40604          22974          97388
32375          29525          47990
3021          6272
2712          6064
Năm6803          8396          9069
9128          0880          9176
Sáu765          095          944
Bảy18    50    32    13

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,1,9,8,5 0 4,3
2 1 0,2,2,8,3
1,7,1,3 2 5,1,8
3,0,1 3 3,2
0,7,6,4 4 4
7,2,6,9 5 0
9,7 6 4,9,5
- 7 4,5,2,6
8,2,1 8 8,0
6 9 0,0,6,5

Mở thưởng Thứ sáu ngày 17/06/2022
ĐB68274
Nhất90547
Nhì16117          31774
Ba71919          59789          52759
73565          51302          86755
6677          4723
3648          8365
Năm3760          6122          9811
5613          9940          4817
Sáu544          302          693
Bảy76    34    68    39

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,4 0 2,2
1 1 7,9,1,3,7
0,2,0 2 3,2
2,1,9 3 4,9
7,7,4,3 4 7,8,0,4
6,5,6 5 9,5
7 6 5,5,0,8
4,1,7,1 7 4,4,7,6
4,6 8 9
1,8,5,3 9 3

Mở thưởng Thứ năm ngày 16/06/2022
ĐB90524
Nhất87917
Nhì80177          80924
Ba76198          62872          84149
19176          88686          93528
9904          6186
6774          8110
Năm0830          7162          7529
1436          1953          3189
Sáu099          448          985
Bảy07    50    64    87

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,3,5 0 4,7
- 1 7,0
7,6 2 4,4,8,9
5 3 0,6
2,2,0,7,6 4 9,8
8 5 3,0
7,8,8,3 6 2,4
1,7,0,8 7 7,2,6,4
9,2,4 8 6,6,9,5,7
4,2,8,9 9 8,9