ĐB24547
Nhất49158
Nhì88253          39604
Ba77448          92351          99577
48872          58631          09422
9311          5583
1959          1099
Năm5841          6574          2211
5029          0915          6219
Sáu571          895          203
Bảy57    56    01    47

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 4,3,1
5,3,1,4,1,7,0 1 1,1,5,9
7,2 2 2,9
5,8,0 3 1
0,7 4 7,8,1,7
1,9 5 8,3,1,9,7,6
5 6 -
4,7,5,4 7 7,2,4,1
5,4 8 3
5,9,2,1 9 9,5

Mở thưởng Thứ bảy ngày 21/05/2022
ĐB85198
Nhất20830
Nhì08364          24874
Ba09500          00837          14233
78831          28309          86212
3330          1999
6180          1527
Năm4238          3344          7589
6327          8058          4791
Sáu559          193          047
Bảy53    64    13    80

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,0,3,8,8 0 0,9
3,9 1 2,3
1 2 7,7
3,9,5,1 3 0,7,3,1,0,8
6,7,4,6 4 4,7
- 5 8,9,3
- 6 4,4
3,2,2,4 7 4
9,3,5 8 0,9,0
0,9,8,5 9 8,9,1,3

Mở thưởng Thứ sáu ngày 20/05/2022
ĐB78195
Nhất29924
Nhì93148          31878
Ba90373          98148          70425
68174          87509          45128
1579          8236
1126          0906
Năm8299          3776          3912
2338          8819          6177
Sáu218          446          574
Bảy22    23    60    58

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6 0 9,6
- 1 2,9,8
1,2 2 4,5,8,6,2,3
7,2 3 6,8
2,7,7 4 8,8,6
9,2 5 8
3,2,0,7,4 6 0
7 7 8,3,4,9,6,7,4
4,7,4,2,3,1,5 8 -
0,7,9,1 9 5,9

Mở thưởng Thứ năm ngày 19/05/2022
ĐB49968
Nhất89976
Nhì98236          01110
Ba64466          55492          25276
76607          20023          86611
4653          0404
1264          3776
Năm4814          3489          9545
9481          8206          7286
Sáu045          986          854
Bảy04    71    25    50

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,5 0 7,4,6,4
1,8,7 1 0,1,4
9 2 3,5
2,5 3 6
0,6,1,5,0 4 5,5
4,4,2 5 3,4,0
7,3,6,7,7,0,8,8 6 8,6,4
0 7 6,6,6,1
6 8 9,1,6,6
8 9 2

Mở thưởng Thứ tư ngày 18/05/2022
ĐB69049
Nhất92364
Nhì38074          38286
Ba33957          38478          51595
00617          57860          35530
4650          8057
0190          9775
Năm9972          0632          6653
0699          7726          0943
Sáu413          766          550
Bảy28    57    02    77

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,3,5,9,5 0 2
- 1 7,3
7,3,0 2 6,8
5,4,1 3 0,2
6,7 4 9,3
9,7 5 7,0,7,3,0,7
8,2,6 6 4,0,6
5,1,5,5,7 7 4,8,5,2,7
7,2 8 6
4,9 9 5,0,9

Mở thưởng Thứ ba ngày 17/05/2022
ĐB58553
Nhất76496
Nhì45698          57221
Ba59976          69948          14446
44215          92866          39702
9732          0906
5734          5995
Năm4858          5190          0611
2960          6460          9568
Sáu849          632          541
Bảy56    19    02    48

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,6,6 0 2,6,2
2,1,4 1 5,1,9
0,3,3,0 2 1
5 3 2,4,2
3 4 8,6,9,1,8
1,9 5 3,8,6
9,7,4,6,0,5 6 6,0,0,8
- 7 6
9,4,5,6,4 8 -
4,1 9 6,8,5,0

Mở thưởng Thứ hai ngày 16/05/2022
ĐB17713
Nhất95077
Nhì26845          85992
Ba68037          86767          32549
59746          77064          23960
2721          9310
9589          6644
Năm8056          8489          8311
2057          8711          9051
Sáu553          568          678
Bảy87    38    34    88

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,1 0 -
2,1,1,5 1 3,0,1,1
9 2 1
1,5 3 7,8,4
6,4,3 4 5,9,6,4
4 5 6,7,1,3
4,5 6 7,4,0,8
7,3,6,5,8 7 7,8
6,7,3,8 8 9,9,7,8
4,8,8 9 2