ĐB27404
Nhất63031
Nhì07886          87611
Ba64104          40247          35636
99985          97920          16806
3604          3302
1483          7684
Năm2046          7396          6791
7731          3754          0516
Sáu440          964          439
Bảy31    90    65    93

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,4,9 0 4,4,6,4,2
3,1,9,3,3 1 1,6
0 2 0
8,9 3 1,6,1,9,1
0,0,0,8,5,6 4 7,6,0
8,6 5 4
8,3,0,4,9,1 6 4,5
4 7 -
- 8 6,5,3,4
3 9 6,1,0,3

Mở thưởng Thứ tư ngày 20/07/2022
ĐB25496
Nhất72929
Nhì78576          63755
Ba74523          95027          32314
58361          15818          34987
7507          7435
4693          5772
Năm8614          0815          9048
3128          2137          4087
Sáu392          139          380
Bảy35    45    90    20

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,9,2 0 7
6 1 4,8,4,5
7,9 2 9,3,7,8,0
2,9 3 5,7,9,5
1,1 4 8,5
5,3,1,3,4 5 5
9,7 6 1
2,8,0,3,8 7 6,2
1,4,2 8 7,7,0
2,3 9 6,3,2,0

Mở thưởng Thứ ba ngày 19/07/2022
ĐB53393
Nhất88480
Nhì98910          16736
Ba45267          23019          53467
28429          38832          40046
6803          6055
3124          0841
Năm4290          7564          9959
6429          4218          2126
Sáu866          403          681
Bảy87    46    22    06

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,1,9 0 3,3,6
4,8 1 0,9,8
3,2 2 9,4,9,6,2
9,0,0 3 6,2
2,6 4 6,1,6
5 5 5,9
3,4,2,6,4,0 6 7,7,4,6
6,6,8 7 -
1 8 0,1,7
1,2,5,2 9 3,0

Mở thưởng Thứ hai ngày 18/07/2022
ĐB36713
Nhất35519
Nhì42106          16732
Ba56205          07801          71250
96549          48172          53627
6514          7649
3048          9094
Năm4750          4156          4362
2281          3698          8250
Sáu866          829          556
Bảy94    95    33    10

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,5,5,1 0 6,5,1
0,8 1 3,9,4,0
3,7,6 2 7,9
1,3 3 2,3
1,9,9 4 9,9,8
0,9 5 0,0,6,0,6
0,5,6,5 6 2,6
2 7 2
4,9 8 1
1,4,4,2 9 4,8,4,5

Mở thưởng Chủ nhật ngày 17/07/2022
ĐB66327
Nhất20157
Nhì03078          20001
Ba22771          88156          52404
55038          43610          12392
1519          2533
8023          6421
Năm4871          4766          9593
2960          7430          5438
Sáu675          358          168
Bảy24    34    89    90

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,6,3,9 0 1,4
0,7,2,7 1 0,9
9 2 7,3,1,4
3,2,9 3 8,3,0,8,4
0,2,3 4 -
7 5 7,6,8
5,6 6 6,0,8
2,5 7 8,1,1,5
7,3,3,5,6 8 9
1,8 9 2,3,0

Mở thưởng Thứ bảy ngày 16/07/2022
ĐB77064
Nhất71741
Nhì72337          44659
Ba44394          66969          40892
93397          87057          98369
6540          4164
0571          4718
Năm7806          5487          9072
5446          0798          2999
Sáu814          546          246
Bảy60    48    66    47

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,6 0 6
4,7 1 8,4
9,7 2 -
- 3 7
6,9,6,1 4 1,0,6,6,6,8,7
- 5 9,7
0,4,4,4,6 6 4,9,9,4,0,6
3,9,5,8,4 7 1,2
1,9,4 8 7
5,6,6,9 9 4,2,7,8,9

Mở thưởng Thứ sáu ngày 15/07/2022
ĐB38114
Nhất90817
Nhì34620          11661
Ba82010          30658          97189
04601          93310          65713
9735          9662
3713          5116
Năm7826          1637          0830
6838          3506          9090
Sáu298          295          250
Bảy96    38    25    87

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,1,1,3,9,5 0 1,6
6,0 1 4,7,0,0,3,3,6
6 2 0,6,5
1,1 3 5,7,0,8,8
1 4 -
3,9,2 5 8,0
1,2,0,9 6 1,2
1,3,8 7 -
5,3,9,3 8 9,7
8 9 0,8,5,6