ĐB76044
Nhất84776
Nhì21457          05975
Ba96673          13227          05472
20791          60192          18380
3248          9900
0677          8566
Năm4370          1323          4998
8217          4058          4961
Sáu591          753          459
Bảy77    42    74    31

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,0,7 0 0
9,6,9,3 1 7
7,9,4 2 7,3
7,2,5 3 1
4,7 4 4,8,2
7 5 7,8,3,9
7,6 6 6,1
5,2,7,1,7 7 6,5,3,2,7,0,7,4
4,9,5 8 0
5 9 1,2,8,1

Mở thưởng Chủ nhật ngày 20/03/2022
ĐB04348
Nhất47440
Nhì07110          79698
Ba93040          56463          42102
26825          24283          93357
5834          6891
5747          8231
Năm5012          0310          4266
3197          3590          7372
Sáu908          502          748
Bảy87    23    20    09

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,1,4,1,9,2 0 2,8,2,9
9,3 1 0,2,0
0,1,7,0 2 5,3,0
6,8,2 3 4,1
3 4 8,0,0,7,8
2 5 7
6 6 3,6
5,4,9,8 7 2
4,9,0,4 8 3,7
0 9 8,1,7,0

Mở thưởng Thứ bảy ngày 19/03/2022
ĐB39218
Nhất49736
Nhì71136          86920
Ba02990          17065          28173
96544          13097          08412
7365          8566
6054          7837
Năm2592          0948          9823
6720          6952          0899
Sáu465          363          366
Bảy92    81    04    29

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,9,2 0 4
8 1 8,2
1,9,5,9 2 0,3,0,9
7,2,6 3 6,6,7
4,5,0 4 4,8
6,6,6 5 4,2
3,3,6,6 6 5,5,6,5,3,6
9,3 7 3
1,4 8 1
9,2 9 0,7,2,9,2

Mở thưởng Thứ sáu ngày 18/03/2022
ĐB90202
Nhất05396
Nhì37746          91737
Ba83506          53070          12737
93382          35584          43676
1597          7719
5214          3592
Năm3951          0718          2676
1539          1641          4908
Sáu670          934          252
Bảy10    01    93    05

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,7,1 0 2,6,8,1,5
5,4,0 1 9,4,8,0
0,8,9,5 2 -
9 3 7,7,9,4
8,1,3 4 6,1
0 5 1,2
9,4,0,7,7 6 -
3,3,9 7 0,6,6,0
1,0 8 2,4
1,3 9 6,7,2,3

Mở thưởng Thứ năm ngày 17/03/2022
ĐB04440
Nhất02048
Nhì77122          52105
Ba50847          75012          42153
27946          97468          44446
3601          3525
3374          3712
Năm5590          2873          4438
2951          0768          5467
Sáu513          318          754
Bảy05    31    03    59

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,9 0 5,1,5,3
0,5,3 1 2,2,3,8
2,1,1 2 2,5
5,7,1,0 3 8,1
7,5 4 0,8,7,6,6
0,2,0 5 3,1,4,9
4,4 6 8,8,7
4,6 7 4,3
4,6,3,6,1 8 -
5 9 0

Mở thưởng Thứ tư ngày 16/03/2022
ĐB18513
Nhất23055
Nhì65520          37809
Ba97167          84594          85212
60009          84656          76730
7199          7811
0063          1358
Năm4279          7779          0907
3293          8844          7008
Sáu473          035          402
Bảy70    82    02    19

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,3,7 0 9,9,7,8,2,2
1 1 3,2,1,9
1,0,8,0 2 0
1,6,9,7 3 0,5
9,4 4 4
5,3 5 5,6,8
5 6 7,3
6,0 7 9,9,3,0
5,0 8 2
0,0,9,7,7,1 9 4,9,3

Mở thưởng Thứ ba ngày 15/03/2022
ĐB01067
Nhất50847
Nhì91297          17671
Ba02094          81552          35732
83139          78496          21648
8176          3468
7667          3268
Năm7510          6643          3719
1118          8814          2807
Sáu482          574          954
Bảy73    13    23    25

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1 0 7
7 1 0,9,8,4,3
5,3,8 2 3,5
4,7,1,2 3 2,9
9,1,7,5 4 7,8,3
2 5 2,4
9,7 6 7,8,7,8
6,4,9,6,0 7 1,6,4,3
4,6,6,1 8 2
3,1 9 7,4,6