ĐB50221
Nhất51429
Nhì03694          87656
Ba84226          05736          37676
53627          63292          57192
9164          3207
6899          0093
Năm0799          2165          7646
4794          0908          0008
Sáu818          799          831
Bảy71    10    04    40

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,4 0 7,8,8,4
2,3,7 1 8,0
9,9 2 1,9,6,7
9 3 6,1
9,6,9,0 4 6,0
6 5 6
5,2,3,7,4 6 4,5
2,0 7 6,1
0,0,1 8 -
2,9,9,9 9 4,2,2,9,3,9,4,9

Mở thưởng Thứ hai ngày 19/09/2022
ĐB62198
Nhất45485
Nhì76774          74253
Ba18739          41960          51934
31194          39042          78008
2546          5002
0826          2950
Năm7124          9884          5639
3108          6204          5861
Sáu927          362          456
Bảy95    77    72    22

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,5 0 8,2,8,4
6 1 -
4,0,6,7,2 2 6,4,7,2
5 3 9,4,9
7,3,9,2,8,0 4 2,6
8,9 5 3,0,6
4,2,5 6 0,1,2
2,7 7 4,7,2
9,0,0 8 5,4
3,3 9 8,4,5

Mở thưởng Chủ nhật ngày 18/09/2022
ĐB14894
Nhất36603
Nhì09941          58304
Ba25494          16326          17346
02170          77335          45416
2580          6226
0074          0880
Năm6188          2187          0423
0407          4042          0222
Sáu781          007          337
Bảy05    00    23    64

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,8,8,0 0 3,4,7,7,5,0
4,8 1 6
4,2 2 6,6,3,2,3
0,2,2 3 5,7
9,0,9,7,6 4 1,6,2
3,0 5 -
2,4,1,2 6 4
8,0,0,3 7 0,4
8 8 0,0,8,7,1
- 9 4,4

Mở thưởng Thứ bảy ngày 17/09/2022
ĐB55890
Nhất82995
Nhì85254          99868
Ba74363          31000          98734
25095          92211          67172
5992          5247
0426          6302
Năm1049          1972          3323
0748          3642          0676
Sáu084          250          098
Bảy65    71    29    25

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,0,5 0 0,2
1,7 1 1
7,9,0,7,4 2 6,3,9,5
6,2 3 4
5,3,8 4 7,9,8,2
9,9,6,2 5 4,0
2,7 6 8,3,5
4 7 2,2,6,1
6,4,9 8 4
4,2 9 0,5,5,2,8

Mở thưởng Thứ sáu ngày 16/09/2022
ĐB48715
Nhất90716
Nhì56928          41080
Ba43187          69772          54529
67275          81565          74877
6222          2420
3750          8550
Năm6817          6756          4721
1214          2847          5145
Sáu847          449          541
Bảy90    89    86    84

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,2,5,5,9 0 -
2,4 1 5,6,7,4
7,2 2 8,9,2,0,1
- 3 -
1,8 4 7,5,7,9,1
1,7,6,4 5 0,0,6
1,5,8 6 5
8,7,1,4,4 7 2,5,7
2 8 0,7,9,6,4
2,4,8 9 0

Mở thưởng Thứ năm ngày 15/09/2022
ĐB87354
Nhất95705
Nhì63025          08721
Ba37527          77157          47318
04777          03121          08569
6606          8058
1050          3792
Năm3383          3124          5188
4666          1071          0378
Sáu296          672          723
Bảy47    04    81    95

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5 0 5,6,4
2,2,7,8 1 8
9,7 2 5,1,7,1,4,3
8,2 3 -
5,2,0 4 7
0,2,9 5 4,7,8,0
0,6,9 6 9,6
2,5,7,4 7 7,1,8,2
1,5,8,7 8 3,8,1
6 9 2,6,5

Mở thưởng Thứ tư ngày 14/09/2022
ĐB66581
Nhất70165
Nhì25649          75110
Ba24053          74602          11614
17793          38255          41413
6240          7984
0724          3955
Năm7903          9567          1600
2103          4654          3565
Sáu851          525          505
Bảy92    08    74    99

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,4,0 0 2,3,0,3,5,8
8,5 1 0,4,3
0,9 2 4,5
5,9,1,0,0 3 -
1,8,2,5,7 4 9,0
6,5,5,6,2,0 5 3,5,5,4,1
- 6 5,7,5
6 7 4
0 8 1,4
4,9 9 3,2,9