ĐB71808
Nhất24479
Nhì90383          30364
Ba75004          74192          85474
35965          24574          05315
6798          6633
2959          8954
Năm3354          2503          8187
1722          7345          4980
Sáu152          770          946
Bảy45    33    95    20

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,7,2 0 8,4,3
- 1 5
9,2,5 2 2,0
8,3,0,3 3 3,3
6,0,7,7,5,5 4 5,6,5
6,1,4,4,9 5 9,4,4,2
4 6 4,5
8 7 9,4,4,0
0,9 8 3,7,0
7,5 9 2,8,5

Mở thưởng Chủ nhật ngày 19/06/2022
ĐB66449
Nhất97184
Nhì94411          45452
Ba06547          36248          61648
53218          95146          48543
6951          8501
3322          1025
Năm8769          7431          8313
0166          6893          4729
Sáu474          717          072
Bảy43    02    07    19

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 1,2,7
1,5,0,3 1 1,8,3,7,9
5,2,7,0 2 2,5,9
4,1,9,4 3 1
8,7 4 9,7,8,8,6,3,3
2 5 2,1
4,6 6 9,6
4,1,0 7 4,2
4,4,1 8 4
4,6,2,1 9 3

Mở thưởng Thứ bảy ngày 18/06/2022
ĐB87190
Nhất21110
Nhì89033          05612
Ba40604          22974          97388
32375          29525          47990
3021          6272
2712          6064
Năm6803          8396          9069
9128          0880          9176
Sáu765          095          944
Bảy18    50    32    13

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,1,9,8,5 0 4,3
2 1 0,2,2,8,3
1,7,1,3 2 5,1,8
3,0,1 3 3,2
0,7,6,4 4 4
7,2,6,9 5 0
9,7 6 4,9,5
- 7 4,5,2,6
8,2,1 8 8,0
6 9 0,0,6,5

Mở thưởng Thứ sáu ngày 17/06/2022
ĐB68274
Nhất90547
Nhì16117          31774
Ba71919          59789          52759
73565          51302          86755
6677          4723
3648          8365
Năm3760          6122          9811
5613          9940          4817
Sáu544          302          693
Bảy76    34    68    39

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,4 0 2,2
1 1 7,9,1,3,7
0,2,0 2 3,2
2,1,9 3 4,9
7,7,4,3 4 7,8,0,4
6,5,6 5 9,5
7 6 5,5,0,8
4,1,7,1 7 4,4,7,6
4,6 8 9
1,8,5,3 9 3

Mở thưởng Thứ năm ngày 16/06/2022
ĐB90524
Nhất87917
Nhì80177          80924
Ba76198          62872          84149
19176          88686          93528
9904          6186
6774          8110
Năm0830          7162          7529
1436          1953          3189
Sáu099          448          985
Bảy07    50    64    87

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,3,5 0 4,7
- 1 7,0
7,6 2 4,4,8,9
5 3 0,6
2,2,0,7,6 4 9,8
8 5 3,0
7,8,8,3 6 2,4
1,7,0,8 7 7,2,6,4
9,2,4 8 6,6,9,5,7
4,2,8,9 9 8,9

Mở thưởng Thứ tư ngày 15/06/2022
ĐB79716
Nhất00074
Nhì00104          49785
Ba58893          62313          99728
02338          97143          53105
5498          5666
1419          0002
Năm3465          4594          2067
7813          8841          4558
Sáu787          737          306
Bảy05    39    74    85

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 4,5,2,6,5
4 1 6,3,9,3
0 2 8
9,1,4,1 3 8,7,9
7,0,9,7 4 3,1
8,0,6,0,8 5 8
1,6,0 6 6,5,7
6,8,3 7 4,4
2,3,9,5 8 5,7,5
1,3 9 3,8,4

Mở thưởng Thứ ba ngày 14/06/2022
ĐB52762
Nhất47624
Nhì42638          87278
Ba62910          59571          64073
66129          38593          84244
6959          1357
5717          0740
Năm0680          5940          0830
8208          8500          9839
Sáu937          378          574
Bảy95    92    61    53

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,4,8,4,3,0 0 8,0
7,6 1 0,7
6,9 2 4,9
7,9,5 3 8,0,9,7
2,4,7 4 4,0,0
9 5 9,7,3
- 6 2,1
5,1,3 7 8,1,3,8,4
3,7,0,7 8 0
2,5,3 9 3,5,2