ĐB75303
Nhất52115
Nhì49450          24190
Ba39685          51015          16217
74644          90331          13027
5832          5220
1115          6455
Năm1424          7115          9192
5255          9861          7330
Sáu344          895          657
Bảy08    96    98    75

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,9,2,3 0 3,8
3,6 1 5,5,7,5,5
3,9 2 7,0,4
0 3 1,2,0
4,2,4 4 4,4
1,8,1,1,5,1,5,9,7 5 0,5,5,7
9 6 1
1,2,5 7 5
0,9 8 5
- 9 0,2,5,6,8

Mở thưởng Thứ năm ngày 18/08/2022
ĐB92993
Nhất46562
Nhì68475          79592
Ba79028          40725          23685
37742          80014          55460
6168          7173
8075          2828
Năm8775          8859          2714
4575          5934          7036
Sáu570          463          988
Bảy15    86    87    60

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,7,6 0 -
- 1 4,4,5
6,9,4 2 8,5,8
9,7,6 3 4,6
1,1,3 4 2
7,2,8,7,7,7,1 5 9
3,8 6 2,0,8,3,0
8 7 5,3,5,5,5,0
2,6,2,8 8 5,8,6,7
5 9 3,2

Mở thưởng Thứ tư ngày 17/08/2022
ĐB54182
Nhất38978
Nhì61233          03985
Ba41334          00280          02948
83461          45989          19870
7884          5634
5103          8078
Năm9995          1114          4432
5354          5845          0888
Sáu976          390          601
Bảy26    04    40    91

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,7,9,4 0 3,1,4
6,0,9 1 4
8,3 2 6
3,0 3 3,4,4,2
3,8,3,1,5,0 4 8,5,0
8,9,4 5 4
7,2 6 1
- 7 8,0,8,6
7,4,7,8 8 2,5,0,9,4,8
8 9 5,0,1

Mở thưởng Thứ ba ngày 16/08/2022
ĐB05904
Nhất06952
Nhì68041          20939
Ba60378          64066          12692
84872          11430          60174
2899          1421
4333          6106
Năm2708          4857          7045
5878          0546          5721
Sáu609          529          320
Bảy42    83    05    14

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,2 0 4,6,8,9,5
4,2,2 1 4
5,9,7,4 2 1,1,9,0
3,8 3 9,0,3
0,7,1 4 1,5,6,2
4,0 5 2,7
6,0,4 6 6
5 7 8,2,4,8
7,0,7 8 3
3,9,0,2 9 2,9

Mở thưởng Thứ hai ngày 15/08/2022
ĐB19117
Nhất51486
Nhì27002          45812
Ba22224          52091          57517
09993          31743          66134
4783          1074
4928          0171
Năm0247          7431          9917
7825          0207          5207
Sáu313          533          535
Bảy16    67    93    57

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 2,7,7
9,7,3 1 7,2,7,7,3,6
0,1 2 4,8,5
9,4,8,1,3,9 3 4,1,3,5
2,3,7 4 3,7
2,3 5 7
8,1 6 7
1,1,4,1,0,0,6,5 7 4,1
2 8 6,3
- 9 1,3,3

Mở thưởng Chủ nhật ngày 14/08/2022
ĐB90213
Nhất96091
Nhì12663          03126
Ba96299          28353          21524
76131          26295          69804
3374          8195
2463          7621
Năm8622          0768          2244
3256          0607          5253
Sáu134          703          689
Bảy74    75    89    06

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 4,7,3,6
9,3,2 1 3
2 2 6,4,1,2
1,6,5,6,5,0 3 1,4
2,0,7,4,3,7 4 4
9,9,7 5 3,6,3
2,5,0 6 3,3,8
0 7 4,4,5
6 8 9,9
9,8,8 9 1,9,5,5

Mở thưởng Thứ bảy ngày 13/08/2022
ĐB40306
Nhất29373
Nhì24629          41347
Ba71646          95478          96243
76243          78047          19705
0851          2636
5859          6514
Năm6873          5940          3430
6666          8160          1699
Sáu731          615          566
Bảy75    88    26    34

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,3,6 0 6,5
5,3 1 4,5
- 2 9,6
7,4,4,7 3 6,0,1,4
1,3 4 7,6,3,3,7,0
0,1,7 5 1,9
0,4,3,6,6,2 6 6,0,6
4,4 7 3,8,3,5
7,8 8 8
2,5,9 9 9