ĐB07253
Nhất99692
Nhì72624          20724
Ba50452          80059          29786
83786          32047          53896
5791          6996
2984          7726
Năm0054          1956          0329
4338          7272          9689
Sáu859          274          234
Bảy58    92    72    76

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 -
9 1 -
9,5,7,9,7 2 4,4,6,9
5 3 8,4
2,2,8,5,7,3 4 7
- 5 3,2,9,4,6,9,8
8,8,9,9,2,5,7 6 -
4 7 2,4,2,6
3,5 8 6,6,4,9
5,2,8,5 9 2,6,1,6,2

Mở thưởng Thứ hai ngày 17/10/2022
ĐB15677
Nhất13447
Nhì41401          55659
Ba09614          70832          48851
08349          92890          45052
9807          5291
5713          4749
Năm3465          7671          0654
5944          4800          3828
Sáu274          626          012
Bảy84    12    41    70

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,0,7 0 1,7,0
0,5,9,7,4 1 4,3,2,2
3,5,1,1 2 8,6
1 3 2
1,5,4,7,8 4 7,9,9,4,1
6 5 9,1,2,4
2 6 5
7,4,0 7 7,1,4,0
2 8 4
5,4,4 9 0,1

Mở thưởng Chủ nhật ngày 16/10/2022
ĐB35546
Nhất43491
Nhì46880          08079
Ba95676          16955          95218
07214          56949          85631
8429          8077
0919          9292
Năm4746          6456          4093
3972          9340          5011
Sáu569          008          014
Bảy99    93    57    98

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,4 0 8
9,3,1 1 8,4,9,1,4
9,7 2 9
9,9 3 1
1,1 4 6,9,6,0
5 5 5,6,7
4,7,4,5 6 9
7,5 7 9,6,7,2
1,0,9 8 0
7,4,2,1,6,9 9 1,2,3,9,3,8

Mở thưởng Thứ bảy ngày 15/10/2022
ĐB79638
Nhất62960
Nhì56791          78023
Ba41367          91030          88995
83073          74966          09400
3001          0497
3257          6858
Năm6376          1915          7724
5888          9196          1252
Sáu714          312          184
Bảy84    20    65    31

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,3,0,2 0 0,1
9,0,3 1 5,4,2
5,1 2 3,4,0
2,7 3 8,0,1
2,1,8,8 4 -
9,1,6 5 7,8,2
6,7,9 6 0,7,6,5
6,9,5 7 3,6
3,5,8 8 8,4,4
- 9 1,5,7,6

Mở thưởng Thứ sáu ngày 14/10/2022
ĐB57974
Nhất15324
Nhì29062          35164
Ba54267          19205          53894
86391          87598          37568
8724          2642
2107          7220
Năm7356          1703          9977
2587          4248          0538
Sáu770          996          138
Bảy68    17    39    74

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,7 0 5,7,3
9 1 7
6,4 2 4,4,0
0 3 8,8,9
7,2,6,9,2,7 4 2,8
0 5 6
5,9 6 2,4,7,8,8
6,0,7,8,1 7 4,7,0,4
9,6,4,3,3,6 8 7
3 9 4,1,8,6

Mở thưởng Thứ năm ngày 13/10/2022
ĐB65353
Nhất92369
Nhì24020          84825
Ba50821          32359          74870
12430          78783          40433
1468          2242
7310          2723
Năm5142          2564          9296
2065          6641          7512
Sáu873          047          216
Bảy96    07    60    69

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,7,3,1,6 0 7
2,4 1 0,2,6
4,4,1 2 0,5,1,3
5,8,3,2,7 3 0,3
6 4 2,2,1,7
2,6 5 3,9
9,1,9 6 9,8,4,5,0,9
4,0 7 0,3
6 8 3
6,5,6 9 6,6

Mở thưởng Thứ tư ngày 12/10/2022
ĐB67145
Nhất28295
Nhì82580          33620
Ba73040          79146          86668
63657          04732          22245
5449          8653
9499          0010
Năm0031          1635          8745
0326          2604          0686
Sáu971          858          036
Bảy22    81    01    66

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,2,4,1 0 4,1
3,7,8,0 1 0
3,2 2 0,6,2
5 3 2,1,5,6
0 4 5,0,6,5,9,5
4,9,4,3,4 5 7,3,8
4,2,8,3,6 6 8,6
5 7 1
6,5 8 0,6,1
4,9 9 5,9