ĐB80436
Nhất92047
Nhì18684          42377
Ba68150          10118          96207
80561          26218          80711
0043          6277
5298          5747
Năm4822          0775          4664
3875          3672          4147
Sáu965          167          129
Bảy70    58    04    93

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,7 0 7,4
6,1 1 8,8,1
2,7 2 2,9
4,9 3 6
8,6,0 4 7,3,7,7
7,7,6 5 0,8
3 6 1,4,5,7
4,7,0,7,4,4,6 7 7,7,5,5,2,0
1,1,9,5 8 4
2 9 8,3

Mở thưởng Chủ nhật ngày 17/04/2022
ĐB87347
Nhất30501
Nhì52768          81509
Ba58329          36585          57369
34593          20149          06240
5168          9476
1272          0201
Năm0478          4449          5995
6232          0035          6518
Sáu498          315          198
Bảy65    90    33    97

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,9 0 1,9,1
0,0 1 8,5
7,3 2 9
9,3 3 2,5,3
- 4 7,9,0,9
8,9,3,1,6 5 -
7 6 8,9,8,5
4,9 7 6,2,8
6,6,7,1,9,9 8 5
0,2,6,4,4 9 3,5,8,8,0,7

Mở thưởng Thứ bảy ngày 16/04/2022
ĐB36554
Nhất94220
Nhì71581          97927
Ba99808          50345          90346
35469          62210          48173
1377          6536
3890          3566
Năm8883          4491          5181
6270          4680          0369
Sáu269          085          602
Bảy48    81    98    94

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,1,9,7,8 0 8,2
8,9,8,8 1 0
0 2 0,7
7,8 3 6
5,9 4 5,6,8
4,8 5 4
4,3,6 6 9,6,9,9
2,7 7 3,7,0
0,4,9 8 1,3,1,0,5,1
6,6,6 9 0,1,8,4

Mở thưởng Thứ sáu ngày 15/04/2022
ĐB54045
Nhất27631
Nhì14787          90992
Ba60451          49375          62148
50334          02791          38478
9494          3576
9400          2339
Năm3717          4337          3537
7438          3964          1185
Sáu907          721          120
Bảy60    31    54    32

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,2,6 0 0,7
3,5,9,2,3 1 7
9,3 2 1,0
- 3 1,4,9,7,7,8,1,2
3,9,6,5 4 5,8
4,7,8 5 1,4
7 6 4,0
8,1,3,3,0 7 5,8,6
4,7,3 8 7,5
3 9 2,1,4

Mở thưởng Thứ năm ngày 14/04/2022
ĐB96764
Nhất17962
Nhì83366          72336
Ba94024          43923          04766
87110          21910          61262
7016          1107
7340          5131
Năm5480          7294          4053
9950          2305          4874
Sáu532          618          794
Bảy86    05    36    32

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,1,4,8,5 0 7,5,5
3 1 0,0,6,8
6,6,3,3 2 4,3
2,5 3 6,1,2,6,2
6,2,9,7,9 4 0
0,0 5 3,0
6,3,6,1,8,3 6 4,2,6,6,2
0 7 4
1 8 0,6
- 9 4,4

Mở thưởng Thứ tư ngày 13/04/2022
ĐB76864
Nhất80616
Nhì87435          72823
Ba46453          68170          37417
88526          94328          85281
3462          6516
8295          3537
Năm9894          4113          2186
5966          8241          6819
Sáu445          650          682
Bảy71    33    83    39

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,5 0 -
8,4,7 1 6,7,6,3,9
6,8 2 3,6,8
2,5,1,3,8 3 5,7,3,9
6,9 4 1,5
3,9,4 5 3,0
1,2,1,8,6 6 4,2,6
1,3 7 0,1
2 8 1,6,2,3
1,3 9 5,4

Mở thưởng Thứ ba ngày 12/04/2022
ĐB81358
Nhất68088
Nhì47928          76598
Ba02858          39616          11078
17552          78330          57095
2632          7338
7040          5551
Năm3789          4925          1672
7294          7964          5352
Sáu619          135          070
Bảy60    66    50    11

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,4,7,6,5 0 -
5,1 1 6,9,1
5,3,7,5 2 8,5
- 3 0,2,8,5
9,6 4 0
9,2,3 5 8,8,2,1,2,0
1,6 6 4,0,6
- 7 8,2,0
5,8,2,9,5,7,3 8 8,9
8,1 9 8,5,4