ĐB58553
Nhất76496
Nhì45698          57221
Ba59976          69948          14446
44215          92866          39702
9732          0906
5734          5995
Năm4858          5190          0611
2960          6460          9568
Sáu849          632          541
Bảy56    19    02    48

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,6,6 0 2,6,2
2,1,4 1 5,1,9
0,3,3,0 2 1
5 3 2,4,2
3 4 8,6,9,1,8
1,9 5 3,8,6
9,7,4,6,0,5 6 6,0,0,8
- 7 6
9,4,5,6,4 8 -
4,1 9 6,8,5,0

Mở thưởng Thứ hai ngày 16/05/2022
ĐB17713
Nhất95077
Nhì26845          85992
Ba68037          86767          32549
59746          77064          23960
2721          9310
9589          6644
Năm8056          8489          8311
2057          8711          9051
Sáu553          568          678
Bảy87    38    34    88

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,1 0 -
2,1,1,5 1 3,0,1,1
9 2 1
1,5 3 7,8,4
6,4,3 4 5,9,6,4
4 5 6,7,1,3
4,5 6 7,4,0,8
7,3,6,5,8 7 7,8
6,7,3,8 8 9,9,7,8
4,8,8 9 2

Mở thưởng Chủ nhật ngày 15/05/2022
ĐB93649
Nhất13716
Nhì59642          55194
Ba92663          63665          00952
87008          93229          96476
3113          6305
4666          1625
Năm3554          4132          4425
4391          0543          9212
Sáu284          673          985
Bảy10    94    56    49

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1 0 8,5
9 1 6,3,2,0
4,5,3,1 2 9,5,5
6,1,4,7 3 2
9,5,8,9 4 9,2,3,9
6,0,2,2,8 5 2,4,6
1,7,6,5 6 3,5,6
- 7 6,3
0 8 4,5
4,2,4 9 4,1,4

Mở thưởng Thứ bảy ngày 14/05/2022
ĐB30775
Nhất08368
Nhì69632          67521
Ba75571          94533          83453
76996          31087          18091
9005          8609
0221          4118
Năm0731          1769          3270
3088          5179          8847
Sáu585          536          357
Bảy05    74    08    52

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7 0 5,9,5,8
2,7,9,2,3 1 8
3,5 2 1,1
3,5 3 2,3,1,6
7 4 7
7,0,8,0 5 3,7,2
9,3 6 8,9
8,4,5 7 5,1,0,9,4
6,1,8,0 8 7,8,5
0,6,7 9 6,1

Mở thưởng Thứ sáu ngày 13/05/2022
ĐB29436
Nhất56318
Nhì32294          77466
Ba93212          62933          41364
37952          17902          12456
3159          3187
7174          5338
Năm6056          0791          2843
2566          7526          3787
Sáu969          827          755
Bảy51    49    82    08

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 2,8
9,5 1 8,2
1,5,0,8 2 6,7
3,4 3 6,3,8
9,6,7 4 3,9
5 5 2,6,9,6,5,1
3,6,5,5,6,2 6 6,4,6,9
8,8,2 7 4
1,3,0 8 7,7,2
5,6,4 9 4,1

Mở thưởng Thứ năm ngày 12/05/2022
ĐB55065
Nhất85044
Nhì34956          54359
Ba61190          18390          05295
62798          29903          41839
5958          6226
4290          1313
Năm5375          8444          7146
5378          1853          0501
Sáu192          025          435
Bảy31    33    39    51

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,9,9 0 3,1
0,3,5 1 3
9 2 6,5
0,1,5,3 3 9,5,1,3,9
4,4 4 4,4,6
6,9,7,2,3 5 6,9,8,3,1
5,2,4 6 5
- 7 5,8
9,5,7 8 -
5,3,3 9 0,0,5,8,0,2

Mở thưởng Thứ tư ngày 11/05/2022
ĐB27724
Nhất10916
Nhì79493          89431
Ba16815          42536          74280
38695          05890          21638
5108          8913
2738          1187
Năm0525          2106          1351
8571          3536          3121
Sáu504          374          192
Bảy37    15    01    24

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,9 0 8,6,4,1
3,5,7,2,0 1 6,5,3,5
9 2 4,5,1,4
9,1 3 1,6,8,8,6,7
2,0,7,2 4 -
1,9,2,1 5 1
1,3,0,3 6 -
8,3 7 1,4
3,0,3 8 0,7
- 9 3,5,0,2