ĐB48715
Nhất90716
Nhì56928          41080
Ba43187          69772          54529
67275          81565          74877
6222          2420
3750          8550
Năm6817          6756          4721
1214          2847          5145
Sáu847          449          541
Bảy90    89    86    84

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,2,5,5,9 0 -
2,4 1 5,6,7,4
7,2 2 8,9,2,0,1
- 3 -
1,8 4 7,5,7,9,1
1,7,6,4 5 0,0,6
1,5,8 6 5
8,7,1,4,4 7 2,5,7
2 8 0,7,9,6,4
2,4,8 9 0

Mở thưởng Thứ năm ngày 15/09/2022
ĐB87354
Nhất95705
Nhì63025          08721
Ba37527          77157          47318
04777          03121          08569
6606          8058
1050          3792
Năm3383          3124          5188
4666          1071          0378
Sáu296          672          723
Bảy47    04    81    95

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5 0 5,6,4
2,2,7,8 1 8
9,7 2 5,1,7,1,4,3
8,2 3 -
5,2,0 4 7
0,2,9 5 4,7,8,0
0,6,9 6 9,6
2,5,7,4 7 7,1,8,2
1,5,8,7 8 3,8,1
6 9 2,6,5

Mở thưởng Thứ tư ngày 14/09/2022
ĐB66581
Nhất70165
Nhì25649          75110
Ba24053          74602          11614
17793          38255          41413
6240          7984
0724          3955
Năm7903          9567          1600
2103          4654          3565
Sáu851          525          505
Bảy92    08    74    99

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,4,0 0 2,3,0,3,5,8
8,5 1 0,4,3
0,9 2 4,5
5,9,1,0,0 3 -
1,8,2,5,7 4 9,0
6,5,5,6,2,0 5 3,5,5,4,1
- 6 5,7,5
6 7 4
0 8 1,4
4,9 9 3,2,9

Mở thưởng Thứ ba ngày 13/09/2022
ĐB21776
Nhất55643
Nhì39452          83110
Ba59555          55905          20167
47278          21686          14131
7684          5001
9636          8397
Năm9117          6829          9603
5470          7539          1013
Sáu291          438          718
Bảy66    68    97    85

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,7 0 5,1,3
3,0,9 1 0,7,3,8
5 2 9
4,0,1 3 1,6,9,8
8 4 3
5,0,8 5 2,5
7,8,3,6 6 7,6,8
6,9,1,9 7 6,8,0
7,3,1,6 8 6,4,5
2,3 9 7,1,7

Mở thưởng Thứ hai ngày 12/09/2022
ĐB55448
Nhất93409
Nhì19965          60859
Ba99851          03123          34167
27871          32321          04504
9860          0467
9764          1555
Năm0828          1089          2239
3967          4868          6380
Sáu668          676          301
Bảy32    82    40    75

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,8,4 0 9,4,1
5,7,2,0 1 -
3,8 2 3,1,8
2 3 9,2
0,6 4 8,0
6,5,7 5 9,1,5
7 6 5,7,0,7,4,7,8,8
6,6,6 7 1,6,5
4,2,6,6 8 9,0,2
0,5,8,3 9 -

Mở thưởng Chủ nhật ngày 11/09/2022
ĐB99951
Nhất20446
Nhì01749          04947
Ba48714          13415          43233
47562          05148          54399
2349          1167
2271          6497
Năm7617          3249          4218
7009          3163          8093
Sáu487          249          588
Bảy77    75    23    39

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 9
5,7 1 4,5,7,8
6 2 3
3,6,9,2 3 3,9
1 4 6,9,7,8,9,9,9
1,7 5 1
4 6 2,7,3
4,6,9,1,8,7 7 1,7,5
4,1,8 8 7,8
4,9,4,4,0,4,3 9 9,7,3

Mở thưởng Thứ bảy ngày 10/09/2022
ĐB17535
Nhất74421
Nhì07598          02432
Ba21437          09706          21647
65512          61974          19816
8924          4536
0250          0862
Năm0003          1179          3370
0816          9711          1183
Sáu340          431          743
Bảy68    48    55    78

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,7,4 0 6,3
2,1,3 1 2,6,6,1
3,1,6 2 1,4
0,8,4 3 5,2,7,6,1
7,2 4 7,0,3,8
3,5 5 0,5
0,1,3,1 6 2,8
3,4 7 4,9,0,8
9,6,4,7 8 3
7 9 8