ĐB77064
Nhất71741
Nhì72337          44659
Ba44394          66969          40892
93397          87057          98369
6540          4164
0571          4718
Năm7806          5487          9072
5446          0798          2999
Sáu814          546          246
Bảy60    48    66    47

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,6 0 6
4,7 1 8,4
9,7 2 -
- 3 7
6,9,6,1 4 1,0,6,6,6,8,7
- 5 9,7
0,4,4,4,6 6 4,9,9,4,0,6
3,9,5,8,4 7 1,2
1,9,4 8 7
5,6,6,9 9 4,2,7,8,9

Mở thưởng Thứ sáu ngày 15/07/2022
ĐB38114
Nhất90817
Nhì34620          11661
Ba82010          30658          97189
04601          93310          65713
9735          9662
3713          5116
Năm7826          1637          0830
6838          3506          9090
Sáu298          295          250
Bảy96    38    25    87

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,1,1,3,9,5 0 1,6
6,0 1 4,7,0,0,3,3,6
6 2 0,6,5
1,1 3 5,7,0,8,8
1 4 -
3,9,2 5 8,0
1,2,0,9 6 1,2
1,3,8 7 -
5,3,9,3 8 9,7
8 9 0,8,5,6

Mở thưởng Thứ năm ngày 14/07/2022
ĐB32850
Nhất20310
Nhì24969          49922
Ba45362          68493          83385
53498          47684          82242
8236          2734
0600          6701
Năm6335          8588          1855
3212          9001          5671
Sáu943          461          647
Bảy10    97    79    52

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,1,0,1 0 0,1,1
0,0,7,6 1 0,2,0
2,6,4,1,5 2 2
9,4 3 6,4,5
8,3 4 2,3,7
8,3,5 5 0,5,2
3 6 9,2,1
4,9 7 1,9
9,8 8 5,4,8
6,7 9 3,8,7

Mở thưởng Thứ tư ngày 13/07/2022
ĐB95155
Nhất90271
Nhì89067          33855
Ba32526          01514          13957
62866          63028          85948
0241          4057
2119          1635
Năm6060          9175          6784
6809          2507          5397
Sáu893          538          009
Bảy80    20    26    10

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,8,2,1 0 9,7,9
7,4 1 4,9,0
- 2 6,8,0,6
9 3 5,8
1,8 4 8,1
5,5,3,7 5 5,5,7,7
2,6,2 6 7,6,0
6,5,5,0,9 7 1,5
2,4,3 8 4,0
1,0,0 9 7,3

Mở thưởng Thứ ba ngày 12/07/2022
ĐB23151
Nhất77007
Nhì67040          03531
Ba41712          21419          28438
70715          94371          65998
6974          2427
7626          2777
Năm8657          2320          6341
0831          5456          2452
Sáu965          562          310
Bảy40    27    74    13

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,2,1,4 0 7
5,3,7,4,3 1 2,9,5,0,3
1,5,6 2 7,6,0,7
1 3 1,8,1
7,7 4 0,1,0
1,6 5 1,7,6,2
2,5 6 5,2
0,2,7,5,2 7 1,4,7,4
3,9 8 -
1 9 8

Mở thưởng Thứ hai ngày 11/07/2022
ĐB02801
Nhất41033
Nhì53525          62479
Ba22019          17268          62761
31216          35900          02995
4612          7050
6100          4244
Năm8244          5477          7413
5254          6758          0354
Sáu555          559          514
Bảy10    39    42    72

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,5,0,1 0 1,0,0
0,6 1 9,6,2,3,4,0
1,4,7 2 5
3,1 3 3,9
4,4,5,5,1 4 4,4,2
2,9,5 5 0,4,8,4,5,9
1 6 8,1
7 7 9,7,2
6,5 8 -
7,1,5,3 9 5

Mở thưởng Chủ nhật ngày 10/07/2022
ĐB17772
Nhất24964
Nhì13999          53713
Ba83952          29120          46779
41277          87840          86918
6112          9745
8719          9841
Năm8617          7767          9271
1429          1237          4906
Sáu395          891          855
Bảy25    83    15    17

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,4 0 6
4,7,9 1 3,8,2,9,7,5,7
7,5,1 2 0,9,5
1,8 3 7
6 4 0,5,1
4,9,5,2,1 5 2,5
0 6 4,7
7,1,6,3,1 7 2,9,7,1
1 8 3
9,7,1,2 9 9,5,1