ĐB19117
Nhất51486
Nhì27002          45812
Ba22224          52091          57517
09993          31743          66134
4783          1074
4928          0171
Năm0247          7431          9917
7825          0207          5207
Sáu313          533          535
Bảy16    67    93    57

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 2,7,7
9,7,3 1 7,2,7,7,3,6
0,1 2 4,8,5
9,4,8,1,3,9 3 4,1,3,5
2,3,7 4 3,7
2,3 5 7
8,1 6 7
1,1,4,1,0,0,6,5 7 4,1
2 8 6,3
- 9 1,3,3

Mở thưởng Chủ nhật ngày 14/08/2022
ĐB90213
Nhất96091
Nhì12663          03126
Ba96299          28353          21524
76131          26295          69804
3374          8195
2463          7621
Năm8622          0768          2244
3256          0607          5253
Sáu134          703          689
Bảy74    75    89    06

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 4,7,3,6
9,3,2 1 3
2 2 6,4,1,2
1,6,5,6,5,0 3 1,4
2,0,7,4,3,7 4 4
9,9,7 5 3,6,3
2,5,0 6 3,3,8
0 7 4,4,5
6 8 9,9
9,8,8 9 1,9,5,5

Mở thưởng Thứ bảy ngày 13/08/2022
ĐB40306
Nhất29373
Nhì24629          41347
Ba71646          95478          96243
76243          78047          19705
0851          2636
5859          6514
Năm6873          5940          3430
6666          8160          1699
Sáu731          615          566
Bảy75    88    26    34

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,3,6 0 6,5
5,3 1 4,5
- 2 9,6
7,4,4,7 3 6,0,1,4
1,3 4 7,6,3,3,7,0
0,1,7 5 1,9
0,4,3,6,6,2 6 6,0,6
4,4 7 3,8,3,5
7,8 8 8
2,5,9 9 9

Mở thưởng Thứ sáu ngày 12/08/2022
ĐB93970
Nhất42956
Nhì73740          91882
Ba83289          82224          72392
74037          55906          71697
8776          4418
7445          8959
Năm1169          0666          5630
9231          9050          2909
Sáu821          686          067
Bảy19    90    38    72

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,4,3,5,9 0 6,9
3,2 1 8,9
8,9,7 2 4,1
- 3 7,0,1,8
2 4 0,5
4 5 6,9,0
5,0,7,6,8 6 9,6,7
3,9,6 7 0,6,2
1,3 8 2,9,6
8,5,6,0,1 9 2,7,0

Mở thưởng Thứ năm ngày 11/08/2022
ĐB44082
Nhất54663
Nhì92964          99837
Ba22054          43808          55157
92026          05240          67821
2738          7721
9324          8774
Năm9294          5523          0851
6678          6552          6797
Sáu222          573          344
Bảy18    50    01    97

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,5 0 8,1
2,2,5,0 1 8
8,5,2 2 6,1,1,4,3,2
6,2,7 3 7,8
6,5,2,7,9,4 4 0,4
- 5 4,7,1,2,0
2 6 3,4
3,5,9,9 7 4,8,3
0,3,7,1 8 2
- 9 4,7,7

Mở thưởng Thứ tư ngày 10/08/2022
ĐB42119
Nhất46227
Nhì15689          40605
Ba72931          94336          16191
34533          11281          55440
3715          6243
8815          2599
Năm2175          5335          7267
0050          2428          0823
Sáu480          881          114
Bảy00    21    22    60

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,5,8,0,6 0 5,0
3,9,8,8,2 1 9,5,5,4
2 2 7,8,3,1,2
3,4,2 3 1,6,3,5
1 4 0,3
0,1,1,7,3 5 0
3 6 7,0
2,6 7 5
2 8 9,1,0,1
1,8,9 9 1,9

Mở thưởng Thứ ba ngày 09/08/2022
ĐB00180
Nhất08818
Nhì76858          40225
Ba72014          12353          22770
77701          09071          86478
2496          0033
3491          3756
Năm9133          9537          9829
7490          4817          6589
Sáu487          431          615
Bảy29    26    30    37

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,7,9,3 0 1
0,7,9,3 1 8,4,7,5
- 2 5,9,9,6
5,3,3 3 3,3,7,1,0,7
1 4 -
2,1 5 8,3,6
9,5,2 6 -
3,1,8,3 7 0,1,8
1,5,7 8 0,9,7
2,8,2 9 6,1,0