ĐB79716
Nhất00074
Nhì00104          49785
Ba58893          62313          99728
02338          97143          53105
5498          5666
1419          0002
Năm3465          4594          2067
7813          8841          4558
Sáu787          737          306
Bảy05    39    74    85

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 4,5,2,6,5
4 1 6,3,9,3
0 2 8
9,1,4,1 3 8,7,9
7,0,9,7 4 3,1
8,0,6,0,8 5 8
1,6,0 6 6,5,7
6,8,3 7 4,4
2,3,9,5 8 5,7,5
1,3 9 3,8,4

Mở thưởng Thứ ba ngày 14/06/2022
ĐB52762
Nhất47624
Nhì42638          87278
Ba62910          59571          64073
66129          38593          84244
6959          1357
5717          0740
Năm0680          5940          0830
8208          8500          9839
Sáu937          378          574
Bảy95    92    61    53

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,4,8,4,3,0 0 8,0
7,6 1 0,7
6,9 2 4,9
7,9,5 3 8,0,9,7
2,4,7 4 4,0,0
9 5 9,7,3
- 6 2,1
5,1,3 7 8,1,3,8,4
3,7,0,7 8 0
2,5,3 9 3,5,2

Mở thưởng Thứ hai ngày 13/06/2022
ĐB89927
Nhất77049
Nhì95785          88560
Ba02501          28731          84940
63777          51957          41446
4772          0337
6666          9635
Năm3025          9674          7749
8248          0088          9539
Sáu030          213          129
Bảy29    70    33    19

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,4,3,7 0 1
0,3 1 3,9
7 2 7,5,9,9
1,3 3 1,7,5,9,0,3
7 4 9,0,6,9,8
8,3,2 5 7
4,6 6 0,6
2,7,5,3 7 7,2,4,0
4,8 8 5,8
4,4,3,2,2,1 9 -

Mở thưởng Chủ nhật ngày 12/06/2022
ĐB17818
Nhất18326
Nhì38568          10728
Ba38067          86056          06170
88468          60735          15770
9551          3122
4745          1153
Năm8912          0026          2813
2431          4850          1961
Sáu973          712          494
Bảy24    23    90    01

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,7,5,9 0 1
5,3,6,0 1 8,2,3,2
2,1,1 2 6,8,2,6,4,3
5,1,7,2 3 5,1
9,2 4 5
3,4 5 6,1,3,0
2,5,2 6 8,7,8,1
6 7 0,0,3
1,6,2,6 8 -
- 9 4,0

Mở thưởng Thứ bảy ngày 11/06/2022
ĐB29224
Nhất20766
Nhì20025          62589
Ba86559          46901          74366
31423          06027          62203
5922          5175
1079          1042
Năm4227          5014          5099
4763          3227          4269
Sáu570          449          342
Bảy32    06    33    55

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7 0 1,3,6
0 1 4
2,4,4,3 2 4,5,3,7,2,7,7
2,0,6,3 3 2,3
2,1 4 2,9,2
2,7,5 5 9,5
6,6,0 6 6,6,3,9
2,2,2 7 5,9,0
- 8 9
8,5,7,9,6,4 9 9

Mở thưởng Thứ sáu ngày 10/06/2022
ĐB08391
Nhất12397
Nhì70522          30508
Ba49309          00889          33185
80590          37524          87162
6218          2133
4658          6445
Năm4763          3870          5285
9927          8246          8501
Sáu853          262          216
Bảy45    81    02    24

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,7 0 8,9,1,2
9,0,8 1 8,6
2,6,6,0 2 2,4,7,4
3,6,5 3 3
2,2 4 5,6,5
8,4,8,4 5 8,3
4,1 6 2,3,2
9,2 7 0
0,1,5 8 9,5,5,1
0,8 9 1,7,0

Mở thưởng Thứ năm ngày 09/06/2022
ĐB08181
Nhất31938
Nhì54758          94628
Ba81130          06008          64761
24949          27851          38592
1300          5204
8673          1860
Năm9956          8343          9800
2523          9821          4600
Sáu896          227          329
Bảy45    60    10    91

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,0,6,0,0,6,1 0 8,0,4,0,0
8,6,5,2,9 1 0
9 2 8,3,1,7,9
7,4,2 3 8,0
0 4 9,3,5
4 5 8,1,6
5,9 6 1,0,0
2 7 3
3,5,2,0 8 1
4,2 9 2,6,1