ĐBImageLoading
NhấtImageLoading
NhìImageLoading          ImageLoading
BaImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading
NămImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
SáuImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
BảyImageLoading          ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -

Mở thưởng Chủ nhật ngày 13/03/2022
ĐB66650
Nhất07729
Nhì47188          33607
Ba01950          23000          46569
19418          36726          31216
4492          7750
0854          5370
Năm2059          1837          8479
6635          8825          7705
Sáu988          233          300
Bảy07    60    94    80

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,5,0,5,7,0,6,8 0 7,0,5,0,7
- 1 8,6
9 2 9,6,5
3 3 7,5,3
5,9 4 -
3,2,0 5 0,0,0,4,9
2,1 6 9,0
0,3,0 7 0,9
8,1,8 8 8,8,0
2,6,5,7 9 2,4

Mở thưởng Thứ bảy ngày 12/03/2022
ĐB31953
Nhất52377
Nhì59277          28468
Ba47823          36968          73942
83028          47576          95964
4021          9618
2289          6018
Năm5960          2818          1639
1647          4395          5909
Sáu918          385          149
Bảy32    81    98    31

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6 0 9
2,8,3 1 8,8,8,8
4,3 2 3,8,1
5,2 3 9,2,1
6 4 2,7,9
9,8 5 3
7 6 8,8,4,0
7,7,4 7 7,7,6
6,6,2,1,1,1,1,9 8 9,5,1
8,3,0,4 9 5,8

Mở thưởng Thứ sáu ngày 11/03/2022
ĐB61349
Nhất80519
Nhì38571          21641
Ba62016          92701          11036
60412          46747          68260
6442          1895
2197          1773
Năm1829          3623          1926
2533          2510          1072
Sáu101          988          877
Bảy22    64    95    39

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,1 0 1,1
7,4,0,0 1 9,6,2,0
1,4,7,2 2 9,3,6,2
7,2,3 3 6,3,9
6 4 9,1,7,2
9,9 5 -
1,3,2 6 0,4
4,9,7 7 1,3,2,7
8 8 8
4,1,2,3 9 5,7,5

Mở thưởng Thứ năm ngày 10/03/2022
ĐB72929
Nhất33587
Nhì35094          34949
Ba34509          59391          35130
49946          51560          88549
1720          9089
7547          0326
Năm8980          0579          8105
0272          9787          7904
Sáu618          367          354
Bảy06    97    72    75

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,6,2,8 0 9,5,4,6
9 1 8
7,7 2 9,0,6
- 3 0
9,0,5 4 9,6,9,7
0,7 5 4
4,2,0 6 0,7
8,4,8,6,9 7 9,2,2,5
1 8 7,9,0,7
2,4,0,4,8,7 9 4,1,7

Mở thưởng Thứ tư ngày 09/03/2022
ĐB08663
Nhất08349
Nhì07296          97053
Ba80671          84375          94690
91662          42348          22915
8041          1289
0141          3402
Năm4160          1679          9338
2854          8917          0084
Sáu587          448          285
Bảy77    33    10    95

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,6,1 0 2
7,4,4 1 5,7,0
6,0 2 -
6,5,3 3 8,3
5,8 4 9,8,1,1,8
7,1,8,9 5 3,4
9 6 3,2,0
1,8,7 7 1,5,9,7
4,3,4 8 9,4,7,5
4,8,7 9 6,0,5

Mở thưởng Thứ ba ngày 08/03/2022
ĐB62593
Nhất71475
Nhì21383          24556
Ba81325          95582          07988
72823          67629          29565
3312          4041
3908          4836
Năm2188          8459          6689
8046          0259          9400
Sáu263          793          860
Bảy31    38    86    70

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,6,7 0 8,0
4,3 1 2
8,1 2 5,3,9
9,8,2,6,9 3 6,1,8
- 4 1,6
7,2,6 5 6,9,9
5,3,4,8 6 5,3,0
- 7 5,0
8,0,8,3 8 3,2,8,8,9,6
2,5,8,5 9 3,3