ĐB21776
Nhất55643
Nhì39452          83110
Ba59555          55905          20167
47278          21686          14131
7684          5001
9636          8397
Năm9117          6829          9603
5470          7539          1013
Sáu291          438          718
Bảy66    68    97    85

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,7 0 5,1,3
3,0,9 1 0,7,3,8
5 2 9
4,0,1 3 1,6,9,8
8 4 3
5,0,8 5 2,5
7,8,3,6 6 7,6,8
6,9,1,9 7 6,8,0
7,3,1,6 8 6,4,5
2,3 9 7,1,7

Mở thưởng Thứ hai ngày 12/09/2022
ĐB55448
Nhất93409
Nhì19965          60859
Ba99851          03123          34167
27871          32321          04504
9860          0467
9764          1555
Năm0828          1089          2239
3967          4868          6380
Sáu668          676          301
Bảy32    82    40    75

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,8,4 0 9,4,1
5,7,2,0 1 -
3,8 2 3,1,8
2 3 9,2
0,6 4 8,0
6,5,7 5 9,1,5
7 6 5,7,0,7,4,7,8,8
6,6,6 7 1,6,5
4,2,6,6 8 9,0,2
0,5,8,3 9 -

Mở thưởng Chủ nhật ngày 11/09/2022
ĐB99951
Nhất20446
Nhì01749          04947
Ba48714          13415          43233
47562          05148          54399
2349          1167
2271          6497
Năm7617          3249          4218
7009          3163          8093
Sáu487          249          588
Bảy77    75    23    39

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 9
5,7 1 4,5,7,8
6 2 3
3,6,9,2 3 3,9
1 4 6,9,7,8,9,9,9
1,7 5 1
4 6 2,7,3
4,6,9,1,8,7 7 1,7,5
4,1,8 8 7,8
4,9,4,4,0,4,3 9 9,7,3

Mở thưởng Thứ bảy ngày 10/09/2022
ĐB17535
Nhất74421
Nhì07598          02432
Ba21437          09706          21647
65512          61974          19816
8924          4536
0250          0862
Năm0003          1179          3370
0816          9711          1183
Sáu340          431          743
Bảy68    48    55    78

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,7,4 0 6,3
2,1,3 1 2,6,6,1
3,1,6 2 1,4
0,8,4 3 5,2,7,6,1
7,2 4 7,0,3,8
3,5 5 0,5
0,1,3,1 6 2,8
3,4 7 4,9,0,8
9,6,4,7 8 3
7 9 8

Mở thưởng Thứ sáu ngày 09/09/2022
ĐB01293
Nhất80770
Nhì15337          47742
Ba84235          63153          17132
31890          86262          24310
6151          3354
6145          9246
Năm9155          7143          8319
1406          5014          2761
Sáu565          455          052
Bảy20    86    96    74

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,9,1,2 0 6
5,6 1 0,9,4
4,3,6,5 2 0
9,5,4 3 7,5,2
5,1,7 4 2,5,6,3
3,4,5,6,5 5 3,1,4,5,5,2
4,0,8,9 6 2,1,5
3 7 0,4
- 8 6
1 9 3,0,6

Mở thưởng Thứ năm ngày 08/09/2022
ĐB75743
Nhất11926
Nhì27509          34830
Ba11602          69444          33782
75307          33035          45370
4612          1310
5450          6192
Năm4529          5787          8580
7087          6706          7842
Sáu149          438          967
Bảy61    14    90    71

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,7,1,5,8,9 0 9,2,7,6
6,7 1 2,0,4
0,8,1,9,4 2 6,9
4 3 0,5,8
4,1 4 3,4,2,9
3 5 0
2,0 6 7,1
0,8,8,6 7 0,1
3 8 2,7,0,7
0,2,4 9 2,0

Mở thưởng Thứ tư ngày 07/09/2022
ĐB51169
Nhất94457
Nhì78799          03878
Ba13499          40399          00736
26519          77848          43755
1647          1886
5154          9435
Năm1922          6900          2163
1338          6990          7333
Sáu406          664          314
Bảy19    90    98    64

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,9,9 0 0,6
- 1 9,4,9
2 2 2
6,3 3 6,5,8,3
5,6,1,6 4 8,7
5,3 5 7,5,4
3,8,0 6 9,3,4,4
5,4 7 8
7,4,3,9 8 6
6,9,9,9,1,1 9 9,9,9,0,0,8