ĐB23151
Nhất77007
Nhì67040          03531
Ba41712          21419          28438
70715          94371          65998
6974          2427
7626          2777
Năm8657          2320          6341
0831          5456          2452
Sáu965          562          310
Bảy40    27    74    13

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,2,1,4 0 7
5,3,7,4,3 1 2,9,5,0,3
1,5,6 2 7,6,0,7
1 3 1,8,1
7,7 4 0,1,0
1,6 5 1,7,6,2
2,5 6 5,2
0,2,7,5,2 7 1,4,7,4
3,9 8 -
1 9 8

Mở thưởng Thứ hai ngày 11/07/2022
ĐB02801
Nhất41033
Nhì53525          62479
Ba22019          17268          62761
31216          35900          02995
4612          7050
6100          4244
Năm8244          5477          7413
5254          6758          0354
Sáu555          559          514
Bảy10    39    42    72

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,5,0,1 0 1,0,0
0,6 1 9,6,2,3,4,0
1,4,7 2 5
3,1 3 3,9
4,4,5,5,1 4 4,4,2
2,9,5 5 0,4,8,4,5,9
1 6 8,1
7 7 9,7,2
6,5 8 -
7,1,5,3 9 5

Mở thưởng Chủ nhật ngày 10/07/2022
ĐB17772
Nhất24964
Nhì13999          53713
Ba83952          29120          46779
41277          87840          86918
6112          9745
8719          9841
Năm8617          7767          9271
1429          1237          4906
Sáu395          891          855
Bảy25    83    15    17

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,4 0 6
4,7,9 1 3,8,2,9,7,5,7
7,5,1 2 0,9,5
1,8 3 7
6 4 0,5,1
4,9,5,2,1 5 2,5
0 6 4,7
7,1,6,3,1 7 2,9,7,1
1 8 3
9,7,1,2 9 9,5,1

Mở thưởng Thứ bảy ngày 09/07/2022
ĐB10295
Nhất36734
Nhì79386          11190
Ba55232          98046          40235
79198          29848          04840
4302          9314
4012          9441
Năm5540          6116          3507
4837          5131          7695
Sáu955          654          102
Bảy15    62    20    32

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,4,4,2 0 2,7,2
4,3 1 4,2,6,5
3,0,1,0,6,3 2 0
- 3 4,2,5,7,1,2
3,1,5 4 6,8,0,1,0
9,3,9,5,1 5 5,4
8,4,1 6 2
0,3 7 -
9,4 8 6
- 9 5,0,8,5

Mở thưởng Thứ sáu ngày 08/07/2022
ĐB66224
Nhất39869
Nhì60546          53493
Ba04850          05780          10310
52443          09544          90813
4719          6387
1727          5669
Năm2198          2859          8329
3674          3960          2132
Sáu818          272          814
Bảy90    61    50    08

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,8,1,6,9,5 0 8
6 1 0,3,9,8,4
3,7 2 4,7,9
9,4,1 3 2
2,4,7,1 4 6,3,4
- 5 0,9,0
4 6 9,9,0,1
8,2 7 4,2
9,1,0 8 0,7
6,1,6,5,2 9 3,8,0

Mở thưởng Thứ năm ngày 07/07/2022
ĐB91796
Nhất13278
Nhì44393          94079
Ba96852          37100          53212
35235          92655          90235
2554          5829
0927          1156
Năm1241          4871          8129
6476          0831          6220
Sáu678          595          783
Bảy07    67    75    38

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,2 0 0,7
4,7,3 1 2
5,1 2 9,7,9,0
9,8 3 5,5,1,8
5 4 1
3,5,3,9,7 5 2,5,4,6
9,5,7 6 7
2,0,6 7 8,9,1,6,8,5
7,7,3 8 3
7,2,2 9 6,3,5

Mở thưởng Thứ tư ngày 06/07/2022
ĐB76796
Nhất60532
Nhì75194          39560
Ba58271          22405          29611
85427          35809          97332
0391          9379
4176          8729
Năm2575          5197          1344
1553          9193          0851
Sáu670          162          917
Bảy50    63    29    44

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,7,5 0 5,9
7,1,9,5 1 1,7
3,3,6 2 7,9,9
5,9,6 3 2,2
9,4,4 4 4,4
0,7 5 3,1,0
9,7 6 0,2,3
2,9,1 7 1,9,6,5,0
- 8 -
0,7,2,2 9 6,4,1,7,3