ĐB55065
Nhất85044
Nhì34956          54359
Ba61190          18390          05295
62798          29903          41839
5958          6226
4290          1313
Năm5375          8444          7146
5378          1853          0501
Sáu192          025          435
Bảy31    33    39    51

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,9,9 0 3,1
0,3,5 1 3
9 2 6,5
0,1,5,3 3 9,5,1,3,9
4,4 4 4,4,6
6,9,7,2,3 5 6,9,8,3,1
5,2,4 6 5
- 7 5,8
9,5,7 8 -
5,3,3 9 0,0,5,8,0,2

Mở thưởng Thứ tư ngày 11/05/2022
ĐB27724
Nhất10916
Nhì79493          89431
Ba16815          42536          74280
38695          05890          21638
5108          8913
2738          1187
Năm0525          2106          1351
8571          3536          3121
Sáu504          374          192
Bảy37    15    01    24

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,9 0 8,6,4,1
3,5,7,2,0 1 6,5,3,5
9 2 4,5,1,4
9,1 3 1,6,8,8,6,7
2,0,7,2 4 -
1,9,2,1 5 1
1,3,0,3 6 -
8,3 7 1,4
3,0,3 8 0,7
- 9 3,5,0,2

Mở thưởng Thứ ba ngày 10/05/2022
ĐB35106
Nhất02963
Nhì45272          06423
Ba55588          98486          28204
41573          93196          25429
0203          0677
8066          1620
Năm5404          4607          9171
8579          3205          0817
Sáu848          860          909
Bảy90    37    53    05

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,6,9 0 6,4,3,4,7,5,9,5
7 1 7
7 2 3,9,0
6,2,7,0,5 3 7
0,0 4 8
0,0 5 3
0,8,9,6 6 3,6,0
7,0,1,3 7 2,3,7,1,9
8,4 8 8,6
2,7,0 9 6,0

Mở thưởng Thứ hai ngày 09/05/2022
ĐB05659
Nhất61956
Nhì88928          81464
Ba34913          30428          22065
77513          22093          98047
7042          3178
0371          4614
Năm4194          1200          5962
1916          8201          0677
Sáu259          242          748
Bảy48    28    08    86

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0 0 0,1,8
7,0 1 3,3,4,6
4,6,4 2 8,8,8
1,1,9 3 -
6,1,9 4 7,2,2,8,8
6 5 9,6,9
5,1,8 6 4,5,2
4,7 7 8,1,7
2,2,7,4,4,2,0 8 6
5,5 9 3,4

Mở thưởng Chủ nhật ngày 08/05/2022
ĐB51139
Nhất23395
Nhì36552          38651
Ba04991          47157          29360
44544          87107          11543
0674          1048
2885          7008
Năm7199          1746          0318
6714          2671          3455
Sáu474          899          639
Bảy92    70    16    23

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,7 0 7,8
5,9,7 1 8,4,6
5,9 2 3
4,2 3 9,9
4,7,1,7 4 4,3,8,6
9,8,5 5 2,1,7,5
4,1 6 0
5,0 7 4,1,4,0
4,0,1 8 5
3,9,9,3 9 5,1,9,9,2

Mở thưởng Thứ bảy ngày 07/05/2022
ĐB73301
Nhất10879
Nhì79061          73405
Ba93716          30788          85195
11056          71929          08331
6422          9330
3650          0829
Năm8826          8413          9913
2003          0814          3216
Sáu773          447          456
Bảy20    24    60    30

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,5,2,6,3 0 1,5,3
0,6,3 1 6,3,3,4,6
2 2 9,2,9,6,0,4
1,1,0,7 3 1,0,0
1,2 4 7
0,9 5 6,0,6
1,5,2,1,5 6 1,0
4 7 9,3
8 8 8
7,2,2 9 5

Mở thưởng Thứ sáu ngày 06/05/2022
ĐB20116
Nhất51969
Nhì74599          81169
Ba53335          82835          57213
76047          88997          03873
4043          3715
1658          5569
Năm8020          5884          1361
6011          0682          1054
Sáu599          764          820
Bảy34    10    31    03

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,2,1 0 3
6,1,3 1 6,3,5,1,0
8 2 0,0
1,7,4,0 3 5,5,4,1
8,5,6,3 4 7,3
3,3,1 5 8,4
1 6 9,9,9,1,4
4,9 7 3
5 8 4,2
6,9,6,6,9 9 9,7,9