ĐB92034
Nhất05536
Nhì18653          32471
Ba32150          21246          33161
72244          89650          11416
5592          7323
1688          6043
Năm9585          5644          4377
4978          8404          9769
Sáu851          567          112
Bảy90    65    31    02

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,5,9 0 4,2
7,6,5,3 1 6,2
9,1,0 2 3
5,2,4 3 4,6,1
3,4,4,0 4 6,4,3,4
8,6 5 3,0,0,1
3,4,1 6 1,9,7,5
7,6 7 1,7,8
8,7 8 8,5
6 9 2,0

Mở thưởng Thứ hai ngày 10/10/2022
ĐB71218
Nhất70576
Nhì61119          21941
Ba78697          14684          18932
79736          28498          50030
8737          5641
6411          2263
Năm6456          6564          4412
3221          9154          8654
Sáu043          831          025
Bảy17    50    26    75

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,5 0 -
4,4,1,2,3 1 8,9,1,2,7
3,1 2 1,5,6
6,4 3 2,6,0,7,1
8,6,5,5 4 1,1,3
2,7 5 6,4,4,0
7,3,5,2 6 3,4
9,3,1 7 6,5
1,9 8 4
1 9 7,8

Mở thưởng Chủ nhật ngày 09/10/2022
ĐB96669
Nhất56310
Nhì58287          20321
Ba86171          44020          38870
68078          28970          96499
0217          7342
3367          2613
Năm6187          9081          2928
1916          6109          1605
Sáu191          797          551
Bảy35    94    84    96

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,2,7,7 0 9,5
2,7,8,9,5 1 0,7,3,6
4 2 1,0,8
1 3 5
9,8 4 2
0,3 5 1
1,9 6 9,7
8,1,6,8,9 7 1,0,8,0
7,2 8 7,7,1,4
6,9,0 9 9,1,7,4,6

Mở thưởng Thứ bảy ngày 08/10/2022
ĐB94309
Nhất45465
Nhì82813          94520
Ba95939          36043          04874
02787          78555          90593
1804          6793
2893          8197
Năm2179          9142          5758
7134          2092          2071
Sáu965          316          142
Bảy24    33    55    14

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2 0 9,4
7 1 3,6,4
4,9,4 2 0,4
1,4,9,9,9,3 3 9,4,3
7,0,3,2,1 4 3,2,2
6,5,6,5 5 5,8,5
1 6 5,5
8,9 7 4,9,1
5 8 7
0,3,7 9 3,3,3,7,2

Mở thưởng Thứ sáu ngày 07/10/2022
ĐB13037
Nhất25059
Nhì77426          43042
Ba30301          11715          75441
91042          10694          00556
2600          9426
3762          4148
Năm8352          4926          0137
7010          1972          0691
Sáu470          428          686
Bảy40    59    18    55

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,1,7,4 0 1,0
0,4,9 1 5,0,8
4,4,6,5,7 2 6,6,6,8
- 3 7,7
9 4 2,1,2,8,0
1,5 5 9,6,2,9,5
2,5,2,2,8 6 2
3,3 7 2,0
4,2,1 8 6
5,5 9 4,1

Mở thưởng Thứ năm ngày 06/10/2022
ĐB26450
Nhất99472
Nhì09283          07481
Ba63796          53170          80934
22592          80331          56633
8859          0728
2446          9170
Năm6729          9347          5965
8975          1178          5625
Sáu026          289          267
Bảy80    66    17    78

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,7,7,8 0 -
8,3 1 7
7,9 2 8,9,5,6
8,3 3 4,1,3
3 4 6,7
6,7,2 5 0,9
9,4,2,6 6 5,7,6
4,6,1 7 2,0,0,5,8,8
2,7,7 8 3,1,9,0
5,2,8 9 6,2

Mở thưởng Thứ tư ngày 05/10/2022
ĐB80983
Nhất09046
Nhì29399          08507
Ba72726          62831          85711
88004          51568          54046
3784          1825
7897          5657
Năm0729          8051          5357
9572          5889          8522
Sáu953          112          874
Bảy37    64    78    79

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 7,4
3,1,5 1 1,2
7,2,1 2 6,5,9,2
8,5 3 1,7
0,8,7,6 4 6,6
2 5 7,1,7,3
4,2,4 6 8,4
0,9,5,5,3 7 2,4,8,9
6,7 8 3,4,9
9,2,8,7 9 9,7