ĐB44082
Nhất54663
Nhì92964          99837
Ba22054          43808          55157
92026          05240          67821
2738          7721
9324          8774
Năm9294          5523          0851
6678          6552          6797
Sáu222          573          344
Bảy18    50    01    97

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,5 0 8,1
2,2,5,0 1 8
8,5,2 2 6,1,1,4,3,2
6,2,7 3 7,8
6,5,2,7,9,4 4 0,4
- 5 4,7,1,2,0
2 6 3,4
3,5,9,9 7 4,8,3
0,3,7,1 8 2
- 9 4,7,7

Mở thưởng Thứ tư ngày 10/08/2022
ĐB42119
Nhất46227
Nhì15689          40605
Ba72931          94336          16191
34533          11281          55440
3715          6243
8815          2599
Năm2175          5335          7267
0050          2428          0823
Sáu480          881          114
Bảy00    21    22    60

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,5,8,0,6 0 5,0
3,9,8,8,2 1 9,5,5,4
2 2 7,8,3,1,2
3,4,2 3 1,6,3,5
1 4 0,3
0,1,1,7,3 5 0
3 6 7,0
2,6 7 5
2 8 9,1,0,1
1,8,9 9 1,9

Mở thưởng Thứ ba ngày 09/08/2022
ĐB00180
Nhất08818
Nhì76858          40225
Ba72014          12353          22770
77701          09071          86478
2496          0033
3491          3756
Năm9133          9537          9829
7490          4817          6589
Sáu487          431          615
Bảy29    26    30    37

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,7,9,3 0 1
0,7,9,3 1 8,4,7,5
- 2 5,9,9,6
5,3,3 3 3,3,7,1,0,7
1 4 -
2,1 5 8,3,6
9,5,2 6 -
3,1,8,3 7 0,1,8
1,5,7 8 0,9,7
2,8,2 9 6,1,0

Mở thưởng Thứ hai ngày 08/08/2022
ĐB76821
Nhất26769
Nhì25934          27097
Ba43807          18207          37835
64746          96956          71714
9638          3327
2771          8852
Năm5803          4206          1658
8429          7592          1323
Sáu531          716          624
Bảy26    15    12    43

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 7,7,3,6
2,7,3 1 4,6,5,2
5,9,1 2 1,7,9,3,4,6
0,2,4 3 4,5,8,1
3,1,2 4 6,3
3,1 5 6,2,8
4,5,0,1,2 6 9
9,0,0,2 7 1
3,5 8 -
6,2 9 7,2

Mở thưởng Chủ nhật ngày 07/08/2022
ĐB80395
Nhất00604
Nhì25509          78144
Ba59383          34164          25193
99102          86355          12585
8759          8509
1662          6999
Năm8566          5673          2593
7055          8534          2576
Sáu870          598          708
Bảy15    08    89    57

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7 0 4,9,2,9,8,8
- 1 5
0,6 2 -
8,9,7,9 3 4
0,4,6,3 4 4
9,5,8,5,1 5 5,9,5,7
6,7 6 4,2,6
5 7 3,6,0
9,0,0 8 3,5,9
0,5,0,9,8 9 5,3,9,3,8

Mở thưởng Thứ bảy ngày 06/08/2022
ĐB74873
Nhất78243
Nhì71609          86446
Ba61504          82910          88725
81307          14382          76821
7562          1111
9085          4994
Năm5479          4825          7458
8637          4759          5644
Sáu020          634          836
Bảy27    69    71    72

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,2 0 9,4,7
2,1,7 1 0,1
8,6,7 2 5,1,5,0,7
7,4 3 7,4,6
0,9,4,3 4 3,6,4
2,8,2 5 8,9
4,3 6 2,9
0,3,2 7 3,9,1,2
5 8 2,5
0,7,5,6 9 4

Mở thưởng Thứ sáu ngày 05/08/2022
ĐB49513
Nhất91374
Nhì13523          80169
Ba21823          68922          93413
71315          35384          07823
0393          0045
1630          7989
Năm5811          7088          8901
1847          2888          9731
Sáu840          991          794
Bảy73    16    14    67

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,4 0 1
1,0,3,9 1 3,3,5,1,6,4
2 2 3,3,2,3
1,2,2,1,2,9,7 3 0,1
7,8,9,1 4 5,7,0
1,4 5 -
1 6 9,7
4,6 7 4,3
8,8 8 4,9,8,8
6,8 9 3,1,4