ĐB29224
Nhất20766
Nhì20025          62589
Ba86559          46901          74366
31423          06027          62203
5922          5175
1079          1042
Năm4227          5014          5099
4763          3227          4269
Sáu570          449          342
Bảy32    06    33    55

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7 0 1,3,6
0 1 4
2,4,4,3 2 4,5,3,7,2,7,7
2,0,6,3 3 2,3
2,1 4 2,9,2
2,7,5 5 9,5
6,6,0 6 6,6,3,9
2,2,2 7 5,9,0
- 8 9
8,5,7,9,6,4 9 9

Mở thưởng Thứ sáu ngày 10/06/2022
ĐB08391
Nhất12397
Nhì70522          30508
Ba49309          00889          33185
80590          37524          87162
6218          2133
4658          6445
Năm4763          3870          5285
9927          8246          8501
Sáu853          262          216
Bảy45    81    02    24

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,7 0 8,9,1,2
9,0,8 1 8,6
2,6,6,0 2 2,4,7,4
3,6,5 3 3
2,2 4 5,6,5
8,4,8,4 5 8,3
4,1 6 2,3,2
9,2 7 0
0,1,5 8 9,5,5,1
0,8 9 1,7,0

Mở thưởng Thứ năm ngày 09/06/2022
ĐB08181
Nhất31938
Nhì54758          94628
Ba81130          06008          64761
24949          27851          38592
1300          5204
8673          1860
Năm9956          8343          9800
2523          9821          4600
Sáu896          227          329
Bảy45    60    10    91

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,0,6,0,0,6,1 0 8,0,4,0,0
8,6,5,2,9 1 0
9 2 8,3,1,7,9
7,4,2 3 8,0
0 4 9,3,5
4 5 8,1,6
5,9 6 1,0,0
2 7 3
3,5,2,0 8 1
4,2 9 2,6,1

Mở thưởng Thứ tư ngày 08/06/2022
ĐB28977
Nhất48768
Nhì41760          62360
Ba90941          76319          99643
46110          48176          46366
3509          0374
7384          0837
Năm1534          9412          4925
3931          6182          1732
Sáu142          895          120
Bảy79    59    55    84

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,6,1,2 0 9
4,3 1 9,0,2
1,8,3,4 2 5,0
4 3 7,4,1,2
7,8,3,8 4 1,3,2
2,9,5 5 9,5
7,6 6 8,0,0,6
7,3 7 7,6,4,9
6 8 4,2,4
1,0,7,5 9 5

Mở thưởng Thứ ba ngày 07/06/2022
ĐB87525
Nhất77223
Nhì93290          74117
Ba93159          63705          38570
33305          34112          44451
8100          7008
4260          4130
Năm7241          8235          4384
5874          2658          6610
Sáu495          363          799
Bảy19    94    46    95

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,7,0,6,3,1 0 5,5,0,8
5,4 1 7,2,0,9
1 2 5,3
2,6 3 0,5
8,7,9 4 1,6
2,0,0,3,9,9 5 9,1,8
4 6 0,3
1 7 0,4
0,5 8 4
5,9,1 9 0,5,9,4,5

Mở thưởng Thứ hai ngày 06/06/2022
ĐB11584
Nhất78907
Nhì25958          67236
Ba63964          38604          87235
42320          65902          68469
9916          4894
0460          3908
Năm2074          8735          9103
4890          2716          4212
Sáu585          619          864
Bảy51    90    10    32

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,6,9,9,1 0 7,4,2,8,3
5 1 6,6,2,9,0
0,1,3 2 0
0 3 6,5,5,2
8,6,0,9,7,6 4 -
3,3,8 5 8,1
3,1,1 6 4,9,0,4
0 7 4
5,0 8 4,5
6,1 9 4,0,0

Mở thưởng Chủ nhật ngày 05/06/2022
ĐB05479
Nhất40705
Nhì21572          72488
Ba25980          76232          38091
47227          02038          03832
2953          5331
8265          8946
Năm5166          3295          4908
9325          1297          4755
Sáu048          332          850
Bảy07    67    92    82

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,5 0 5,8,7
9,3 1 -
7,3,3,3,9,8 2 7,5
5 3 2,8,2,1,2
- 4 6,8
0,6,9,2,5 5 3,5,0
4,6 6 5,6,7
2,9,0,6 7 9,2
8,3,0,4 8 8,0,2
7 9 1,5,7,2