ĐB01293
Nhất80770
Nhì15337          47742
Ba84235          63153          17132
31890          86262          24310
6151          3354
6145          9246
Năm9155          7143          8319
1406          5014          2761
Sáu565          455          052
Bảy20    86    96    74

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,9,1,2 0 6
5,6 1 0,9,4
4,3,6,5 2 0
9,5,4 3 7,5,2
5,1,7 4 2,5,6,3
3,4,5,6,5 5 3,1,4,5,5,2
4,0,8,9 6 2,1,5
3 7 0,4
- 8 6
1 9 3,0,6

Mở thưởng Thứ năm ngày 08/09/2022
ĐB75743
Nhất11926
Nhì27509          34830
Ba11602          69444          33782
75307          33035          45370
4612          1310
5450          6192
Năm4529          5787          8580
7087          6706          7842
Sáu149          438          967
Bảy61    14    90    71

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,7,1,5,8,9 0 9,2,7,6
6,7 1 2,0,4
0,8,1,9,4 2 6,9
4 3 0,5,8
4,1 4 3,4,2,9
3 5 0
2,0 6 7,1
0,8,8,6 7 0,1
3 8 2,7,0,7
0,2,4 9 2,0

Mở thưởng Thứ tư ngày 07/09/2022
ĐB51169
Nhất94457
Nhì78799          03878
Ba13499          40399          00736
26519          77848          43755
1647          1886
5154          9435
Năm1922          6900          2163
1338          6990          7333
Sáu406          664          314
Bảy19    90    98    64

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,9,9 0 0,6
- 1 9,4,9
2 2 2
6,3 3 6,5,8,3
5,6,1,6 4 8,7
5,3 5 7,5,4
3,8,0 6 9,3,4,4
5,4 7 8
7,4,3,9 8 6
6,9,9,9,1,1 9 9,9,9,0,0,8

Mở thưởng Thứ ba ngày 06/09/2022
ĐB44816
Nhất05276
Nhì93856          11335
Ba10102          00373          21645
96634          67458          95218
7816          1527
1194          7121
Năm5920          9616          0916
7933          1269          6917
Sáu031          502          902
Bảy43    97    00    86

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,0 0 2,2,2,0
2,3 1 6,8,6,6,6,7
0,0,0 2 7,1,0
7,3,4 3 5,4,3,1
3,9 4 5,3
3,4 5 6,8
1,7,5,1,1,1,8 6 9
2,1,9 7 6,3
5,1 8 6
6 9 4,7

Mở thưởng Thứ hai ngày 05/09/2022
ĐB01548
Nhất24105
Nhì97886          05221
Ba40800          37871          20859
72800          54653          88845
0439          7366
0464          1971
Năm1811          4985          1123
8803          0173          1572
Sáu022          988          617
Bảy56    06    23    95

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,0 0 5,0,0,3,6
2,7,7,1 1 1,7
7,2 2 1,3,2,3
5,2,0,7,2 3 9
6 4 8,5
0,4,8,9 5 9,3,6
8,6,5,0 6 6,4
1 7 1,1,3,2
4,8 8 6,5,8
5,3 9 5

Mở thưởng Chủ nhật ngày 04/09/2022
ĐB62111
Nhất65882
Nhì91035          75523
Ba85149          89326          71871
17117          93037          84404
3603          3588
6843          4166
Năm7521          1955          8223
7024          1399          5665
Sáu583          316          989
Bảy78    58    10    15

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1 0 4,3
1,7,2 1 1,7,6,0,5
8 2 3,6,1,3,4
2,0,4,2,8 3 5,7
0,2 4 9,3
3,5,6,1 5 5,8
2,6,1 6 6,5
1,3 7 1,8
8,7,5 8 2,8,3,9
4,9,8 9 9

Mở thưởng Thứ bảy ngày 03/09/2022
ĐB47153
Nhất58840
Nhì46746          06592
Ba55536          69384          11121
74022          32334          51107
0663          4302
2240          1784
Năm4784          5764          8242
0620          9295          3524
Sáu188          854          617
Bảy32    43    04    71

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,4,2 0 7,2,4
2,7 1 7
9,2,0,4,3 2 1,2,0,4
5,6,4 3 6,4,2
8,3,8,8,6,2,5,0 4 0,6,0,2,3
9 5 3,4
4,3 6 3,4
0,1 7 1
8 8 4,4,4,8
- 9 2,5