ĐB10295
Nhất36734
Nhì79386          11190
Ba55232          98046          40235
79198          29848          04840
4302          9314
4012          9441
Năm5540          6116          3507
4837          5131          7695
Sáu955          654          102
Bảy15    62    20    32

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,4,4,2 0 2,7,2
4,3 1 4,2,6,5
3,0,1,0,6,3 2 0
- 3 4,2,5,7,1,2
3,1,5 4 6,8,0,1,0
9,3,9,5,1 5 5,4
8,4,1 6 2
0,3 7 -
9,4 8 6
- 9 5,0,8,5

Mở thưởng Thứ sáu ngày 08/07/2022
ĐB66224
Nhất39869
Nhì60546          53493
Ba04850          05780          10310
52443          09544          90813
4719          6387
1727          5669
Năm2198          2859          8329
3674          3960          2132
Sáu818          272          814
Bảy90    61    50    08

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,8,1,6,9,5 0 8
6 1 0,3,9,8,4
3,7 2 4,7,9
9,4,1 3 2
2,4,7,1 4 6,3,4
- 5 0,9,0
4 6 9,9,0,1
8,2 7 4,2
9,1,0 8 0,7
6,1,6,5,2 9 3,8,0

Mở thưởng Thứ năm ngày 07/07/2022
ĐB91796
Nhất13278
Nhì44393          94079
Ba96852          37100          53212
35235          92655          90235
2554          5829
0927          1156
Năm1241          4871          8129
6476          0831          6220
Sáu678          595          783
Bảy07    67    75    38

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,2 0 0,7
4,7,3 1 2
5,1 2 9,7,9,0
9,8 3 5,5,1,8
5 4 1
3,5,3,9,7 5 2,5,4,6
9,5,7 6 7
2,0,6 7 8,9,1,6,8,5
7,7,3 8 3
7,2,2 9 6,3,5

Mở thưởng Thứ tư ngày 06/07/2022
ĐB76796
Nhất60532
Nhì75194          39560
Ba58271          22405          29611
85427          35809          97332
0391          9379
4176          8729
Năm2575          5197          1344
1553          9193          0851
Sáu670          162          917
Bảy50    63    29    44

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,7,5 0 5,9
7,1,9,5 1 1,7
3,3,6 2 7,9,9
5,9,6 3 2,2
9,4,4 4 4,4
0,7 5 3,1,0
9,7 6 0,2,3
2,9,1 7 1,9,6,5,0
- 8 -
0,7,2,2 9 6,4,1,7,3

Mở thưởng Thứ ba ngày 05/07/2022
ĐB68404
Nhất87375
Nhì99531          72909
Ba16651          85886          17190
97486          12030          22813
4054          1125
5766          2925
Năm2043          8711          6194
4454          5014          7003
Sáu694          206          634
Bảy73    27    12    66

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,3 0 4,9,3,6
3,5,1 1 3,1,4,2
1 2 5,5,7
1,4,0,7 3 1,0,4
0,5,9,5,1,9,3 4 3
7,2,2 5 1,4,4
8,8,6,0,6 6 6,6
2 7 5,3
- 8 6,6
0 9 0,4,4

Mở thưởng Thứ hai ngày 04/07/2022
ĐB50239
Nhất18777
Nhì50753          62864
Ba16731          96862          69049
55288          95452          71575
6884          0301
9014          1040
Năm2311          8973          3138
4068          9350          9570
Sáu534          520          085
Bảy93    10    08    58

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,5,7,2,1 0 1,8
3,0,1 1 4,1,0
6,5 2 0
5,7,9 3 9,1,8,4
6,8,1,3 4 9,0
7,8 5 3,2,0,8
- 6 4,2,8
7 7 7,5,3,0
8,3,6,0,5 8 8,4,5
3,4 9 3

Mở thưởng Chủ nhật ngày 03/07/2022
ĐB86690
Nhất00944
Nhì08454          56997
Ba37618          26670          35119
32760          52753          06126
5496          7992
9661          7956
Năm5000          7140          6545
0912          6326          8136
Sáu500          632          125
Bảy91    05    33    73

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,7,6,0,4,0 0 0,0,5
6,9 1 8,9,2
9,1,3 2 6,6,5
5,3,7 3 6,2,3
4,5 4 4,0,5
4,2,0 5 4,3,6
2,9,5,2,3 6 0,1
9 7 0,3
1 8 -
1 9 0,7,6,2,1