ĐB76821
Nhất26769
Nhì25934          27097
Ba43807          18207          37835
64746          96956          71714
9638          3327
2771          8852
Năm5803          4206          1658
8429          7592          1323
Sáu531          716          624
Bảy26    15    12    43

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 7,7,3,6
2,7,3 1 4,6,5,2
5,9,1 2 1,7,9,3,4,6
0,2,4 3 4,5,8,1
3,1,2 4 6,3
3,1 5 6,2,8
4,5,0,1,2 6 9
9,0,0,2 7 1
3,5 8 -
6,2 9 7,2

Mở thưởng Chủ nhật ngày 07/08/2022
ĐB80395
Nhất00604
Nhì25509          78144
Ba59383          34164          25193
99102          86355          12585
8759          8509
1662          6999
Năm8566          5673          2593
7055          8534          2576
Sáu870          598          708
Bảy15    08    89    57

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7 0 4,9,2,9,8,8
- 1 5
0,6 2 -
8,9,7,9 3 4
0,4,6,3 4 4
9,5,8,5,1 5 5,9,5,7
6,7 6 4,2,6
5 7 3,6,0
9,0,0 8 3,5,9
0,5,0,9,8 9 5,3,9,3,8

Mở thưởng Thứ bảy ngày 06/08/2022
ĐB74873
Nhất78243
Nhì71609          86446
Ba61504          82910          88725
81307          14382          76821
7562          1111
9085          4994
Năm5479          4825          7458
8637          4759          5644
Sáu020          634          836
Bảy27    69    71    72

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,2 0 9,4,7
2,1,7 1 0,1
8,6,7 2 5,1,5,0,7
7,4 3 7,4,6
0,9,4,3 4 3,6,4
2,8,2 5 8,9
4,3 6 2,9
0,3,2 7 3,9,1,2
5 8 2,5
0,7,5,6 9 4

Mở thưởng Thứ sáu ngày 05/08/2022
ĐB49513
Nhất91374
Nhì13523          80169
Ba21823          68922          93413
71315          35384          07823
0393          0045
1630          7989
Năm5811          7088          8901
1847          2888          9731
Sáu840          991          794
Bảy73    16    14    67

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,4 0 1
1,0,3,9 1 3,3,5,1,6,4
2 2 3,3,2,3
1,2,2,1,2,9,7 3 0,1
7,8,9,1 4 5,7,0
1,4 5 -
1 6 9,7
4,6 7 4,3
8,8 8 4,9,8,8
6,8 9 3,1,4

Mở thưởng Thứ năm ngày 04/08/2022
ĐB27492
Nhất50569
Nhì07770          83906
Ba50365          06019          82717
45685          55631          41612
2894          4553
2442          6401
Năm3139          6062          4573
1868          9701          0743
Sáu972          393          289
Bảy37    36    29    24

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7 0 6,1,1
3,0,0 1 9,7,2
9,1,4,6,7 2 9,4
5,7,4,9 3 1,9,7,6
9,2 4 2,3
6,8 5 3
0,3 6 9,5,2,8
1,3 7 0,3,2
6 8 5,9
6,1,3,8,2 9 2,4,3

Mở thưởng Thứ tư ngày 03/08/2022
ĐB37686
Nhất60371
Nhì33660          43875
Ba55527          82314          77309
06574          24773          18642
9148          3426
1501          7519
Năm9150          5760          3983
1193          2334          6678
Sáu686          240          515
Bảy18    86    51    46

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,5,6,4 0 9,1
7,0,5 1 4,9,5,8
4 2 7,6
7,8,9 3 4
1,7,3 4 2,8,0,6
7,1 5 0,1
8,2,8,8,4 6 0,0
2 7 1,5,4,3,8
4,7,1 8 6,3,6,6
0,1 9 3

Mở thưởng Thứ ba ngày 02/08/2022
ĐB36335
Nhất79490
Nhì10945          04382
Ba97683          25643          03670
62577          76608          23625
1076          7029
2491          7292
Năm5511          1170          1403
4791          6830          1185
Sáu138          098          480
Bảy67    21    06    93

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,7,7,3,8 0 8,3,6
9,1,9,2 1 1
8,9 2 5,9,1
8,4,0,9 3 5,0,8
- 4 5,3
3,4,2,8 5 -
7,0 6 7
7,6 7 0,7,6,0
0,3,9 8 2,3,5,0
2 9 0,1,2,1,8,3