ĐB73301
Nhất10879
Nhì79061          73405
Ba93716          30788          85195
11056          71929          08331
6422          9330
3650          0829
Năm8826          8413          9913
2003          0814          3216
Sáu773          447          456
Bảy20    24    60    30

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,5,2,6,3 0 1,5,3
0,6,3 1 6,3,3,4,6
2 2 9,2,9,6,0,4
1,1,0,7 3 1,0,0
1,2 4 7
0,9 5 6,0,6
1,5,2,1,5 6 1,0
4 7 9,3
8 8 8
7,2,2 9 5

Mở thưởng Thứ sáu ngày 06/05/2022
ĐB20116
Nhất51969
Nhì74599          81169
Ba53335          82835          57213
76047          88997          03873
4043          3715
1658          5569
Năm8020          5884          1361
6011          0682          1054
Sáu599          764          820
Bảy34    10    31    03

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,2,1 0 3
6,1,3 1 6,3,5,1,0
8 2 0,0
1,7,4,0 3 5,5,4,1
8,5,6,3 4 7,3
3,3,1 5 8,4
1 6 9,9,9,1,4
4,9 7 3
5 8 4,2
6,9,6,6,9 9 9,7,9

Mở thưởng Thứ năm ngày 05/05/2022
ĐB78054
Nhất56243
Nhì80863          98662
Ba42372          89718          20372
43757          00014          88127
7042          5898
9000          7727
Năm2539          9902          2043
2071          0039          1413
Sáu126          788          499
Bảy06    10    45    12

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,1 0 0,2,6
7 1 8,4,3,0,2
6,7,7,4,0,1 2 7,7,6
4,6,4,1 3 9,9
5,1 4 3,2,3,5
4 5 4,7
2,0 6 3,2
5,2,2 7 2,2,1
1,9,8 8 8
3,3,9 9 8,9

Mở thưởng Thứ tư ngày 04/05/2022
ĐB79110
Nhất21129
Nhì46524          68497
Ba65092          32413          95535
84583          22479          47546
5001          1772
7711          0189
Năm1254          3682          9051
0752          3294          4011
Sáu367          289          712
Bảy79    25    04    85

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1 0 1,4
0,1,5,1 1 0,3,1,1,2
9,7,8,5,1 2 9,4,5
1,8 3 5
2,5,9,0 4 6
3,2,8 5 4,1,2
4 6 7
9,6 7 9,2,9
- 8 3,9,2,9,5
2,7,8,8,7 9 7,2,4

Mở thưởng Thứ ba ngày 03/05/2022
ĐB48243
Nhất95479
Nhì47271          94238
Ba37334          69572          66415
39128          32644          13370
7191          3656
1839          2841
Năm1380          1610          4457
6672          1409          9108
Sáu721          928          384
Bảy99    55    96    97

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,8,1 0 9,8
7,9,4,2 1 5,0
7,7 2 8,1,8
4 3 8,4,9
3,4,8 4 3,4,1
1,5 5 6,7,5
5,9 6 -
5,9 7 9,1,2,0,2
3,2,0,2 8 0,4
7,3,0,9 9 1,9,6,7

Mở thưởng Thứ hai ngày 02/05/2022
ĐB94479
Nhất28588
Nhì31610          35225
Ba32233          94516          94839
17280          88911          18029
8638          5244
4887          2044
Năm0438          5348          0181
3518          0806          1534
Sáu458          958          615
Bảy57    95    91    09

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,8 0 6,9
1,8,9 1 0,6,1,8,5
- 2 5,9
3 3 3,9,8,8,4
4,4,3 4 4,4,8
2,1,9 5 8,8,7
1,0 6 -
8,5 7 9
8,3,3,4,1,5,5 8 8,0,7,1
7,3,2,0 9 5,1

Mở thưởng Chủ nhật ngày 01/05/2022
ĐB81691
Nhất24290
Nhì90854          72236
Ba30217          80913          09886
88942          10442          57804
0448          4813
2448          9076
Năm7671          6782          4277
6760          0867          9274
Sáu018          011          868
Bảy11    01    38    82

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,6 0 4,1
9,7,1,1,0 1 7,3,3,8,1,1
4,4,8,8 2 -
1,1 3 6,8
5,0,7 4 2,2,8,8
- 5 4
3,8,7 6 0,7,8
1,7,6 7 6,1,7,4
4,4,1,6,3 8 6,2,2
- 9 1,0