ĐB44816
Nhất05276
Nhì93856          11335
Ba10102          00373          21645
96634          67458          95218
7816          1527
1194          7121
Năm5920          9616          0916
7933          1269          6917
Sáu031          502          902
Bảy43    97    00    86

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,0 0 2,2,2,0
2,3 1 6,8,6,6,6,7
0,0,0 2 7,1,0
7,3,4 3 5,4,3,1
3,9 4 5,3
3,4 5 6,8
1,7,5,1,1,1,8 6 9
2,1,9 7 6,3
5,1 8 6
6 9 4,7

Mở thưởng Thứ hai ngày 05/09/2022
ĐB01548
Nhất24105
Nhì97886          05221
Ba40800          37871          20859
72800          54653          88845
0439          7366
0464          1971
Năm1811          4985          1123
8803          0173          1572
Sáu022          988          617
Bảy56    06    23    95

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,0 0 5,0,0,3,6
2,7,7,1 1 1,7
7,2 2 1,3,2,3
5,2,0,7,2 3 9
6 4 8,5
0,4,8,9 5 9,3,6
8,6,5,0 6 6,4
1 7 1,1,3,2
4,8 8 6,5,8
5,3 9 5

Mở thưởng Chủ nhật ngày 04/09/2022
ĐB62111
Nhất65882
Nhì91035          75523
Ba85149          89326          71871
17117          93037          84404
3603          3588
6843          4166
Năm7521          1955          8223
7024          1399          5665
Sáu583          316          989
Bảy78    58    10    15

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1 0 4,3
1,7,2 1 1,7,6,0,5
8 2 3,6,1,3,4
2,0,4,2,8 3 5,7
0,2 4 9,3
3,5,6,1 5 5,8
2,6,1 6 6,5
1,3 7 1,8
8,7,5 8 2,8,3,9
4,9,8 9 9

Mở thưởng Thứ bảy ngày 03/09/2022
ĐB47153
Nhất58840
Nhì46746          06592
Ba55536          69384          11121
74022          32334          51107
0663          4302
2240          1784
Năm4784          5764          8242
0620          9295          3524
Sáu188          854          617
Bảy32    43    04    71

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,4,2 0 7,2,4
2,7 1 7
9,2,0,4,3 2 1,2,0,4
5,6,4 3 6,4,2
8,3,8,8,6,2,5,0 4 0,6,0,2,3
9 5 3,4
4,3 6 3,4
0,1 7 1
8 8 4,4,4,8
- 9 2,5

Mở thưởng Thứ sáu ngày 02/09/2022
ĐB03138
Nhất55336
Nhì16287          50610
Ba23213          94611          93054
99001          36062          64565
7738          6383
2433          9941
Năm2750          0335          6575
3757          2714          9100
Sáu469          117          171
Bảy10    09    33    02

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,5,0,1 0 1,0,9,2
1,0,4,7 1 0,3,1,4,7,0
6,0 2 -
1,8,3,3 3 8,6,8,3,5,3
5,1 4 1
6,3,7 5 4,0,7
3 6 2,5,9
8,5,1 7 5,1
3,3 8 7,3
6,0 9 -

Mở thưởng Thứ năm ngày 01/09/2022
ĐB69488
Nhất89786
Nhì68416          20989
Ba45860          53290          69426
73508          69579          36407
5838          2680
0316          1899
Năm2093          4220          1206
7177          8083          7727
Sáu287          915          111
Bảy03    37    59    84

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,9,8,2 0 8,7,6,3
1 1 6,6,5,1
- 2 6,0,7
9,8,0 3 8,7
8 4 -
1 5 9
8,1,2,1,0 6 0
0,7,2,8,3 7 9,7
8,0,3 8 8,6,9,0,3,7,4
8,7,9,5 9 0,9,3

Mở thưởng Thứ tư ngày 31/08/2022
ĐB92467
Nhất04353
Nhì42176          84877
Ba12922          10803          93157
74468          19809          02943
4604          4066
6122          8234
Năm2856          7313          6418
8548          6098          1198
Sáu434          741          689
Bảy39    10    45    48

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1 0 3,9,4
4 1 3,8,0
2,2 2 2,2
5,0,4,1 3 4,4,9
0,3,3 4 3,8,1,5,8
4 5 3,7,6
7,6,5 6 7,8,6
6,7,5 7 6,7
6,1,4,9,9,4 8 9
0,8,3 9 8,8