ĐB11584
Nhất78907
Nhì25958          67236
Ba63964          38604          87235
42320          65902          68469
9916          4894
0460          3908
Năm2074          8735          9103
4890          2716          4212
Sáu585          619          864
Bảy51    90    10    32

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,6,9,9,1 0 7,4,2,8,3
5 1 6,6,2,9,0
0,1,3 2 0
0 3 6,5,5,2
8,6,0,9,7,6 4 -
3,3,8 5 8,1
3,1,1 6 4,9,0,4
0 7 4
5,0 8 4,5
6,1 9 4,0,0

Mở thưởng Chủ nhật ngày 05/06/2022
ĐB05479
Nhất40705
Nhì21572          72488
Ba25980          76232          38091
47227          02038          03832
2953          5331
8265          8946
Năm5166          3295          4908
9325          1297          4755
Sáu048          332          850
Bảy07    67    92    82

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,5 0 5,8,7
9,3 1 -
7,3,3,3,9,8 2 7,5
5 3 2,8,2,1,2
- 4 6,8
0,6,9,2,5 5 3,5,0
4,6 6 5,6,7
2,9,0,6 7 9,2
8,3,0,4 8 8,0,2
7 9 1,5,7,2

Mở thưởng Thứ bảy ngày 04/06/2022
ĐB60832
Nhất30058
Nhì63129          67653
Ba30448          14577          57334
18196          03418          21125
2962          4394
7219          8466
Năm5178          9011          2444
4487          3398          1365
Sáu500          161          485
Bảy03    68    87    42

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0 0 0,3
1,6 1 8,9,1
3,6,4 2 9,5
5,0 3 2,4
3,9,4 4 8,4,2
2,6,8 5 8,3
9,6 6 2,6,5,1,8
7,8,8 7 7,8
5,4,1,7,9,6 8 7,5,7
2,1 9 6,4,8

Mở thưởng Thứ sáu ngày 03/06/2022
ĐB89242
Nhất06999
Nhì68754          88467
Ba97694          47292          96561
61211          45866          76038
2824          6092
4292          1655
Năm8295          9536          9136
2358          9940          2159
Sáu523          093          711
Bảy42    31    15    43

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4 0 -
6,1,1,3 1 1,1,5
4,9,9,9,4 2 4,3
2,9,4 3 8,6,6,1
5,9,2 4 2,0,2,3
5,9,1 5 4,5,8,9
6,3,3 6 7,1,6
6 7 -
3,5 8 -
9,5 9 9,4,2,2,2,5,3

Mở thưởng Thứ năm ngày 02/06/2022
ĐB51768
Nhất40463
Nhì20261          32549
Ba55485          75696          81344
25884          48194          19999
8408          6602
9896          9529
Năm6199          5370          1283
9090          8034          2240
Sáu332          925          570
Bảy73    13    82    55

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,9,4,7 0 8,2
6 1 3
0,3,8 2 9,5
6,8,7,1 3 4,2
4,8,9,3 4 9,4,0
8,2,5 5 5
9,9 6 8,3,1
- 7 0,0,3
6,0 8 5,4,3,2
4,9,2,9 9 6,4,9,6,9,0

Mở thưởng Thứ tư ngày 01/06/2022
ĐB31918
Nhất04729
Nhì37215          50551
Ba27923          65013          34637
04904          14101          69438
3529          3496
6826          7625
Năm2163          9401          4488
6890          1187          2392
Sáu099          210          654
Bảy15    52    48    36

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,1 0 4,1,1
5,0,0 1 8,5,3,0,5
9,5 2 9,3,9,6,5
2,1,6 3 7,8,6
0,5 4 8
1,2,1 5 1,4,2
9,2,3 6 3
3,8 7 -
1,3,8,4 8 8,7
2,2,9 9 6,0,2,9

Mở thưởng Thứ ba ngày 31/05/2022
ĐB39725
Nhất23112
Nhì94003          94061
Ba12526          60746          72450
16619          85382          33517
7627          5084
7836          3990
Năm9992          2983          3134
5021          5244          1810
Sáu259          636          493
Bảy96    60    38    41

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,9,1,6 0 3
6,2,4 1 2,9,7,0
1,8,9 2 5,6,7,1
0,8,9 3 6,4,6,8
8,3,4 4 6,4,1
2 5 0,9
2,4,3,3,9 6 1,0
1,2 7 -
3 8 2,4,3
1,5 9 0,2,3,6