ĐB68404
Nhất87375
Nhì99531          72909
Ba16651          85886          17190
97486          12030          22813
4054          1125
5766          2925
Năm2043          8711          6194
4454          5014          7003
Sáu694          206          634
Bảy73    27    12    66

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,3 0 4,9,3,6
3,5,1 1 3,1,4,2
1 2 5,5,7
1,4,0,7 3 1,0,4
0,5,9,5,1,9,3 4 3
7,2,2 5 1,4,4
8,8,6,0,6 6 6,6
2 7 5,3
- 8 6,6
0 9 0,4,4

Mở thưởng Thứ hai ngày 04/07/2022
ĐB50239
Nhất18777
Nhì50753          62864
Ba16731          96862          69049
55288          95452          71575
6884          0301
9014          1040
Năm2311          8973          3138
4068          9350          9570
Sáu534          520          085
Bảy93    10    08    58

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,5,7,2,1 0 1,8
3,0,1 1 4,1,0
6,5 2 0
5,7,9 3 9,1,8,4
6,8,1,3 4 9,0
7,8 5 3,2,0,8
- 6 4,2,8
7 7 7,5,3,0
8,3,6,0,5 8 8,4,5
3,4 9 3

Mở thưởng Chủ nhật ngày 03/07/2022
ĐB86690
Nhất00944
Nhì08454          56997
Ba37618          26670          35119
32760          52753          06126
5496          7992
9661          7956
Năm5000          7140          6545
0912          6326          8136
Sáu500          632          125
Bảy91    05    33    73

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,7,6,0,4,0 0 0,0,5
6,9 1 8,9,2
9,1,3 2 6,6,5
5,3,7 3 6,2,3
4,5 4 4,0,5
4,2,0 5 4,3,6
2,9,5,2,3 6 0,1
9 7 0,3
1 8 -
1 9 0,7,6,2,1

Mở thưởng Thứ bảy ngày 02/07/2022
ĐB50554
Nhất26597
Nhì71762          44601
Ba96368          65980          74760
70786          58689          20359
3659          9883
5277          1696
Năm8466          5247          7508
9632          7530          8386
Sáu485          868          202
Bảy78    42    39    53

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,6,3 0 1,8,2
0 1 -
6,3,0,4 2 -
8,5 3 2,0,9
5 4 7,2
8 5 4,9,9,3
8,9,6,8 6 2,8,0,6,8
9,7,4 7 7,8
6,0,6,7 8 0,6,9,3,6,5
8,5,5,3 9 7,6

Mở thưởng Thứ sáu ngày 01/07/2022
ĐB01697
Nhất70090
Nhì16691          52814
Ba71869          91205          03430
30824          21175          72532
2224          4290
7000          1048
Năm3638          2980          7739
2243          1130          4587
Sáu112          138          216
Bảy85    17    66    07

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,3,9,0,8,3 0 5,0,7
9 1 4,2,6,7
3,1 2 4,4
4 3 0,2,8,9,0,8
1,2,2 4 8,3
0,7,8 5 -
1,6 6 9,6
9,8,1,0 7 5
4,3,3 8 0,7,5
6,3 9 7,0,1,0

Mở thưởng Thứ năm ngày 30/06/2022
ĐB58839
Nhất82672
Nhì21676          00588
Ba73018          20288          12676
79851          99201          63830
4128          1064
3591          3830
Năm3632          9550          8367
7541          6643          2495
Sáu775          137          088
Bảy88    28    91    46

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,3,5 0 1
5,0,9,4,9 1 8
7,3 2 8,8
4 3 9,0,0,2,7
6 4 1,3,6
9,7 5 1,0
7,7,4 6 4,7
6,3 7 2,6,6,5
8,1,8,2,8,8,2 8 8,8,8,8
3 9 1,5,1

Mở thưởng Thứ tư ngày 29/06/2022
ĐB38892
Nhất20636
Nhì84006          09206
Ba67842          19569          35494
95540          19050          72972
0653          2941
8867          4658
Năm4977          7341          4413
0130          0226          9865
Sáu732          080          835
Bảy26    97    87    64

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,5,3,8 0 6,6
4,4 1 3
9,4,7,3 2 6,6
5,1 3 6,0,2,5
9,6 4 2,0,1,1
6,3 5 0,3,8
3,0,0,2,2 6 9,7,5,4
6,7,9,8 7 2,7
5 8 0,7
6 9 2,4,7