ĐB51859
Nhất22919
Nhì35872          32518
Ba46888          13051          20406
85739          07528          63266
8526          6947
1634          6044
Năm1174          6209          5150
8436          2640          6544
Sáu609          398          915
Bảy38    37    77    39

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,4 0 6,9,9
5 1 9,8,5
7 2 8,6
- 3 9,4,6,8,7,9
3,4,7,4 4 7,4,0,4
1 5 9,1,0
0,6,2,3 6 6
4,3,7 7 2,4,7
1,8,2,9,3 8 8
5,1,3,0,0,3 9 8

Mở thưởng Thứ hai ngày 03/10/2022
ĐB65169
Nhất74026
Nhì63525          28014
Ba47655          30419          12277
98801          28492          67966
7946          0562
8432          6252
Năm4135          4435          8511
6451          6270          0406
Sáu430          459          116
Bảy70    41    84    77

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,3,7 0 1,6
0,1,5,4 1 4,9,1,6
9,6,3,5 2 6,5
- 3 2,5,5,0
1,8 4 6,1
2,5,3,3 5 5,2,1,9
2,6,4,0,1 6 9,6,2
7,7 7 7,0,0,7
- 8 4
6,1,5 9 2

Mở thưởng Chủ nhật ngày 02/10/2022
ĐB64668
Nhất12669
Nhì30412          40677
Ba43964          77103          31566
95498          58551          53578
3780          9427
9341          1822
Năm8682          2452          1507
1839          2299          0283
Sáu634          766          963
Bảy19    51    91    62

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8 0 3,7
5,4,5,9 1 2,9
1,2,8,5,6 2 7,2
0,8,6 3 9,4
6,3 4 1
- 5 1,2,1
6,6 6 8,9,4,6,6,3,2
7,2,0 7 7,8
6,9,7 8 0,2,3
6,3,9,1 9 8,9,1

Mở thưởng Thứ bảy ngày 01/10/2022
ĐB35019
Nhất13904
Nhì96463          34496
Ba63867          87793          10430
09002          77030          79134
0901          2079
7938          4045
Năm6197          4436          6869
5712          5950          6313
Sáu822          592          330
Bảy67    18    66    01

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,3,5,3 0 4,2,1,1
0,0 1 9,2,3,8
0,1,2,9 2 2
6,9,1 3 0,0,4,8,6,0
0,3 4 5
4 5 0
9,3,6 6 3,7,9,7,6
6,9,6 7 9
3,1 8 -
1,7,6 9 6,3,7,2

Mở thưởng Thứ sáu ngày 30/09/2022
ĐB89651
Nhất76636
Nhì22292          54784
Ba40592          50165          34688
85182          55312          77191
5102          9000
1506          9324
Năm0882          3728          9426
5396          8504          7262
Sáu809          167          404
Bảy82    26    64    71

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0 0 2,0,6,4,9,4
5,9,7 1 2
9,9,8,1,0,8,6,8 2 4,8,6,6
- 3 6
8,2,0,0,6 4 -
6 5 1
3,0,2,9,2 6 5,2,7,4
6 7 1
8,2 8 4,8,2,2,2
0 9 2,2,1,6

Mở thưởng Thứ năm ngày 29/09/2022
ĐB92129
Nhất68334
Nhì70735          51228
Ba30792          09411          13941
98786          31667          15756
3837          4684
8365          2866
Năm7969          2248          2682
1783          9037          4282
Sáu522          777          486
Bảy26    03    94    76

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 3
1,4 1 1
9,8,8,2 2 9,8,2,6
8,0 3 4,5,7,7
3,8,9 4 1,8
3,6 5 6
8,5,6,8,2,7 6 7,5,6,9
6,3,3,7 7 7,6
2,4 8 6,4,2,3,2,6
2,6 9 2,4

Mở thưởng Thứ tư ngày 28/09/2022
ĐB41946
Nhất37992
Nhì99881          91950
Ba49017          20483          16317
30969          39736          05788
9513          1650
8588          6805
Năm7872          2543          5183
9311          7738          9622
Sáu942          348          751
Bảy23    76    66    37

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,5 0 5
8,1,5 1 7,7,3,1
9,7,2,4 2 2,3
8,1,4,8,2 3 6,8,7
- 4 6,3,2,8
0 5 0,0,1
4,3,7,6 6 9,6
1,1,3 7 2,6
8,8,3,4 8 1,3,8,8,3
6 9 2