ĐB27492
Nhất50569
Nhì07770          83906
Ba50365          06019          82717
45685          55631          41612
2894          4553
2442          6401
Năm3139          6062          4573
1868          9701          0743
Sáu972          393          289
Bảy37    36    29    24

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7 0 6,1,1
3,0,0 1 9,7,2
9,1,4,6,7 2 9,4
5,7,4,9 3 1,9,7,6
9,2 4 2,3
6,8 5 3
0,3 6 9,5,2,8
1,3 7 0,3,2
6 8 5,9
6,1,3,8,2 9 2,4,3

Mở thưởng Thứ tư ngày 03/08/2022
ĐB37686
Nhất60371
Nhì33660          43875
Ba55527          82314          77309
06574          24773          18642
9148          3426
1501          7519
Năm9150          5760          3983
1193          2334          6678
Sáu686          240          515
Bảy18    86    51    46

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,5,6,4 0 9,1
7,0,5 1 4,9,5,8
4 2 7,6
7,8,9 3 4
1,7,3 4 2,8,0,6
7,1 5 0,1
8,2,8,8,4 6 0,0
2 7 1,5,4,3,8
4,7,1 8 6,3,6,6
0,1 9 3

Mở thưởng Thứ ba ngày 02/08/2022
ĐB36335
Nhất79490
Nhì10945          04382
Ba97683          25643          03670
62577          76608          23625
1076          7029
2491          7292
Năm5511          1170          1403
4791          6830          1185
Sáu138          098          480
Bảy67    21    06    93

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,7,7,3,8 0 8,3,6
9,1,9,2 1 1
8,9 2 5,9,1
8,4,0,9 3 5,0,8
- 4 5,3
3,4,2,8 5 -
7,0 6 7
7,6 7 0,7,6,0
0,3,9 8 2,3,5,0
2 9 0,1,2,1,8,3

Mở thưởng Thứ hai ngày 01/08/2022
ĐB46555
Nhất11459
Nhì44331          72670
Ba09791          21977          96540
46622          69528          69111
8040          4166
2393          5238
Năm5081          2597          1948
0507          0291          3793
Sáu693          962          297
Bảy05    62    33    08

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,4,4 0 7,5,8
3,9,1,8,9 1 1
2,6,6 2 2,8
9,9,9,3 3 1,8,3
- 4 0,0,8
5,0 5 5,9
6 6 6,2,2
7,9,0,9 7 0,7
2,3,4,0 8 1
5 9 1,3,7,1,3,3,7

Mở thưởng Chủ nhật ngày 31/07/2022
ĐB50267
Nhất02643
Nhì88354          35612
Ba11215          84841          92400
56864          37463          00835
7282          2781
4459          3005
Năm3579          4673          8227
3177          8253          7338
Sáu400          582          515
Bảy07    94    69    52

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,0 0 0,5,0,7
4,8 1 2,5,5
1,8,8,5 2 7
4,6,7,5 3 5,8
5,6,9 4 3,1
1,3,0,1 5 4,9,3,2
- 6 7,4,3,9
6,2,7,0 7 9,3,7
3 8 2,1,2
5,7,6 9 4

Mở thưởng Thứ bảy ngày 30/07/2022
ĐB96409
Nhất33297
Nhì98099          05132
Ba75396          28088          46255
18481          39865          20146
9948          0498
4546          5949
Năm5489          2998          2610
3077          8455          8252
Sáu987          754          354
Bảy98    81    82    60

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,6 0 9
8,8 1 0
3,5,8 2 -
- 3 2
5,5 4 6,8,6,9
5,6,5 5 5,5,2,4,4
9,4,4 6 5,0
9,7,8 7 7
8,4,9,9,9 8 8,1,9,7,1,2
0,9,4,8 9 7,9,6,8,8,8

Mở thưởng Thứ sáu ngày 29/07/2022
ĐB92303
Nhất26296
Nhì84138          43275
Ba36178          06646          53358
95717          80769          17285
9639          4044
4771          9291
Năm0020          5037          4532
9624          9484          3294
Sáu394          149          725
Bảy49    15    41    16

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2 0 3
7,9,4 1 7,5,6
3 2 0,4,5
0 3 8,9,7,2
4,2,8,9,9 4 6,4,9,9,1
7,8,2,1 5 8
9,4,1 6 9
1,3 7 5,8,1
3,7,5 8 5,4
6,3,4,4 9 6,1,4,4