ĐB86690
Nhất00944
Nhì08454          56997
Ba37618          26670          35119
32760          52753          06126
5496          7992
9661          7956
Năm5000          7140          6545
0912          6326          8136
Sáu500          632          125
Bảy91    05    33    73

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,7,6,0,4,0 0 0,0,5
6,9 1 8,9,2
9,1,3 2 6,6,5
5,3,7 3 6,2,3
4,5 4 4,0,5
4,2,0 5 4,3,6
2,9,5,2,3 6 0,1
9 7 0,3
1 8 -
1 9 0,7,6,2,1

Mở thưởng Thứ bảy ngày 02/07/2022
ĐB50554
Nhất26597
Nhì71762          44601
Ba96368          65980          74760
70786          58689          20359
3659          9883
5277          1696
Năm8466          5247          7508
9632          7530          8386
Sáu485          868          202
Bảy78    42    39    53

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,6,3 0 1,8,2
0 1 -
6,3,0,4 2 -
8,5 3 2,0,9
5 4 7,2
8 5 4,9,9,3
8,9,6,8 6 2,8,0,6,8
9,7,4 7 7,8
6,0,6,7 8 0,6,9,3,6,5
8,5,5,3 9 7,6

Mở thưởng Thứ sáu ngày 01/07/2022
ĐB01697
Nhất70090
Nhì16691          52814
Ba71869          91205          03430
30824          21175          72532
2224          4290
7000          1048
Năm3638          2980          7739
2243          1130          4587
Sáu112          138          216
Bảy85    17    66    07

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,3,9,0,8,3 0 5,0,7
9 1 4,2,6,7
3,1 2 4,4
4 3 0,2,8,9,0,8
1,2,2 4 8,3
0,7,8 5 -
1,6 6 9,6
9,8,1,0 7 5
4,3,3 8 0,7,5
6,3 9 7,0,1,0

Mở thưởng Thứ năm ngày 30/06/2022
ĐB58839
Nhất82672
Nhì21676          00588
Ba73018          20288          12676
79851          99201          63830
4128          1064
3591          3830
Năm3632          9550          8367
7541          6643          2495
Sáu775          137          088
Bảy88    28    91    46

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,3,5 0 1
5,0,9,4,9 1 8
7,3 2 8,8
4 3 9,0,0,2,7
6 4 1,3,6
9,7 5 1,0
7,7,4 6 4,7
6,3 7 2,6,6,5
8,1,8,2,8,8,2 8 8,8,8,8
3 9 1,5,1

Mở thưởng Thứ tư ngày 29/06/2022
ĐB38892
Nhất20636
Nhì84006          09206
Ba67842          19569          35494
95540          19050          72972
0653          2941
8867          4658
Năm4977          7341          4413
0130          0226          9865
Sáu732          080          835
Bảy26    97    87    64

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,5,3,8 0 6,6
4,4 1 3
9,4,7,3 2 6,6
5,1 3 6,0,2,5
9,6 4 2,0,1,1
6,3 5 0,3,8
3,0,0,2,2 6 9,7,5,4
6,7,9,8 7 2,7
5 8 0,7
6 9 2,4,7

Mở thưởng Thứ ba ngày 28/06/2022
ĐB13149
Nhất50944
Nhì56408          12899
Ba51240          26016          34018
37677          75677          71155
8612          4064
5037          2526
Năm2699          1231          9403
2172          8141          3796
Sáu163          640          049
Bảy95    91    16    21

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,4 0 8,3
3,4,9,2 1 6,8,2,6
1,7 2 6,1
0,6 3 7,1
4,6 4 9,4,0,1,0,9
5,9 5 5
1,2,9,1 6 4,3
7,7,3 7 7,7,2
0,1 8 -
4,9,9,4 9 9,9,6,5,1

Mở thưởng Thứ hai ngày 27/06/2022
ĐB62171
Nhất74232
Nhì60392          44343
Ba64585          95259          26829
39723          35831          09847
4995          7776
5533          9323
Năm2572          1277          9664
1525          0828          6964
Sáu310          044          843
Bảy12    49    24    87

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1 0 -
7,3 1 0,2
3,9,7,1 2 9,3,3,5,8,4
4,2,3,2,4 3 2,1,3
6,6,4,2 4 3,7,4,3,9
8,9,2 5 9
7 6 4,4
4,7,8 7 1,6,2,7
2 8 5,7
5,2,4 9 2,5