ĐB94479
Nhất28588
Nhì31610          35225
Ba32233          94516          94839
17280          88911          18029
8638          5244
4887          2044
Năm0438          5348          0181
3518          0806          1534
Sáu458          958          615
Bảy57    95    91    09

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,8 0 6,9
1,8,9 1 0,6,1,8,5
- 2 5,9
3 3 3,9,8,8,4
4,4,3 4 4,4,8
2,1,9 5 8,8,7
1,0 6 -
8,5 7 9
8,3,3,4,1,5,5 8 8,0,7,1
7,3,2,0 9 5,1

Mở thưởng Chủ nhật ngày 01/05/2022
ĐB81691
Nhất24290
Nhì90854          72236
Ba30217          80913          09886
88942          10442          57804
0448          4813
2448          9076
Năm7671          6782          4277
6760          0867          9274
Sáu018          011          868
Bảy11    01    38    82

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,6 0 4,1
9,7,1,1,0 1 7,3,3,8,1,1
4,4,8,8 2 -
1,1 3 6,8
5,0,7 4 2,2,8,8
- 5 4
3,8,7 6 0,7,8
1,7,6 7 6,1,7,4
4,4,1,6,3 8 6,2,2
- 9 1,0

Mở thưởng Thứ bảy ngày 30/04/2022
ĐB59924
Nhất14841
Nhì64655          67193
Ba50805          87346          26424
18550          07667          52631
1781          2446
1208          8909
Năm1509          3066          9191
0372          8670          9968
Sáu665          055          930
Bảy49    30    65    34

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,7,3,3 0 5,8,9,9
4,3,8,9 1 -
7 2 4,4
9 3 1,0,0,4
2,2,3 4 1,6,6,9
5,0,6,5,6 5 5,0,5
4,4,6 6 7,6,8,5,5
6 7 2,0
0,6 8 1
0,0,4 9 3,1

Mở thưởng Thứ sáu ngày 29/04/2022
ĐB58339
Nhất82141
Nhì51386          51548
Ba89578          36302          56371
39234          97572          34884
1508          7022
4316          2815
Năm5907          5714          2648
9106          4458          5660
Sáu855          012          247
Bảy80    56    15    35

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,8 0 2,8,7,6
4,7 1 6,5,4,2,5
0,7,2,1 2 2
- 3 9,4,5
3,8,1 4 1,8,8,7
1,5,1,3 5 8,5,6
8,1,0,5 6 0
0,4 7 8,1,2
4,7,0,4,5 8 6,4,0
3 9 -

Mở thưởng Thứ năm ngày 28/04/2022
ĐB47202
Nhất65673
Nhì20007          93437
Ba15277          19055          81322
66308          96576          66228
2797          2795
2325          2530
Năm4785          9918          4475
9466          5635          4899
Sáu240          200          188
Bảy01    04    08    86

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,4,0 0 2,7,8,0,1,4,8
0 1 8
0,2 2 2,8,5
7 3 7,0,5
0 4 0
5,9,2,8,7,3 5 5
7,6,8 6 6
0,3,7,9 7 3,7,6,5
0,2,1,8,0 8 5,8,6
9 9 7,5,9

Mở thưởng Thứ tư ngày 27/04/2022
ĐB02541
Nhất03308
Nhì68166          36358
Ba41960          87024          86518
57519          84690          07865
0953          2489
1346          3042
Năm9610          3228          6766
6222          1679          2483
Sáu083          218          815
Bảy01    00    76    14

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,9,1,0 0 8,1,0
4,0 1 8,9,0,8,5,4
4,2 2 4,8,2
5,8,8 3 -
2,1 4 1,6,2
6,1 5 8,3
6,4,6,7 6 6,0,5,6
- 7 9,6
0,5,1,2,1 8 9,3,3
1,8,7 9 0

Mở thưởng Thứ ba ngày 26/04/2022
ĐB32047
Nhất94835
Nhì58258          21275
Ba32494          91718          09414
51826          44036          62410
2340          3638
4306          2765
Năm6952          7231          2113
1845          4876          8901
Sáu454          700          631
Bảy22    47    06    92

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,4,0 0 6,1,0,6
3,0,3 1 8,4,0,3
5,2,9 2 6,2
1 3 5,6,8,1,1
9,1,5 4 7,0,5,7
3,7,6,4 5 8,2,4
2,3,0,7,0 6 5
4,4 7 5,6
5,1,3 8 -
- 9 4,2