ĐB46555
Nhất11459
Nhì44331          72670
Ba09791          21977          96540
46622          69528          69111
8040          4166
2393          5238
Năm5081          2597          1948
0507          0291          3793
Sáu693          962          297
Bảy05    62    33    08

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,4,4 0 7,5,8
3,9,1,8,9 1 1
2,6,6 2 2,8
9,9,9,3 3 1,8,3
- 4 0,0,8
5,0 5 5,9
6 6 6,2,2
7,9,0,9 7 0,7
2,3,4,0 8 1
5 9 1,3,7,1,3,3,7

Mở thưởng Chủ nhật ngày 31/07/2022
ĐB50267
Nhất02643
Nhì88354          35612
Ba11215          84841          92400
56864          37463          00835
7282          2781
4459          3005
Năm3579          4673          8227
3177          8253          7338
Sáu400          582          515
Bảy07    94    69    52

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,0 0 0,5,0,7
4,8 1 2,5,5
1,8,8,5 2 7
4,6,7,5 3 5,8
5,6,9 4 3,1
1,3,0,1 5 4,9,3,2
- 6 7,4,3,9
6,2,7,0 7 9,3,7
3 8 2,1,2
5,7,6 9 4

Mở thưởng Thứ bảy ngày 30/07/2022
ĐB96409
Nhất33297
Nhì98099          05132
Ba75396          28088          46255
18481          39865          20146
9948          0498
4546          5949
Năm5489          2998          2610
3077          8455          8252
Sáu987          754          354
Bảy98    81    82    60

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,6 0 9
8,8 1 0
3,5,8 2 -
- 3 2
5,5 4 6,8,6,9
5,6,5 5 5,5,2,4,4
9,4,4 6 5,0
9,7,8 7 7
8,4,9,9,9 8 8,1,9,7,1,2
0,9,4,8 9 7,9,6,8,8,8

Mở thưởng Thứ sáu ngày 29/07/2022
ĐB92303
Nhất26296
Nhì84138          43275
Ba36178          06646          53358
95717          80769          17285
9639          4044
4771          9291
Năm0020          5037          4532
9624          9484          3294
Sáu394          149          725
Bảy49    15    41    16

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2 0 3
7,9,4 1 7,5,6
3 2 0,4,5
0 3 8,9,7,2
4,2,8,9,9 4 6,4,9,9,1
7,8,2,1 5 8
9,4,1 6 9
1,3 7 5,8,1
3,7,5 8 5,4
6,3,4,4 9 6,1,4,4

Mở thưởng Thứ năm ngày 28/07/2022
ĐB56590
Nhất61023
Nhì98472          09449
Ba04650          98701          87625
84140          86675          56960
7664          1132
0337          7758
Năm7166          9054          3476
1670          5560          5790
Sáu413          902          034
Bảy10    94    32    15

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,5,4,6,7,6,9,1 0 1,2
0 1 3,0,5
7,3,0,3 2 3,5
2,1 3 2,7,4,2
6,5,3,9 4 9,0
2,7,1 5 0,8,4
6,7 6 0,4,6,0
3 7 2,5,6,0
5 8 -
4 9 0,0,4

Mở thưởng Thứ tư ngày 27/07/2022
ĐB09155
Nhất63250
Nhì61771          47619
Ba30310          69885          83520
14839          34038          91584
7099          8552
5600          5581
Năm2215          1315          4090
7585          9842          0531
Sáu712          752          820
Bảy89    15    41    33

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,1,2,0,9,2 0 0
7,8,3,4 1 9,0,5,5,2,5
5,4,1,5 2 0,0
3 3 9,8,1,3
8 4 2,1
5,8,1,1,8,1 5 5,0,2,2
- 6 -
- 7 1
3 8 5,4,1,5,9
1,3,9,8 9 9,0

Mở thưởng Thứ ba ngày 26/07/2022
ĐB00558
Nhất96583
Nhì14877          72399
Ba55785          71653          68381
74791          63855          46439
2344          6667
0716          5682
Năm5996          4337          0076
2698          1030          4113
Sáu217          279          802
Bảy13    35    26    55

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3 0 2
8,9 1 6,3,7,3
8,0 2 6
8,5,1,1 3 9,7,0,5
4 4 4
8,5,3,5 5 8,3,5,5
1,9,7,2 6 7
7,6,3,1 7 7,6,9
5,9 8 3,5,1,2
9,3,7 9 9,1,6,8