ĐB01697
Nhất70090
Nhì16691          52814
Ba71869          91205          03430
30824          21175          72532
2224          4290
7000          1048
Năm3638          2980          7739
2243          1130          4587
Sáu112          138          216
Bảy85    17    66    07

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,3,9,0,8,3 0 5,0,7
9 1 4,2,6,7
3,1 2 4,4
4 3 0,2,8,9,0,8
1,2,2 4 8,3
0,7,8 5 -
1,6 6 9,6
9,8,1,0 7 5
4,3,3 8 0,7,5
6,3 9 7,0,1,0

Mở thưởng Thứ năm ngày 30/06/2022
ĐB58839
Nhất82672
Nhì21676          00588
Ba73018          20288          12676
79851          99201          63830
4128          1064
3591          3830
Năm3632          9550          8367
7541          6643          2495
Sáu775          137          088
Bảy88    28    91    46

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,3,5 0 1
5,0,9,4,9 1 8
7,3 2 8,8
4 3 9,0,0,2,7
6 4 1,3,6
9,7 5 1,0
7,7,4 6 4,7
6,3 7 2,6,6,5
8,1,8,2,8,8,2 8 8,8,8,8
3 9 1,5,1

Mở thưởng Thứ tư ngày 29/06/2022
ĐB38892
Nhất20636
Nhì84006          09206
Ba67842          19569          35494
95540          19050          72972
0653          2941
8867          4658
Năm4977          7341          4413
0130          0226          9865
Sáu732          080          835
Bảy26    97    87    64

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,5,3,8 0 6,6
4,4 1 3
9,4,7,3 2 6,6
5,1 3 6,0,2,5
9,6 4 2,0,1,1
6,3 5 0,3,8
3,0,0,2,2 6 9,7,5,4
6,7,9,8 7 2,7
5 8 0,7
6 9 2,4,7

Mở thưởng Thứ ba ngày 28/06/2022
ĐB13149
Nhất50944
Nhì56408          12899
Ba51240          26016          34018
37677          75677          71155
8612          4064
5037          2526
Năm2699          1231          9403
2172          8141          3796
Sáu163          640          049
Bảy95    91    16    21

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,4 0 8,3
3,4,9,2 1 6,8,2,6
1,7 2 6,1
0,6 3 7,1
4,6 4 9,4,0,1,0,9
5,9 5 5
1,2,9,1 6 4,3
7,7,3 7 7,7,2
0,1 8 -
4,9,9,4 9 9,9,6,5,1

Mở thưởng Thứ hai ngày 27/06/2022
ĐB62171
Nhất74232
Nhì60392          44343
Ba64585          95259          26829
39723          35831          09847
4995          7776
5533          9323
Năm2572          1277          9664
1525          0828          6964
Sáu310          044          843
Bảy12    49    24    87

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1 0 -
7,3 1 0,2
3,9,7,1 2 9,3,3,5,8,4
4,2,3,2,4 3 2,1,3
6,6,4,2 4 3,7,4,3,9
8,9,2 5 9
7 6 4,4
4,7,8 7 1,6,2,7
2 8 5,7
5,2,4 9 2,5

Mở thưởng Chủ nhật ngày 26/06/2022
ĐB46970
Nhất31422
Nhì86547          33892
Ba45364          70684          81736
25612          16840          89376
1695          0357
5666          7833
Năm5090          6852          6342
8564          4633          3809
Sáu891          253          016
Bảy12    38    96    19

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,4,9 0 9
9 1 2,6,2,9
2,9,1,5,4,1 2 2
3,3,5 3 6,3,3,8
6,8,6 4 7,0,2
9 5 7,2,3
3,7,6,1,9 6 4,6,4
4,5 7 0,6
3 8 4
0,1 9 2,5,0,1,6

Mở thưởng Thứ bảy ngày 25/06/2022
ĐB36768
Nhất38794
Nhì13490          72677
Ba15066          24443          15882
26308          82699          79139
8918          1645
3051          9154
Năm4385          7752          6154
5354          3336          1651
Sáu939          933          878
Bảy78    43    25    84

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9 0 8
5,5 1 8
8,5 2 5
4,3,4 3 9,6,9,3
9,5,5,5,8 4 3,5,3
4,8,2 5 1,4,2,4,4,1
6,3 6 8,6
7 7 7,8,8
6,0,1,7,7 8 2,5,4
9,3,3 9 4,0,9