ĐB31918
Nhất04729
Nhì37215          50551
Ba27923          65013          34637
04904          14101          69438
3529          3496
6826          7625
Năm2163          9401          4488
6890          1187          2392
Sáu099          210          654
Bảy15    52    48    36

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,1 0 4,1,1
5,0,0 1 8,5,3,0,5
9,5 2 9,3,9,6,5
2,1,6 3 7,8,6
0,5 4 8
1,2,1 5 1,4,2
9,2,3 6 3
3,8 7 -
1,3,8,4 8 8,7
2,2,9 9 6,0,2,9

Mở thưởng Thứ ba ngày 31/05/2022
ĐB39725
Nhất23112
Nhì94003          94061
Ba12526          60746          72450
16619          85382          33517
7627          5084
7836          3990
Năm9992          2983          3134
5021          5244          1810
Sáu259          636          493
Bảy96    60    38    41

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,9,1,6 0 3
6,2,4 1 2,9,7,0
1,8,9 2 5,6,7,1
0,8,9 3 6,4,6,8
8,3,4 4 6,4,1
2 5 0,9
2,4,3,3,9 6 1,0
1,2 7 -
3 8 2,4,3
1,5 9 0,2,3,6

Mở thưởng Thứ hai ngày 30/05/2022
ĐB12512
Nhất62935
Nhì64686          41116
Ba68096          98840          32140
56092          30312          08501
4910          1554
6967          3310
Năm8077          6006          4601
6632          4181          0366
Sáu591          768          764
Bảy04    94    22    64

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,4,1,1 0 1,6,1,4
0,0,8,9 1 2,6,2,0,0
1,9,1,3,2 2 2
- 3 5,2
5,6,0,9,6 4 0,0
3 5 4
8,1,9,0,6 6 7,6,8,4,4
6,7 7 7
6 8 6,1
- 9 6,2,1,4

Mở thưởng Chủ nhật ngày 29/05/2022
ĐB87354
Nhất28042
Nhì37479          22643
Ba39497          85599          19492
74411          95798          58465
6411          2761
1501          7149
Năm6941          8163          6338
3309          4247          1198
Sáu252          307          648
Bảy38    33    31    05

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 1,9,7,5
1,1,6,0,4,3 1 1,1
4,9,5 2 -
4,6,3 3 8,8,3,1
5 4 2,3,9,1,7,8
6,0 5 4,2
- 6 5,1,3
9,4,0 7 9
9,3,9,4,3 8 -
7,9,4,0 9 7,9,2,8,8

Mở thưởng Thứ bảy ngày 28/05/2022
ĐB57318
Nhất86313
Nhì52269          77476
Ba75688          25120          57019
90657          67823          68014
8907          9773
4469          8369
Năm2517          9153          1007
3430          9241          8362
Sáu719          640          292
Bảy63    53    39    59

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,3,4 0 7,7
4 1 8,3,9,4,7,9
6,9 2 0,3
1,2,7,5,6,5 3 0,9
1 4 1,0
- 5 7,3,3,9
7 6 9,9,9,2,3
5,0,1,0 7 6,3
1,8 8 8
6,1,6,6,1,3,5 9 2

Mở thưởng Thứ sáu ngày 27/05/2022
ĐB29667
Nhất67112
Nhì89775          42471
Ba59259          29533          15141
57109          29907          26346
3800          1820
6576          3971
Năm9378          8504          3152
2231          5413          7322
Sáu657          278          665
Bảy13    84    54    92

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,2 0 9,7,0,4
7,4,7,3 1 2,3,3
1,5,2,9 2 0,2
3,1,1 3 3,1
0,8,5 4 1,6
7,6 5 9,2,7,4
4,7 6 7,5
6,0,5 7 5,1,6,1,8,8
7,7 8 4
5,0 9 2

Mở thưởng Thứ năm ngày 26/05/2022
ĐB41717
Nhất95585
Nhì58093          91750
Ba87740          81446          96330
95650          41883          98877
3427          2316
6061          2559
Năm4921          3419          1820
2593          0493          7193
Sáu296          454          735
Bảy57    13    63    47

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,4,3,5,2 0 -
6,2 1 7,6,9,3
- 2 7,1,0
9,8,9,9,9,1,6 3 0,5
5 4 0,6,7
8,3 5 0,0,9,4,7
4,1,9 6 1,3
1,7,2,5,4 7 7
- 8 5,3
5,1 9 3,3,3,3,6