Mở thưởng Thứ 2, ngày 21/09/2020
Tám 65
Bảy 528
Sáu4704 - 5344 - 4159
Năm 5096
72316 - 23123 - 09892 - 18082 -
82350 - 89296 - 78372
Ba18511 - 47439
Nhì 84583
Nhất 32633
Đặc biệt 228279

Bảng loto xổ số [Đồng Tháp] - 21/09/2020 

Loto Đồng Tháp
65 28 04 44 59 96
16 23 92 82 50 96
72 11 39 83 33 79
Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)

 Mở thưởng Thứ 2, ngày 14/09/2020
Tám 47
Bảy 312
Sáu4425 - 9556 - 8335
Năm 8471
81954 - 54084 - 21229 - 02720 -
70816 - 23922 - 78628
Ba36397 - 61938
Nhì 01219
Nhất 99945
Đặc biệt 458421

Xem bảng thống kê loto 

Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)

 Mở thưởng Thứ 2, ngày 07/09/2020
Tám 20
Bảy 027
Sáu4688 - 9800 - 3177
Năm 5049
78094 - 89082 - 54251 - 87714 -
48393 - 73199 - 89402
Ba80681 - 98773
Nhì 38722
Nhất 05116
Đặc biệt 470786

Xem bảng thống kê loto 

Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)

 Mở thưởng Thứ 2, ngày 31/08/2020
Tám 69
Bảy 686
Sáu2399 - 5995 - 6934
Năm 9119
79352 - 74356 - 51030 - 91966 -
36399 - 36262 - 86149
Ba16289 - 39342
Nhì 85164
Nhất 33261
Đặc biệt 746410

Xem bảng thống kê loto 

Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)

 Mở thưởng Thứ 2, ngày 24/08/2020
Tám 72
Bảy 609
Sáu1203 - 0170 - 5132
Năm 8077
74296 - 91891 - 11171 - 43842 -
76979 - 98273 - 39625
Ba18382 - 45760
Nhì 14833
Nhất 78865
Đặc biệt 003951

Xem bảng thống kê loto 

Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)

THỐNG KÊ - XỔ SỐ ĐỒNG THÁP ĐẾN NGÀY 21/09/2020
Các cặp số ra liên tiếp:
16  3 Ngày - 3 lần
28  2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
74  19 lần
18  18 lần
17  13 lần
63  13 lần
06  12 lần
68  12 lần
90  12 lần
24  11 lần
87  11 lần
13  10 lần
26  10 lần
53  10 lần
08  9 lần
41  9 lần
58  9 lần
67  9 lần
98  9 lần
36  8 lần
37  8 lần
48  8 lần
55  8 lần
05  7 lần
15  7 lần
75  7 lần
80  7 lần
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
16
3 lần - up Tăng 1
82
3 lần - up Tăng 1
96
3 lần - up Tăng 1
99
3 lần - nope Không tăng
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
99
6 lần - nope Không tăng
82
5 lần - up Tăng 1
83
5 lần - up Tăng 1
16
4 lần - up Tăng 1
22
4 lần - nope Không tăng
28
4 lần - up Tăng 1
46
4 lần - nope Không tăng
72
4 lần - up Tăng 1
79
4 lần - up Tăng 1
96
4 lần - up Tăng 2
97
4 lần - nope Không tăng
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
25
11 lần - nope Không tăng
03
10 lần - nope Không tăng
78
10 lần - nope Không tăng
09
9 lần - nope Không tăng
85
9 lần - nope Không tăng
19
8 lần - nope Không tăng
21
8 lần - nope Không tăng
33
8 lần - up Tăng 1
35
8 lần - nope Không tăng
56
8 lần - nope Không tăng
73
8 lần - nope Không tăng
82
8 lần - up Tăng 1
88
8 lần - nope Không tăng
97
8 lần - nope Không tăng
98
8 lần - nope Không tăng
99
8 lần - nope Không tăng