ĐB83517
Nhất17884
Nhì57757          80167
Ba80426          90705          61683
41303          54762          01224
7700          1471
9634          2656
Năm7486          2244          1483
8392          2116          8758
Sáu785          792          839
Bảy69    68    94    75

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0 0 5,3,0
7 1 7,6
6,9,9 2 6,4
8,0,8 3 4,9
8,2,3,4,9 4 4
0,8,7 5 7,6,8
2,5,8,1 6 7,2,9,8
1,5,6 7 1,5
5,6 8 4,3,6,3,5
3,6 9 2,2,4

Mở thưởng Thứ tư ngày 12/12/2018
ĐB63140
Nhất12581
Nhì97685          04032
Ba92111          77479          06208
82799          80396          56661
6555          2405
2643          0153
Năm3315          6041          3734
0723          5982          8169
Sáu951          310          389
Bảy22    91    23    97

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,1 0 8,5
8,1,6,4,5,9 1 1,5,0
3,8,2 2 3,2,3
4,5,2,2 3 2,4
3 4 0,3,1
8,5,0,1 5 5,3,1
9 6 1,9
9 7 9
0 8 1,5,2,9
7,9,6,8 9 9,6,1,7

Mở thưởng Thứ ba ngày 11/12/2018
ĐB38991
Nhất70217
Nhì42511          71943
Ba41118          09980          47721
33656          58484          33062
4672          5112
7870          2403
Năm7814          5195          6567
6514          9738          8673
Sáu855          607          086
Bảy79    36    86    99

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,7 0 3,7
9,1,2 1 7,1,8,2,4,4
6,7,1 2 1
4,0,7 3 8,6
8,1,1 4 3
9,5 5 6,5
5,8,3,8 6 2,7
1,6,0 7 2,0,3,9
1,3 8 0,4,6,6
7,9 9 1,5,9

Mở thưởng Thứ hai ngày 10/12/2018
ĐB39341
Nhất39185
Nhì62826          38885
Ba87724          97300          07530
57907          92902          82203
3827          8092
3696          0301
Năm2207          1685          1255
2593          9906          3278
Sáu691          078          105
Bảy81    66    67    71

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,3 0 0,7,2,3,1,7,6,5
4,0,9,8,7 1 -
0,9 2 6,4,7
0,9 3 0
2 4 1
8,8,8,5,0 5 5
2,9,0,6 6 6,7
0,2,0,6 7 8,8,1
7,7 8 5,5,5,1
- 9 2,6,3,1

Mở thưởng Chủ nhật ngày 09/12/2018
ĐB77308
Nhất42084
Nhì50461          10314
Ba14059          47606          96282
99086          01825          98135
2522          4568
5248          6359
Năm2303          6245          0377
3626          0604          5555
Sáu151          427          345
Bảy47    49    99    44

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 8,6,3,4
6,5 1 4
8,2 2 5,2,6,7
0 3 5
8,1,0,4 4 8,5,5,7,9,4
2,3,4,5,4 5 9,9,5,1
0,8,2 6 1,8
7,2,4 7 7
0,6,4 8 4,2,6
5,5,4,9 9 9

Mở thưởng Thứ bảy ngày 08/12/2018
ĐB64793
Nhất11002
Nhì57292          04037
Ba12514          31068          92657
46207          70589          79122
5232          6601
5398          6602
Năm3047          8575          6500
9552          2905          9536
Sáu070          109          979
Bảy39    50    21    11

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,7,5 0 2,7,1,2,0,5,9
0,2,1 1 4,1
0,9,2,3,0,5 2 2,1
9 3 7,2,6,9
1 4 7
7,0 5 7,2,0
3 6 8
3,5,0,4 7 5,0,9
6,9 8 9
8,0,7,3 9 3,2,8

Mở thưởng Thứ sáu ngày 07/12/2018
ĐB25367
Nhất15164
Nhì11972          66004
Ba88562          98452          31364
19311          11254          11625
2905          2832
4688          7268
Năm1341          9742          9018
9663          2859          5962
Sáu406          281          771
Bảy48    09    36    90

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9 0 4,5,6,9
1,4,8,7 1 1,8
7,6,5,3,4,6 2 5
6 3 2,6
6,0,6,5 4 1,2,8
2,0 5 2,4,9
0,3 6 7,4,2,4,8,3,2
6 7 2,1
8,6,1,4 8 8,1
5,0 9 0