ĐB44789
Nhất32941
Nhì51939          62426
Ba86373          73661          37988
86178          44560          20117
6936          1482
8941          9520
Năm6696          4039          0762
5323          1903          4668
Sáu316          391          618
Bảy20    06    28    41

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,2,2 0 3,6
4,6,4,9,4 1 7,6,8
8,6 2 6,0,3,0,8
7,2,0 3 9,6,9
- 4 1,1,1
- 5 -
2,3,9,1,0 6 1,0,2,8
1 7 3,8
8,7,6,1,2 8 9,8,2
8,3,3 9 6,1

Mở thưởng Thứ hai ngày 13/07/2020
ĐB20508
Nhất40309
Nhì98200          33400
Ba66728          67248          56140
73707          62226          91515
3056          2166
4819          0233
Năm0706          0772          8290
2393          9380          9583
Sáu084          804          547
Bảy43    90    87    20

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,0,4,9,8,9,2 0 8,9,0,0,7,6,4
- 1 5,9
7 2 8,6,0
3,9,8,4 3 3
8,0 4 8,0,7,3
1 5 6
2,5,6,0 6 6
0,4,8 7 2
0,2,4 8 0,3,4,7
0,1 9 0,3,0

Mở thưởng Chủ nhật ngày 12/07/2020
ĐB28890
Nhất64908
Nhì02124          88693
Ba23230          59817          27693
80024          64008          10318
3792          1337
6871          6362
Năm2900          6147          8579
3594          7515          0676
Sáu342          048          111
Bảy68    65    15    60

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,3,0,6 0 8,8,0
7,1 1 7,8,5,1,5
9,6,4 2 4,4
9,9 3 0,7
2,2,9 4 7,2,8
1,6,1 5 -
7 6 2,8,5,0
1,3,4 7 1,9,6
0,0,1,4,6 8 -
7 9 0,3,3,2,4

Mở thưởng Thứ bảy ngày 11/07/2020
ĐB03116
Nhất23757
Nhì55962          84187
Ba56135          29413          58697
29486          81019          84604
1149          3493
1445          0328
Năm1141          9928          3090
2848          8728          9826
Sáu017          988          818
Bảy36    09    56    74

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9 0 4,9
4 1 6,3,9,7,8
6 2 8,8,8,6
1,9 3 5,6
0,7 4 9,5,1,8
3,4 5 7,6
1,8,2,3,5 6 2
5,8,9,1 7 4
2,2,4,2,8,1 8 7,6,8
1,4,0 9 7,3,0

Mở thưởng Thứ sáu ngày 10/07/2020
ĐB77969
Nhất17076
Nhì84622          23564
Ba90812          24864          85572
27434          05880          42259
4577          5886
8354          4593
Năm7821          0471          2893
5786          2055          7995
Sáu631          555          586
Bảy32    64    28    07

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8 0 7
2,7,3 1 2
2,1,7,3 2 2,1,8
9,9 3 4,1,2
6,6,3,5,6 4 -
5,9,5 5 9,4,5,5
7,8,8,8 6 9,4,4,4
7,0 7 6,2,7,1
2 8 0,6,6,6
6,5 9 3,3,5

Mở thưởng Thứ năm ngày 09/07/2020
ĐB78091
Nhất01297
Nhì71417          61080
Ba04842          93710          37494
33041          25071          03553
4416          4647
7523          8077
Năm7514          5375          1420
8770          1813          4547
Sáu633          374          690
Bảy88    89    21    20

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,1,2,7,9,2 0 -
9,4,7,2 1 7,0,6,4,3
4 2 3,0,1,0
5,2,1,3 3 3
9,1,7 4 2,1,7,7
7 5 3
1 6 -
9,1,4,7,4 7 1,7,5,0,4
8 8 0,8,9
8 9 1,7,4,0

Mở thưởng Thứ tư ngày 08/07/2020
ĐB83783
Nhất39712
Nhì10337          75074
Ba93094          01693          45387
10142          54790          67253
6360          3038
9900          8733
Năm8903          7577          8891
0655          3150          9260
Sáu134          805          364
Bảy09    15    47    36

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,6,0,5,6 0 0,3,5,9
9 1 2,5
1,4 2 -
8,9,5,3,0 3 7,8,3,4,6
7,9,3,6 4 2,7
5,0,1 5 3,5,0
3 6 0,0,4
3,8,7,4 7 4,7
3 8 3,7
0 9 4,3,0,1