ĐB45353
Nhất52674
Nhì89855          95525
Ba02603          84823          38534
11997          11890          14528
3507          4487
9105          5728
Năm9515          0176          7609
5545          0578          7817
Sáu955          284          655
Bảy79    44    59    37

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9 0 3,7,5,9
- 1 5,7
- 2 5,3,8,8
5,0,2 3 4,7
7,3,8,4 4 5,4
5,2,0,1,4,5,5 5 3,5,5,5,9
7 6 -
9,0,8,1,3 7 4,6,8,9
2,2,7 8 7,4
0,7,5 9 7,0

Mở thưởng Thứ bảy ngày 21/10/2017
ĐB75095
Nhất60747
Nhì90575          33645
Ba99039          17557          06075
71087          03438          82317
2602          9318
7227          8580
Năm6549          2663          2563
4082          0188          2328
Sáu924          643          460
Bảy27    76    18    77

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,6 0 2
- 1 7,8,8
0,8 2 7,8,4,7
6,6,4 3 9,8
2 4 7,5,9,3
9,7,4,7 5 7
7 6 3,3,0
4,5,8,1,2,2,7 7 5,5,6,7
3,1,8,2,1 8 7,0,2,8
3,4 9 5

Mở thưởng Thứ sáu ngày 20/10/2017
ĐB65732
Nhất60989
Nhì11938          30115
Ba19567          49318          24367
53213          64469          95565
1259          6159
8151          2419
Năm4237          7771          8425
4449          2058          7912
Sáu831          266          027
Bảy74    91    10    64

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1 0 -
5,7,3,9 1 5,8,3,9,2,0
3,1 2 5,7
1 3 2,8,7,1
7,6 4 9
1,6,2 5 9,9,1,8
6 6 7,7,9,5,6,4
6,6,3,2 7 1,4
3,1,5 8 9
8,6,5,5,1,4 9 1

Mở thưởng Thứ năm ngày 19/10/2017
ĐB59331
Nhất32238
Nhì14832          26425
Ba06682          63474          90130
47243          12183          16199
1774          3671
1483          3777
Năm0052          4426          8464
2663          8934          9697
Sáu931          850          681
Bảy70    53    66    72

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,5,7 0 -
3,7,3,8 1 -
3,8,5,7 2 5,6
4,8,8,6,5 3 1,8,2,0,4,1
7,7,6,3 4 3
2 5 2,0,3
2,6 6 4,3,6
7,9 7 4,4,1,7,0,2
3 8 2,3,3,1
9 9 9,7

Mở thưởng Thứ tư ngày 18/10/2017
ĐB89570
Nhất82009
Nhì15073          76194
Ba40503          11653          56463
14935          82209          61266
1060          6443
1009          7138
Năm8514          9470          1563
5565          5668          0977
Sáu926          202          752
Bảy32    59    35    96

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,6,7 0 9,3,9,9,2
- 1 4
0,5,3 2 6
7,0,5,6,4,6 3 5,8,2,5
9,1 4 3
3,6,3 5 3,2,9
6,2,9 6 3,6,0,3,5,8
7 7 0,3,0,7
3,6 8 -
0,0,0,5 9 4,6

Mở thưởng Thứ ba ngày 17/10/2017
ĐB84824
Nhất47855
Nhì46751          18333
Ba54164          49072          02712
47384          13923          27555
0478          2524
1115          6106
Năm4989          8771          3257
7232          3749          7111
Sáu573          565          952
Bảy61    85    76    06

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 6,6
5,7,1,6 1 2,5,1
7,1,3,5 2 4,3,4
3,2,7 3 3,2
2,6,8,2 4 9
5,5,1,6,8 5 5,1,5,7,2
0,7,0 6 4,5,1
5 7 2,8,1,3,6
7 8 4,9,5
8,4 9 -

Mở thưởng Thứ hai ngày 16/10/2017
ĐB94549
Nhất99112
Nhì03355          24002
Ba55076          30291          92795
32423          07634          73277
7085          3947
8154          5520
Năm6933          2207          4776
0964          7735          8939
Sáu452          566          654
Bảy94    08    01    12

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2 0 2,7,8,1
9,0 1 2,2
1,0,5,1 2 3,0
2,3 3 4,3,5,9
3,5,6,5,9 4 9,7
5,9,8,3 5 5,4,2,4
7,7,6 6 4,6
7,4,0 7 6,7,6
0 8 5
4,3 9 1,5,4