ĐB90895
Nhất20729
Nhì36942          27217
Ba59499          35900          74861
04254          91787          53066
0841          5539
1428          5912
Năm4937          2048          5625
7076          6119          7190
Sáu968          223          890
Bảy14    28    65    50

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,9,9,5 0 0
6,4 1 7,2,9,4
4,1 2 9,8,5,3,8
2 3 9,7
5,1 4 2,1,8
9,2,6 5 4,0
6,7 6 1,6,8,5
1,8,3 7 6
2,4,6,2 8 7
2,9,3,1 9 5,9,0,0

Mở thưởng Thứ ba ngày 25/06/2019
ĐB53768
Nhất37656
Nhì89892          99859
Ba16273          03052          55789
26128          63211          38163
5531          0922
5225          4330
Năm9865          8867          0718
5086          2804          9634
Sáu920          512          135
Bảy19    90    44    52

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,2,9 0 4
1,3 1 1,8,2,9
9,5,2,1,5 2 8,2,5,0
7,6 3 1,0,4,5
0,3,4 4 4
2,6,3 5 6,9,2,2
5,8 6 8,3,5,7
6 7 3
6,2,1 8 9,6
5,8,1 9 2,0

Mở thưởng Thứ hai ngày 24/06/2019
ĐB28084
Nhất93974
Nhì85506          07011
Ba11558          56701          54362
00172          97513          55222
7672          9836
6648          6405
Năm7039          0150          5506
0544          5231          8024
Sáu685          596          016
Bảy90    44    16    64

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,9 0 6,1,5,6
1,0,3 1 1,3,6,6
6,7,2,7 2 2,4
1 3 6,9,1
8,7,4,2,4,6 4 8,4,4
0,8 5 8,0
0,3,0,9,1,1 6 2,4
- 7 4,2,2
5,4 8 4,5
3 9 6,0

Mở thưởng Chủ nhật ngày 23/06/2019
ĐB84095
Nhất36484
Nhì47726          39519
Ba42208          41739          23557
80379          17507          37216
3591          8107
1757          4133
Năm8596          1219          7053
4452          1405          5333
Sáu121          892          015
Bảy60    12    17    00

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,0 0 8,7,7,5,0
9,2 1 9,6,9,5,2,7
5,9,1 2 6,1
3,5,3 3 9,3,3
8 4 -
9,0,1 5 7,7,3,2
2,1,9 6 0
5,0,0,5,1 7 9
0 8 4
1,3,7,1 9 5,1,6,2

Mở thưởng Thứ bảy ngày 22/06/2019
ĐB13304
Nhất33760
Nhì06198          79995
Ba14296          90658          05995
93833          10127          83562
7466          7263
6154          7084
Năm2302          3296          9586
9809          9729          2798
Sáu162          854          616
Bảy34    35    87    45

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6 0 4,2,9
- 1 6
6,0,6 2 7,9
3,6 3 3,4,5
0,5,8,5,3 4 5
9,9,3,4 5 8,4,4
9,6,9,8,1 6 0,2,6,3,2
2,8 7 -
9,5,9 8 4,6,7
0,2 9 8,5,6,5,6,8

Mở thưởng Thứ sáu ngày 21/06/2019
ĐB69886
Nhất10248
Nhì33354          45804
Ba57190          30609          17491
64528          39346          99100
1428          5182
0193          8434
Năm6158          5233          6291
8518          3726          6340
Sáu047          658          807
Bảy11    40    37    57

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,0,4,4 0 4,9,0,7
9,9,1 1 8,1
8 2 8,8,6
9,3 3 4,3,7
5,0,3 4 8,6,0,7,0
- 5 4,8,8,7
8,4,2 6 -
4,0,3,5 7 -
4,2,2,5,1,5 8 6,2
0 9 0,1,3,1

Mở thưởng Thứ năm ngày 20/06/2019
ĐB25132
Nhất62479
Nhì76620          28020
Ba77936          73016          41714
84749          40382          53952
0553          9029
7828          8713
Năm6440          7413          1958
6687          6379          3140
Sáu697          548          461
Bảy09    53    87    97

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,2,4,4 0 9
6 1 6,4,3,3
3,8,5 2 0,0,9,8
5,1,1,5 3 2,6
1 4 9,0,0,8
- 5 2,3,8,3
3,1 6 1
8,9,8,9 7 9,9
2,5,4 8 2,7,7
7,4,2,7,0 9 7,7