ĐB46249
Nhất34611
Nhì86992          07282
Ba97504          30615          31859
91939          75278          38736
8497          8188
1214          4177
Năm1487          2491          2927
4889          0981          7695
Sáu516          472          801
Bảy05    22    37    29

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 4,1,5
1,9,8,0 1 1,5,4,6
9,8,7,2 2 7,2,9
- 3 9,6,7
0,1 4 9
1,9,0 5 9
3,1 6 -
9,7,8,2,3 7 8,7,2
7,8 8 2,8,7,9,1
4,5,3,8,2 9 2,7,1,5

Mở thưởng Thứ bảy ngày 23/06/2018
ĐB50296
Nhất57174
Nhì73432          78564
Ba05200          75753          67380
96889          53231          42760
3722          2600
7337          5030
Năm7144          0639          3775
7603          4176          4792
Sáu562          922          867
Bảy42    96    67    86

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,8,6,0,3 0 0,0,3
3 1 -
3,2,9,6,2,4 2 2,2
5,0 3 2,1,7,0,9
7,6,4 4 4,2
7 5 3
9,7,9,8 6 4,0,2,7,7
3,6,6 7 4,5,6
- 8 0,9,6
8,3 9 6,2,6

Mở thưởng Thứ sáu ngày 22/06/2018
ĐB03183
Nhất31658
Nhì19745          36684
Ba99024          08030          94417
12244          78967          17429
8336          8834
2839          6192
Năm5268          7877          3539
5798          6478          3800
Sáu239          804          309
Bảy70    51    95    69

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,0,7 0 0,4,9
5 1 7
9 2 4,9
8 3 0,6,4,9,9,9
8,2,4,3,0 4 5,4
4,9 5 8,1
3 6 7,8,9
1,6,7 7 7,8,0
5,6,9,7 8 3,4
2,3,3,3,0,6 9 2,8,5

Mở thưởng Thứ năm ngày 21/06/2018
ĐB57997
Nhất17000
Nhì68636          22107
Ba49826          32658          76478
62499          94156          09477
3063          1872
2760          1652
Năm0985          0061          4296
2820          4586          5378
Sáu773          386          403
Bảy72    46    68    56

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,6,2 0 0,7,3
6 1 -
7,5,7 2 6,0
6,7,0 3 6
- 4 6
8 5 8,6,2,6
3,2,5,9,8,8,4,5 6 3,0,1,8
9,0,7 7 8,7,2,8,3,2
5,7,7,6 8 5,6,6
9 9 7,9,6

Mở thưởng Thứ tư ngày 20/06/2018
ĐB81615
Nhất64598
Nhì77577          15569
Ba42049          65582          12321
81482          87368          25578
5363          4650
7013          1617
Năm5039          2768          7517
1953          5007          9911
Sáu470          150          961
Bảy58    78    45    84

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,7,5 0 7
2,1,6 1 5,3,7,7,1
8,8 2 1
6,1,5 3 9
8 4 9,5
1,4 5 0,3,0,8
- 6 9,8,3,8,1
7,1,1,0 7 7,8,0,8
9,6,7,6,5,7 8 2,2,4
6,4,3 9 8

Mở thưởng Thứ ba ngày 19/06/2018
ĐB15489
Nhất86695
Nhì68207          67905
Ba00096          67004          18355
81739          29737          15954
3858          9099
1147          6636
Năm2890          3280          8190
5703          1251          7168
Sáu509          244          565
Bảy71    41    66    27

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,8,9 0 7,5,4,3,9
5,7,4 1 -
- 2 7
0 3 9,7,6
0,5,4 4 7,4,1
9,0,5,6 5 5,4,8,1
9,3,6 6 8,5,6
0,3,4,2 7 1
5,6 8 9,0
8,3,9,0 9 5,6,9,0,0

Mở thưởng Thứ hai ngày 18/06/2018
ĐB86133
Nhất56697
Nhì41104          06349
Ba28749          27284          04137
37947          41001          78224
1780          7596
4593          5824
Năm1391          2673          8181
7399          3851          4870
Sáu501          069          440
Bảy34    88    53    68

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,7,4 0 4,1,1
0,9,8,5,0 1 -
- 2 4,4
3,9,7,5 3 3,7,4
0,8,2,2,3 4 9,9,7,0
- 5 1,3
9 6 9,8
9,3,4 7 3,0
8,6 8 4,0,1,8
4,4,9,6 9 7,6,3,1,9