ĐB60238
Nhất57799
Nhì11209          23021
Ba79872          56878          82229
45216          55661          53246
6956          0956
7728          3141
Năm6968          6916          8828
8306          4592          1636
Sáu904          273          582
Bảy21    99    68    40

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4 0 9,6,4
2,6,4,2 1 6,6
7,9,8 2 1,9,8,8,1
7 3 8,6
0 4 6,1,0
- 5 6,6
1,4,5,5,1,0,3 6 1,8,8
- 7 2,8,3
3,7,2,6,2,6 8 2
9,0,2,9 9 9,2,9

Mở thưởng Thứ sáu ngày 06/12/2019
ĐB82830
Nhất97828
Nhì51651          94234
Ba39541          24756          93456
80790          55076          74957
2826          7764
1927          2307
Năm9688          9261          2026
8143          1017          1640
Sáu487          975          228
Bảy84    21    66    25

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,9,4 0 7
5,4,6,2 1 7
- 2 8,6,7,6,8,1,5
4 3 0,4
3,6,8 4 1,3,0
7,2 5 1,6,6,7
5,5,7,2,2,6 6 4,1,6
5,2,0,1,8 7 6,5
2,8,2 8 8,7,4
- 9 0

Mở thưởng Thứ năm ngày 05/12/2019
ĐB22867
Nhất79221
Nhì24742          82193
Ba34809          26880          46394
84675          13194          33242
9684          5261
9630          6040
Năm9942          4625          1674
8637          0706          9543
Sáu192          938          187
Bảy90    35    78    75

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,3,4,9 0 9,6
2,6 1 -
4,4,4,9 2 1,5
9,4 3 0,7,8,5
9,9,8,7 4 2,2,0,2,3
7,2,3,7 5 -
0 6 7,1
6,3,8 7 5,4,8,5
3,7 8 0,4,7
0 9 3,4,4,2,0

Mở thưởng Thứ tư ngày 04/12/2019
ĐB79119
Nhất92770
Nhì19232          66664
Ba24551          69573          55801
73602          23198          28261
9092          6077
2741          8460
Năm4819          1304          7816
9913          4435          9607
Sáu180          473          531
Bảy39    55    93    82

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,6,8 0 1,2,4,7
5,0,6,4,3 1 9,9,6,3
3,0,9,8 2 -
7,1,7,9 3 2,5,1,9
6,0 4 1
3,5 5 1,5
1 6 4,1,0
7,0 7 0,3,7,3
9 8 0,2
1,1,3 9 8,2,3

Mở thưởng Thứ ba ngày 03/12/2019
ĐB91897
Nhất97144
Nhì45720          05846
Ba11895          03106          54177
34937          78044          69193
2368          3165
9937          4957
Năm9768          0079          3381
4678          7698          9431
Sáu539          711          075
Bảy06    08    79    29

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2 0 6,6,8
8,3,1 1 1
- 2 0,9
9 3 7,7,1,9
4,4 4 4,6,4
9,6,7 5 7
4,0,0 6 8,5,8
9,7,3,3,5 7 7,9,8,5,9
6,6,7,9,0 8 1
7,3,7,2 9 7,5,3,8

Mở thưởng Thứ hai ngày 02/12/2019
ĐB28797
Nhất56813
Nhì10789          25351
Ba42354          31157          32621
79754          90001          72994
8213          7690
4596          1685
Năm5677          4725          5707
0304          0841          5838
Sáu898          378          362
Bảy56    62    97    08

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9 0 1,7,4,8
5,2,0,4 1 3,3
6,6 2 1,5
1,1 3 8
5,5,9,0 4 1
8,2 5 1,4,7,4,6
9,5 6 2,2
9,5,7,0,9 7 7,8
3,9,7,0 8 9,5
8 9 7,4,0,6,8,7

Mở thưởng Chủ nhật ngày 01/12/2019
ĐB57187
Nhất78389
Nhì22048          97259
Ba52732          74432          78520
37561          79362          34726
9098          7108
4782          8427
Năm6221          7757          7434
6080          8978          5680
Sáu961          015          023
Bảy61    90    69    18

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,8,8,9 0 8
6,2,6,6 1 5,8
3,3,6,8 2 0,6,7,1,3
2 3 2,2,4
3 4 8
1 5 9,7
2 6 1,2,1,1,9
8,2,5 7 8
4,9,0,7,1 8 7,9,2,0,0
8,5,6 9 8,0