ĐB92329
Nhất47959
Nhì26660          46653
Ba76726          35718          23527
80086          09088          57142
3441          7277
3981          9331
Năm5020          9683          5275
9588          6383          5562
Sáu043          818          113
Bảy11    85    53    05

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,2 0 5
4,8,3,1 1 8,8,3,1
4,6 2 9,6,7,0
5,8,8,4,1,5 3 1
- 4 2,1,3
7,8,0 5 9,3,3
2,8 6 0,2
2,7 7 7,5
1,8,8,1 8 6,8,1,3,8,3,5
2,5 9 -

Mở thưởng Chủ nhật ngày 22/09/2019
ĐB03074
Nhất25607
Nhì77712          01518
Ba80170          25068          32786
33592          91388          14079
2504          0001
9508          9172
Năm5478          2438          6310
6043          2369          8892
Sáu705          286          883
Bảy70    02    05    94

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,1,7 0 7,4,1,8,5,2,5
0 1 2,8,0
1,9,7,9,0 2 -
4,8 3 8
7,0,9 4 3
0,0 5 -
8,8 6 8,9
0 7 4,0,9,2,8,0
1,6,8,0,7,3 8 6,8,6,3
7,6 9 2,2,4

Mở thưởng Thứ bảy ngày 21/09/2019
ĐB71778
Nhất84659
Nhì01187          44538
Ba36962          85192          76821
42114          42592          31637
8475          6847
9186          7840
Năm8774          9803          6520
7922          4893          7860
Sáu437          705          667
Bảy37    56    84    09

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,2,6 0 3,5,9
2 1 4
6,9,9,2 2 1,0,2
0,9 3 8,7,7,7
1,7,8 4 7,0
7,0 5 9,6
8,5 6 2,0,7
8,3,4,3,6,3 7 8,5,4
7,3 8 7,6,4
5,0 9 2,2,3

Mở thưởng Thứ sáu ngày 20/09/2019
ĐB02376
Nhất28487
Nhì31125          61008
Ba80165          48033          96770
26101          29253          40460
4440          6056
7593          8101
Năm2498          1355          0030
6556          8453          3044
Sáu086          834          046
Bảy35    83    88    44

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,6,4,3 0 8,1,1
0,0 1 -
- 2 5
3,5,9,5,8 3 3,0,4,5
4,3,4 4 0,4,6,4
2,6,5,3 5 3,6,5,6,3
7,5,5,8,4 6 5,0
8 7 6,0
0,9,8 8 7,6,3,8
- 9 3,8

Mở thưởng Thứ năm ngày 19/09/2019
ĐB80620
Nhất39822
Nhì69856          74778
Ba50068          14155          18910
84788          56245          45623
0021          0006
5561          6930
Năm3805          1380          2804
2825          0649          0998
Sáu560          879          372
Bảy85    27    74    84

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,1,3,8,6 0 6,5,4
2,6 1 0
2,7 2 0,2,3,1,5,7
2 3 0
0,7,8 4 5,9
5,4,0,2,8 5 6,5
5,0 6 8,1,0
2 7 8,9,2,4
7,6,8,9 8 8,0,5,4
4,7 9 8

Mở thưởng Thứ tư ngày 18/09/2019
ĐB10846
Nhất09403
Nhì36095          54578
Ba56910          61229          06208
42636          85233          25649
2154          9378
4047          6421
Năm5542          8919          5530
0497          6647          9770
Sáu539          467          822
Bảy41    85    06    93

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,3,7 0 3,8,6
2,4 1 0,9
4,2 2 9,1,2
0,3,9 3 6,3,0,9
5 4 6,9,7,2,7,1
9,8 5 4
4,3,0 6 7
4,9,4,6 7 8,8,0
7,0,7 8 5
2,4,1,3 9 5,7,3

Mở thưởng Thứ ba ngày 17/09/2019
ĐB86201
Nhất44072
Nhì82825          80905
Ba94169          09372          68711
02728          91707          18548
5011          4252
9315          8024
Năm7475          4649          5915
3234          9549          2253
Sáu067          161          641
Bảy57    82    78    49

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 1,5,7
0,1,1,6,4 1 1,1,5,5
7,7,5,8 2 5,8,4
5 3 4
2,3 4 8,9,9,1,9
2,0,1,7,1 5 2,3,7
- 6 9,7,1
0,6,5 7 2,2,5,8
2,4,7 8 2
6,4,4,4 9 -