ĐB74507
Nhất71909
Nhì13971          76350
Ba06649          03750          35311
91812          15543          68736
3827          2258
6699          5632
Năm3958          2665          2980
8984          5613          7336
Sáu393          619          868
Bảy49    62    08    00

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,5,8,0 0 7,9,8,0
7,1 1 1,2,3,9
1,3,6 2 7
4,1,9 3 6,2,6
8 4 9,3,9
6 5 0,0,8,8
3,3 6 5,8,2
0,2 7 1
5,5,6,0 8 0,4
0,4,9,1,4 9 9,3

Mở thưởng Thứ hai ngày 30/11/2020
ĐB05104
Nhất26356
Nhì66484          45998
Ba91627          93385          82989
59174          58508          09681
0148          3201
1119          4823
Năm7264          0945          7046
6015          5299          9252
Sáu649          984          813
Bảy31    87    25    41

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 4,8,1
8,0,3,4 1 9,5,3
5 2 7,3,5
2,1 3 1
0,8,7,6,8 4 8,5,6,9,1
8,4,1,2 5 6,2
5,4 6 4
2,8 7 4
9,0,4 8 4,5,9,1,4,7
8,1,9,4 9 8,9

Mở thưởng Chủ nhật ngày 29/11/2020
ĐB83669
Nhất46822
Nhì59811          96755
Ba12854          77054          65439
59988          22305          41126
9285          8709
4697          5849
Năm8056          1949          1582
4696          1372          5356
Sáu530          252          518
Bảy17    05    24    46

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3 0 5,9,5
1 1 1,8,7
2,8,7,5 2 2,6,4
- 3 9,0
5,5,2 4 9,9,6
5,0,8,0 5 5,4,4,6,6,2
2,5,9,5,4 6 9
9,1 7 2
8,1 8 8,5,2
6,3,0,4,4 9 7,6

Mở thưởng Thứ bảy ngày 28/11/2020
ĐB10764
Nhất86559
Nhì69864          81977
Ba11944          83033          36855
64616          75784          35909
8423          2647
0730          5208
Năm5496          5008          5342
5670          1306          3257
Sáu067          190          696
Bảy11    25    92    99

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,7,9 0 9,8,8,6
1 1 6,1
4,9 2 3,5
3,2 3 3,0
6,6,4,8 4 4,7,2
5,2 5 9,5,7
1,9,0,9 6 4,4,7
7,4,5,6 7 7,0
0,0 8 4
5,0,9 9 6,0,6,2,9

Mở thưởng Thứ sáu ngày 27/11/2020
ĐB23126
Nhất31552
Nhì98728          16205
Ba58033          73402          98742
17486          65718          16869
4953          1095
0185          0413
Năm0966          0669          6803
5369          9081          5719
Sáu020          067          108
Bảy49    73    98    56

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2 0 5,2,3,8
8 1 8,3,9
5,0,4 2 6,8,0
3,5,1,0,7 3 3
- 4 2,9
0,9,8 5 2,3,6
2,8,6,5 6 9,6,9,9,7
6 7 3
2,1,0,9 8 6,5,1
6,6,6,1,4 9 5,8

Mở thưởng Thứ năm ngày 26/11/2020
ĐB23071
Nhất41054
Nhì69286          72458
Ba54715          16612          09642
81763          96256          02308
5875          2896
3488          8846
Năm9545          3692          0288
4083          6670          2462
Sáu114          092          760
Bảy56    66    44    08

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,6 0 8,8
7 1 5,2,4
1,4,9,6,9 2 -
6,8 3 -
5,1,4 4 2,6,5,4
1,7,4 5 4,8,6,6
8,5,9,4,5,6 6 3,2,0,6
- 7 1,5,0
5,0,8,8,0 8 6,8,8,3
- 9 6,2,2

Mở thưởng Thứ tư ngày 25/11/2020
ĐB72036
Nhất58061
Nhì18654          40402
Ba92492          71757          69484
78348          58292          10085
3405          5108
1772          8432
Năm6668          4825          4190
9137          9835          1679
Sáu169          042          075
Bảy39    00    97    81

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,0 0 2,5,8,0
6,8 1 -
0,9,9,7,3,4 2 5
- 3 6,2,7,5,9
5,8 4 8,2
8,0,2,3,7 5 4,7
3 6 1,8,9
5,3,9 7 2,9,5
4,0,6 8 4,5,1
7,6,3 9 2,2,0,7