ĐB39260
Nhất78321
Nhì56311          05401
Ba22635          69951          74088
14355          39880          66893
8746          9062
8875          1519
Năm8103          5752          0774
7288          6401          9109
Sáu671          638          766
Bảy19    87    42    16

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,8 0 1,3,1,9
2,1,0,5,0,7 1 1,9,9,6
6,5,4 2 1
9,0 3 5,8
7 4 6,2
3,5,7 5 1,5,2
4,6,1 6 0,2,6
8 7 5,4,1
8,8,3 8 8,0,8,7
1,0,1 9 3

Mở thưởng Chủ nhật ngày 10/12/2017
ĐB99478
Nhất11906
Nhì72381          26171
Ba97913          49025          83599
25232          68304          67390
0523          6409
2219          7123
Năm0899          7044          7202
7720          0253          4194
Sáu645          497          813
Bảy80    59    21    26

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,2,8 0 6,4,9,2
8,7,2 1 3,9,3
3,0 2 5,3,3,0,1,6
1,2,2,5,1 3 2
0,4,9 4 4,5
2,4 5 3,9
0,2 6 -
9 7 8,1
7 8 1,0
9,0,1,9,5 9 9,0,9,4,7

Mở thưởng Thứ bảy ngày 09/12/2017
ĐB83892
Nhất76954
Nhì58141          30276
Ba52721          62116          84152
61837          92100          54911
0122          0651
4568          2167
Năm7054          6777          4595
2572          0826          6939
Sáu048          486          124
Bảy19    21    28    85

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0 0 0
4,2,1,5,2 1 6,1,9
9,5,2,7 2 1,2,6,4,1,8
- 3 7,9
5,5,2 4 1,8
9,8 5 4,2,1,4
7,1,2,8 6 8,7
3,6,7 7 6,7,2
6,4,2 8 6,5
3,1 9 2,5

Mở thưởng Thứ sáu ngày 08/12/2017
ĐB60081
Nhất86157
Nhì84104          42853
Ba64515          97809          38871
61837          43855          04037
2733          1704
9683          8016
Năm9383          8301          0420
5726          8312          4531
Sáu306          723          212
Bảy98    83    35    84

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2 0 4,9,4,1,6
8,7,0,3 1 5,6,2,2
1,1 2 0,6,3
5,3,8,8,2,8 3 7,7,3,1,5
0,0,8 4 -
1,5,3 5 7,3,5
1,2,0 6 -
5,3,3 7 1
9 8 1,3,3,3,4
0 9 8

Mở thưởng Thứ năm ngày 07/12/2017
ĐB08953
Nhất45609
Nhì16279          17899
Ba58135          91267          78615
19440          36984          36831
5327          2074
5989          5827
Năm0561          4157          4735
0333          2024          3273
Sáu592          442          213
Bảy65    98    01    66

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4 0 9,1
3,6,0 1 5,3
9,4 2 7,7,4
5,3,7,1 3 5,1,5,3
8,7,2 4 0,2
3,1,3,6 5 3,7
6 6 7,1,5,6
6,2,2,5 7 9,4,3
9 8 4,9
0,7,9,8 9 9,2,8

Mở thưởng Thứ tư ngày 06/12/2017
ĐB02564
Nhất14248
Nhì24930          34525
Ba37913          01975          95136
74257          53435          27651
9975          8953
3641          0780
Năm1417          9625          9784
7321          1899          1536
Sáu809          980          169
Bảy08    85    87    92

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,8,8 0 9,8
5,4,2 1 3,7
9 2 5,5,1
1,5 3 0,6,5,6
6,8 4 8,1
2,7,3,7,2,8 5 7,1,3
3,3 6 4,9
5,1,8 7 5,5
4,0 8 0,4,0,5,7
9,0,6 9 9,2

Mở thưởng Thứ ba ngày 05/12/2017
ĐB82177
Nhất04396
Nhì41327          16933
Ba13321          00004          31017
41783          69487          74368
2598          7263
2377          4326
Năm3856          1313          4502
7649          6421          4285
Sáu671          761          765
Bảy94    10    91    55

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1 0 4,2
2,2,7,6,9 1 7,3,0
0 2 7,1,6,1
3,8,6,1 3 3
0,9 4 9
8,6,5 5 6,5
9,2,5 6 8,3,1,5
7,2,1,8,7 7 7,7,1
6,9 8 3,7,5
4 9 6,8,4,1