ĐB32369
Nhất97691
Nhì89240          07680
Ba06628          05025          94129
65720          45518          75574
2181          4185
4973          9648
Năm5963          0945          9232
8473          9767          7146
Sáu677          816          271
Bảy99    63    27    77

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,8,2 0 -
9,8,7 1 8,6
3 2 8,5,9,0,7
7,6,7,6 3 2
7 4 0,8,5,6
2,8,4 5 -
4,1 6 9,3,7,3
6,7,2,7 7 4,3,3,7,1,7
2,1,4 8 0,1,5
6,2,9 9 1,9

Mở thưởng Chủ nhật ngày 22/04/2018
ĐB29568
Nhất72177
Nhì20992          18154
Ba91108          44422          67881
15419          93331          63137
8049          7265
3568          7849
Năm1498          8072          5921
6753          1552          8851
Sáu915          226          411
Bảy53    00    68    25

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0 0 8,0
8,3,2,5,1 1 9,5,1
9,2,7,5 2 2,1,6,5
5,5 3 1,7
5 4 9,9
6,1,2 5 4,3,2,1,3
2 6 8,5,8,8
7,3 7 7,2
6,0,6,9,6 8 1
1,4,4 9 2,8

Mở thưởng Thứ bảy ngày 21/04/2018
ĐB69966
Nhất77778
Nhì19331          18945
Ba46237          48133          71075
07885          45838          67656
0296          1827
3767          5764
Năm1713          0280          0727
6134          2182          6086
Sáu984          843          753
Bảy52    30    97    16

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,3 0 -
3 1 3,6
8,5 2 7,7
3,1,4,5 3 1,7,3,8,4,0
6,3,8 4 5,3
4,7,8 5 6,3,2
6,5,9,8,1 6 6,7,4
3,2,6,2,9 7 8,5
7,3 8 5,0,2,6,4
- 9 6,7

Mở thưởng Thứ sáu ngày 20/04/2018
ĐB23061
Nhất63094
Nhì31238          47613
Ba72144          55643          89018
42097          78121          65008
8768          3210
9740          9906
Năm1222          6702          6256
4610          1028          8138
Sáu612          930          941
Bảy77    23    44    37

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,4,1,3 0 8,6,2
6,2,4 1 3,8,0,0,2
2,0,1 2 1,2,8,3
1,4,2 3 8,8,0,7
9,4,4 4 4,3,0,1,4
- 5 6
0,5 6 1,8
9,7,3 7 7
3,1,0,6,2,3 8 -
- 9 4,7

Mở thưởng Thứ năm ngày 19/04/2018
ĐB34580
Nhất02976
Nhì59985          50213
Ba66144          93179          90465
76458          14945          96862
8663          1412
6540          6534
Năm4235          6783          4787
4496          8033          9992
Sáu290          154          813
Bảy70    31    41    23

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,4,9,7 0 -
3,4 1 3,2,3
6,1,9 2 3
1,6,8,3,1,2 3 4,5,3,1
4,3,5 4 4,5,0,1
8,6,4,3 5 8,4
7,9 6 5,2,3
8 7 6,9,0
5 8 0,5,3,7
7 9 6,2,0

Mở thưởng Thứ tư ngày 18/04/2018
ĐB73822
Nhất51221
Nhì65572          89121
Ba39136          29896          62517
37994          33932          98555
3435          0923
6160          8109
Năm3035          9686          6195
5803          4138          8943
Sáu739          934          618
Bảy34    82    14    86

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6 0 9,3
2,2 1 7,8,4
2,7,3,8 2 2,1,1,3
2,0,4 3 6,2,5,5,8,9,4,4
9,3,3,1 4 3
5,3,3,9 5 5
3,9,8,8 6 0
1 7 2
3,1 8 6,2,6
0,3 9 6,4,5

Mở thưởng Thứ ba ngày 17/04/2018
ĐB83064
Nhất63908
Nhì00086          45065
Ba51718          09055          86672
66907          51029          51214
2567          3822
4625          8581
Năm5524          9901          7149
2202          7931          1304
Sáu416          639          040
Bảy83    38    35    30

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,3 0 8,7,1,2,4
8,0,3 1 8,4,6
7,2,0 2 9,2,5,4
8 3 1,9,8,5,0
6,1,2,0 4 9,0
6,5,2,3 5 5
8,1 6 4,5,7
0,6 7 2
0,1,3 8 6,1,3
2,4,3 9 -