ĐB15297
Nhất69209
Nhì75215          83161
Ba92221          41635          61327
66409          53102          70126
8090          5364
9070          8033
Năm5359          1293          3130
2899          5486          0063
Sáu455          989          243
Bảy89    21    62    42

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,7,3 0 9,9,2
6,2,2 1 5
0,6,4 2 1,7,6,1
3,9,6,4 3 5,3,0
6 4 3,2
1,3,5 5 9,5
2,8 6 1,4,3,2
9,2 7 0
- 8 6,9,9
0,0,5,9,8,8 9 7,0,3,9

Mở thưởng Chủ nhật ngày 17/02/2019
ĐB54486
Nhất25897
Nhì47832          40270
Ba89547          75659          54702
32099          11239          06965
8106          6386
2620          5912
Năm6967          0571          8197
8789          8211          3152
Sáu304          513          949
Bảy87    66    36    35

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,2 0 2,6,4
7,1 1 2,1,3
3,0,1,5 2 0
1 3 2,9,6,5
0 4 7,9
6,3 5 9,2
8,0,8,6,3 6 5,7,6
9,4,6,9,8 7 0,1
- 8 6,6,9,7
5,9,3,8,4 9 7,9,7

Mở thưởng Thứ bảy ngày 16/02/2019
ĐB57480
Nhất40751
Nhì27130          69477
Ba75916          39968          22680
35750          67352          15052
5258          0129
0749          0873
Năm3925          2275          6617
8019          5827          5047
Sáu126          308          876
Bảy00    49    12    55

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,3,8,5,0 0 8,0
5 1 6,7,9,2
5,5,1 2 9,5,7,6
7 3 0
- 4 9,7,9
2,7,5 5 1,0,2,2,8,5
1,2,7 6 8
7,1,2,4 7 7,3,5,6
6,5,0 8 0,0
2,4,1,4 9 -

Mở thưởng Thứ sáu ngày 15/02/2019
ĐB65132
Nhất27219
Nhì20750          71078
Ba31697          48439          09036
11799          98809          04611
1896          7354
5909          4400
Năm8028          5553          7838
4068          0831          8115
Sáu609          959          670
Bảy24    80    68    02

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,0,7,8 0 9,9,0,9,2
1,3 1 9,1,5
3,0 2 8,4
5 3 2,9,6,8,1
5,2 4 -
1 5 0,4,3,9
3,9 6 8,8
9 7 8,0
7,2,3,6,6 8 0
1,3,9,0,0,0,5 9 7,9,6

Mở thưởng Thứ năm ngày 14/02/2019
ĐB28929
Nhất12758
Nhì13138          05847
Ba59431          76798          62214
11510          84446          58671
9374          6665
4420          4353
Năm8562          6734          9287
5749          3439          4287
Sáu878          973          592
Bảy40    92    41    78

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,2,4 0 -
3,7,4 1 4,0
6,9,9 2 9,0
5,7 3 8,1,4,9
1,7,3 4 7,6,9,0,1
6 5 8,3
4 6 5,2
4,8,8 7 1,4,8,3,8
5,3,9,7,7 8 7,7
2,4,3 9 8,2,2

Mở thưởng Thứ tư ngày 13/02/2019
ĐB67091
Nhất07897
Nhì87967          60602
Ba15619          84309          54261
80289          01115          34728
3941          8480
2160          4635
Năm2786          5003          5136
6893          2177          9925
Sáu876          959          773
Bảy15    83    09    36

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,6 0 2,9,3,9
9,6,4 1 9,5,5
0 2 8,5
0,9,7,8 3 5,6,6
- 4 1
1,3,2,1 5 9
8,3,7,3 6 7,1,0
9,6,7 7 7,6,3
2 8 9,0,6,3
1,0,8,5,0 9 1,7,3

Mở thưởng Thứ ba ngày 12/02/2019
ĐB11333
Nhất32253
Nhì96164          93077
Ba39190          54426          03846
67682          41730          07962
4866          4169
4717          3868
Năm2004          8702          2945
6120          7938          3317
Sáu647          127          083
Bảy48    44    52    43

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,3,2 0 4,2
- 1 7,7
8,6,0,5 2 6,0,7
3,5,8,4 3 3,0,8
6,0,4 4 6,5,7,8,4,3
4 5 3,2
2,4,6 6 4,2,6,9,8
7,1,1,4,2 7 7
6,3,4 8 2,3
6 9 0