ĐB89187
Nhất67700
Nhì08153          74389
Ba00345          99448          40860
44671          06666          23254
2957          6261
5720          4487
Năm5367          4867          6224
4747          5676          5151
Sáu488          955          564
Bảy69    28    20    89

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,6,2,2 0 0
7,6,5 1 -
- 2 0,4,8,0
5 3 -
5,2,6 4 5,8,7
4,5 5 3,4,7,1,5
6,7 6 0,6,1,7,7,4,9
8,5,8,6,6,4 7 1,6
4,8,2 8 7,9,7,8,9
8,6,8 9 -

Mở thưởng Thứ tư ngày 15/08/2018
ĐB33662
Nhất56108
Nhì01914          79749
Ba77912          18928          89207
74638          28192          04500
7679          8693
1646          5149
Năm9977          1453          9785
0376          8554          2167
Sáu591          904          892
Bảy26    84    98    24

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0 0 8,7,0,4
9 1 4,2
6,1,9,9 2 8,6,4
9,5 3 8
1,5,0,8,2 4 9,6,9
8 5 3,4
4,7,2 6 2,7
0,7,6 7 9,7,6
0,2,3,9 8 5,4
4,7,4 9 2,3,1,2,8

Mở thưởng Thứ ba ngày 14/08/2018
ĐB79386
Nhất76807
Nhì37122          24309
Ba70623          15810          83130
02198          93673          74266
1373          5578
4143          7548
Năm3898          4208          3219
6080          3781          0124
Sáu827          982          155
Bảy41    51    25    14

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,3,8 0 7,9,8
8,4,5 1 0,9,4
2,8 2 2,3,4,7,5
2,7,7,4 3 0
2,1 4 3,8,1
5,2 5 5,1
8,6 6 6
0,2 7 3,3,8
9,7,4,9,0 8 6,0,1,2
0,1 9 8,8

Mở thưởng Thứ hai ngày 13/08/2018
ĐB62149
Nhất81906
Nhì01726          77637
Ba67925          18847          99895
73784          16954          31583
3729          4465
1824          3786
Năm2496          3202          2442
8681          2901          2516
Sáu784          912          501
Bảy00    02    67    38

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0 0 6,2,1,1,0,2
8,0,0 1 6,2
0,4,1,0 2 6,5,9,4
8 3 7,8
8,5,2,8 4 9,7,2
2,9,6 5 4
0,2,8,9,1 6 5,7
3,4,6 7 -
3 8 4,3,6,1,4
4,2 9 5,6

Mở thưởng Chủ nhật ngày 12/08/2018
ĐB46677
Nhất00916
Nhì78280          66177
Ba35328          85318          64767
33112          20348          51027
9941          3367
1795          4442
Năm3545          2382          1578
2074          0609          1296
Sáu522          993          700
Bảy94    19    24    33

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,0 0 9,0
4 1 6,8,2,9
1,4,8,2 2 8,7,2,4
9,3 3 3
7,9,2 4 8,1,2,5
9,4 5 -
1,9 6 7,7
7,7,6,2,6 7 7,7,8,4
2,1,4,7 8 0,2
0,1 9 5,6,3,4

Mở thưởng Thứ bảy ngày 11/08/2018
ĐB10460
Nhất50896
Nhì23618          35499
Ba35745          98881          78586
51068          79193          01467
7455          2184
0966          6848
Năm7704          6419          4428
6011          1075          1223
Sáu017          062          208
Bảy64    53    82    21

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6 0 4,8
8,1,2 1 8,9,1,7
6,8 2 8,3,1
9,2,5 3 -
8,0,6 4 5,8
4,5,7 5 5,3
9,8,6 6 0,8,7,6,2,4
6,1 7 5
1,6,4,2,0 8 1,6,4,2
9,1 9 6,9,3

Mở thưởng Thứ sáu ngày 10/08/2018
ĐB93681
Nhất32897
Nhì26769          73802
Ba85686          97610          80686
43817          86246          91304
9631          6326
5931          9597
Năm8794          0281          7886
4886          7526          0534
Sáu135          028          553
Bảy23    72    91    39

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1 0 2,4
8,3,3,8,9 1 0,7
0,7 2 6,6,8,3
5,2 3 1,1,4,5,9
0,9,3 4 6
3 5 3
8,8,4,2,8,8,2 6 9
9,1,9 7 2
2 8 1,6,6,1,6,6
6,3 9 7,7,4,1