ĐB
NhấtImageLoading
NhìImageLoading          ImageLoading
BaImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading
NămImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
SáuImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
BảyImageLoading          ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -

Mở thưởng Thứ sáu ngày 16/02/2018
ĐB
NhấtImageLoading
NhìImageLoading          ImageLoading
BaImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading
NămImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
SáuImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
BảyImageLoading          ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -

Mở thưởng Thứ năm ngày 15/02/2018
ĐB
NhấtImageLoading
NhìImageLoading          ImageLoading
BaImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading
NămImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
SáuImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
BảyImageLoading          ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -

Mở thưởng Thứ tư ngày 14/02/2018
ĐB83871
Nhất40506
Nhì12326          92120
Ba63628          97664          85587
15577          78641          45273
6382          3993
6696          0900
Năm9938          5855          2502
1005          6094          0552
Sáu895          284          815
Bảy50    60    15    12

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,0,5,6 0 6,0,2,5
7,4 1 5,5,2
8,0,5,1 2 6,0,8
7,9 3 8
6,9,8 4 1
5,0,9,1,1 5 5,2,0
0,2,9 6 4,0
8,7 7 1,7,3
2,3 8 7,2,4
- 9 3,6,4,5

Mở thưởng Thứ ba ngày 13/02/2018
ĐB56489
Nhất57966
Nhì67123          59792
Ba92789          63951          07949
97166          53157          61225
3063          1152
4902          4131
Năm5424          7295          4776
1623          3822          1587
Sáu335          553          556
Bảy20    78    49    80

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,8 0 2
5,3 1 -
9,5,0,2 2 3,5,4,3,2,0
2,6,2,5 3 1,5
2 4 9,9
2,9,3 5 1,7,2,3,6
6,6,7,5 6 6,6,3
5,8 7 6,8
7 8 9,9,7,0
8,8,4,4 9 2,5

Mở thưởng Thứ hai ngày 12/02/2018
ĐB40999
Nhất51919
Nhì60177          45050
Ba14302          83988          11179
14860          59593          03139
7500          8277
8533          1766
Năm3785          6813          6580
2735          3858          6166
Sáu819          139          391
Bảy25    02    29    95

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,6,0,8 0 2,0,2
9 1 9,3,9
0,0 2 5,9
9,3,1 3 9,3,5,9
- 4 -
8,3,2,9 5 0,8
6,6 6 0,6,6
7,7 7 7,9,7
8,5 8 8,5,0
9,1,7,3,1,3,2 9 9,3,1,5

Mở thưởng Chủ nhật ngày 11/02/2018
ĐB49568
Nhất09737
Nhì10008          32376
Ba35353          45721          98280
65737          53908          34859
3698          5722
0937          6979
Năm1812          7305          5236
9474          2002          6862
Sáu667          125          527
Bảy66    10    81    63

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,1 0 8,8,5,2
2,8 1 2,0
2,1,0,6 2 1,2,5,7
5,6 3 7,7,7,6
7 4 -
0,2 5 3,9
7,3,6 6 8,2,7,6,3
3,3,3,6,2 7 6,9,4
6,0,0,9 8 0,1
5,7 9 8