ĐB82752
Nhất81454
Nhì63146          00144
Ba93462          23280          01418
82746          76296          95429
1916          0828
9802          2425
Năm4345          7138          6466
1878          1958          2515
Sáu131          163          933
Bảy27    62    19    30

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,3 0 2
3 1 8,6,5,9
5,6,0,6 2 9,8,5,7
6,3 3 8,1,3,0
5,4 4 6,4,6,5
2,4,1 5 2,4,8
4,4,9,1,6 6 2,6,3,2
2 7 8
1,2,3,7,5 8 0
2,1 9 6

Mở thưởng Chủ nhật ngày 21/05/2017
ĐB99377
Nhất68569
Nhì67289          72275
Ba06258          47499          56831
16206          08266          68124
0902          3384
4844          1839
Năm5215          2534          5563
2981          0763          7748
Sáu227          738          584
Bảy05    66    22    77

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 6,2,5
3,8 1 5
0,2 2 4,7,2
6,6 3 1,9,4,8
2,8,4,3,8 4 4,8
7,1,0 5 8
0,6,6 6 9,6,3,3,6
7,2,7 7 7,5,7
5,4,3 8 9,4,1,4
6,8,9,3 9 9

Mở thưởng Thứ bảy ngày 20/05/2017
ĐB43031
Nhất91600
Nhì74313          38685
Ba36490          24469          14133
05289          86880          94252
3826          1064
6157          8290
Năm9972          3814          1771
4850          3084          2110
Sáu203          375          443
Bảy05    45    07    80

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,9,8,9,5,1,8 0 0,3,5,7
3,7 1 3,4,0
5,7 2 6
1,3,0,4 3 1,3
6,1,8 4 3,5
8,7,0,4 5 2,7,0
2 6 9,4
5,0 7 2,1,5
- 8 5,9,0,4,0
6,8 9 0,0

Mở thưởng Thứ sáu ngày 19/05/2017
ĐB34080
Nhất68405
Nhì27402          17148
Ba30510          37193          18985
83066          92922          74707
9135          0985
8338          9983
Năm7839          5285          2399
8158          5992          4711
Sáu908          530          749
Bảy04    76    87    51

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,1,3 0 5,2,7,8,4
1,5 1 0,1
0,2,9 2 2
9,8 3 5,8,9,0
0 4 8,9
0,8,3,8,8 5 8,1
6,7 6 6
0,8 7 6
4,3,5,0 8 0,5,5,3,5,7
3,9,4 9 3,9,2

Mở thưởng Thứ năm ngày 18/05/2017
ĐB35236
Nhất74548
Nhì23357          83721
Ba58993          12639          74328
76510          08724          97274
5541          7539
2487          5535
Năm6979          2775          5332
7431          6271          4145
Sáu697          869          680
Bảy39    94    84    17

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,8 0 -
2,4,3,7 1 0,7
3 2 1,8,4
9 3 6,9,9,5,2,1,9
2,7,9,8 4 8,1,5
3,7,4 5 7
3 6 9
5,8,9,1 7 4,9,5,1
4,2 8 7,0,4
3,3,7,6,3 9 3,7,4

Mở thưởng Thứ tư ngày 17/05/2017
ĐB89370
Nhất73044
Nhì91392          78850
Ba06858          03361          47744
93298          42624          39990
4773          8133
5864          2201
Năm5540          2870          5563
9150          8172          5631
Sáu069          936          829
Bảy26    99    13    36

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,5,9,4,7,5 0 1
6,0,3 1 3
9,7 2 4,9,6
7,3,6,1 3 3,1,6,6
4,4,2,6 4 4,4,0
- 5 0,8,0
3,2,3 6 1,4,3,9
- 7 0,3,0,2
5,9 8 -
6,2,9 9 2,8,0,9

Mở thưởng Thứ ba ngày 16/05/2017
ĐB99794
Nhất03794
Nhì05224          95679
Ba63512          16388          91015
24384          81287          93770
3926          7461
1925          2810
Năm9910          1193          5161
7847          7974          0371
Sáu738          750          694
Bảy88    71    09    90

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,1,1,5,9 0 9
6,6,7,7 1 2,5,0,0
1 2 4,6,5
9 3 8
9,9,2,8,7,9 4 7
1,2 5 0
2 6 1,1
8,4 7 9,0,4,1,1
8,3,8 8 8,4,7,8
7,0 9 4,4,3,4,0