ĐB80389
Nhất25483
Nhì88063          96879
Ba63525          80194          84035
38002          16999          03788
9063          4198
3365          5477
Năm0293          2410          0115
3721          0487          2874
Sáu295          877          420
Bảy13    28    15    82

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,2 0 2
2 1 0,5,3,5
0,8 2 5,1,0,8
8,6,6,9,1 3 5
9,7 4 -
2,3,6,1,9,1 5 -
- 6 3,3,5
7,8,7 7 9,7,4,7
8,9,2 8 9,3,8,7,2
8,7,9 9 4,9,8,3,5

Mở thưởng Thứ ba ngày 28/01/2020
ĐB50940
Nhất61595
Nhì62673          20963
Ba64633          38451          18368
88126          51387          30959
7681          8313
1540          2748
Năm3113          4529          5433
7102          5246          7745
Sáu183          207          117
Bảy84    90    81    04

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,4,9 0 2,7,4
5,8,8 1 3,3,7
0 2 6,9
7,6,3,1,1,3,8 3 3,3
8,0 4 0,0,8,6,5
9,4 5 1,9
2,4 6 3,8
8,0,1 7 3
6,4 8 7,1,3,4,1
5,2 9 5,0

Mở thưởng Thứ hai ngày 27/01/2020
ĐB
NhấtImageLoading
NhìImageLoading          ImageLoading
BaImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading
NămImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
SáuImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
BảyImageLoading          ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -

Mở thưởng Chủ nhật ngày 26/01/2020
ĐB
NhấtImageLoading
NhìImageLoading          ImageLoading
BaImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading
NămImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
SáuImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
BảyImageLoading          ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -

Mở thưởng Thứ bảy ngày 25/01/2020
ĐB
NhấtImageLoading
NhìImageLoading          ImageLoading
BaImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading
NămImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
SáuImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
BảyImageLoading          ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -

Mở thưởng Thứ sáu ngày 24/01/2020
ĐB
NhấtImageLoading
NhìImageLoading          ImageLoading
BaImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading
NămImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
SáuImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
BảyImageLoading          ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -

Mở thưởng Thứ năm ngày 23/01/2020
ĐB16875
Nhất50936
Nhì00828          85363
Ba81620          37920          68187
88874          41569          48733
2256          7283
7689          3593
Năm4093          0380          0449
1541          6493          6070
Sáu190          797          813
Bảy84    71    75    18

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,2,8,7,9 0 -
4,7 1 3,8
- 2 8,0,0
6,3,8,9,9,9,1 3 6,3
7,8 4 9,1
7,7 5 6
3,5 6 3,9
8,9 7 5,4,0,1,5
2,1 8 7,3,9,0,4
6,8,4 9 3,3,3,0,7