ĐB98628
Nhất33442
Nhì93343          24431
Ba58851          00039          38265
91214          13825          71804
1733          0813
1741          3785
Năm0442          2543          8507
9701          3924          7562
Sáu914          151          816
Bảy11    92    61    74

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 4,7,1
3,5,4,0,5,1,6 1 4,3,4,6,1
4,4,6,9 2 8,5,4
4,3,1,4 3 1,9,3
1,0,2,1,7 4 2,3,1,2,3
6,2,8 5 1,1
1 6 5,2,1
0 7 4
2 8 5
3 9 2

Mở thưởng Thứ tư ngày 29/03/2017
ĐB18516
Nhất28141
Nhì35448          89228
Ba44515          20377          28545
58981          05573          53604
8482          0640
1667          9127
Năm0908          2409          6882
5389          0542          6199
Sáu105          254          168
Bảy53    28    75    39

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4 0 4,8,9,5
4,8 1 6,5
8,8,4 2 8,7,8
7,5 3 9
0,5 4 1,8,5,0,2
1,4,0,7 5 4,3
1 6 7,8
7,6,2 7 7,3,5
4,2,0,6,2 8 1,2,2,9
0,8,9,3 9 9

Mở thưởng Thứ ba ngày 28/03/2017
ĐB92233
Nhất72944
Nhì13016          99049
Ba18855          02800          55900
58817          20013          11903
2930          3926
8863          9425
Năm7757          6614          9366
1422          4776          2687
Sáu220          719          924
Bảy45    70    38    55

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,0,3,2,7 0 0,0,3
- 1 6,7,3,4,9
2 2 6,5,2,0,4
3,1,0,6 3 3,0,8
4,1,2 4 4,9,5
5,2,4,5 5 5,7,5
1,2,6,7 6 3,6
1,5,8 7 6,0
3 8 7
4,1 9 -

Mở thưởng Thứ hai ngày 27/03/2017
ĐB13858
Nhất00004
Nhì54377          10573
Ba60524          81199          30040
65471          95704          68733
0010          9806
7609          1865
Năm1619          2745          9214
1989          0877          6787
Sáu207          360          489
Bảy69    23    15    53

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,1,6 0 4,4,6,9,7
7 1 0,9,4,5
- 2 4,3
7,3,2,5 3 3
0,2,0,1 4 0,5
6,4,1 5 8,3
0 6 5,0,9
7,7,8,0 7 7,3,1,7
5 8 9,7,9
9,0,1,8,8,6 9 9

Mở thưởng Chủ nhật ngày 26/03/2017
ĐB93508
Nhất02297
Nhì54155          39036
Ba91483          73301          61549
88016          11791          29242
2445          2632
9521          7705
Năm8669          8133          4492
1058          9653          4409
Sáu374          619          638
Bảy12    56    94    87

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 8,1,5,9
0,9,2 1 6,9,2
4,3,9,1 2 1
8,3,5 3 6,2,3,8
7,9 4 9,2,5
5,4,0 5 5,8,3,6
3,1,5 6 9
9,8 7 4
0,5,3 8 3,7
4,6,0,1 9 7,1,2,4

Mở thưởng Thứ bảy ngày 25/03/2017
ĐB17867
Nhất98033
Nhì56094          67088
Ba74524          25992          49420
22964          30789          79661
4299          2259
4535          5916
Năm5640          2626          9040
7576          7866          4089
Sáu101          852          726
Bảy70    96    27    34

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,4,4,7 0 1
6,0 1 6
9,5 2 4,0,6,6,7
3 3 3,5,4
9,2,6,3 4 0,0
3 5 9,2
1,2,7,6,2,9 6 7,4,1,6
6,2 7 6,0
8 8 8,9,9
8,9,5,8 9 4,2,9,6

Mở thưởng Thứ sáu ngày 24/03/2017
ĐB80732
Nhất33477
Nhì33204          14447
Ba92836          64418          68126
38256          25174          13930
2131          9054
9480          1720
Năm5056          3649          1835
9111          4393          2944
Sáu118          043          158
Bảy07    04    44    42

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,8,2 0 4,7,4
3,1 1 8,1,8
3,4 2 6,0
9,4 3 2,6,0,1,5
0,7,5,4,0,4 4 7,9,4,3,4,2
3 5 6,4,6,8
3,2,5,5 6 -
7,4,0 7 7,4
1,1,5 8 0
4 9 3