ĐB54399
Nhất81519
Nhì40486          17385
Ba43886          92649          78506
89920          91700          35527
8096          7461
0106          7351
Năm4311          1637          9863
1686          1203          9123
Sáu653          013          296
Bảy90    92    12    36

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,0,9 0 6,0,6,3
6,5,1 1 9,1,3,2
9,1 2 0,7,3
6,0,2,5,1 3 7,6
- 4 9
8 5 1,3
8,8,0,9,0,8,9,3 6 1,3
2,3 7 -
- 8 6,5,6,6
9,1,4 9 9,6,6,0,2

Mở thưởng Thứ tư ngày 17/04/2019
ĐB61619
Nhất32144
Nhì77208          66550
Ba91501          98288          21382
00556          70906          63432
3248          7212
9273          2562
Năm0079          1867          5023
4816          8877          2133
Sáu498          524          579
Bảy51    16    49    94

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5 0 8,1,6
0,5 1 9,2,6,6
8,3,1,6 2 3,4
7,2,3 3 2,3
4,2,9 4 4,8,9
- 5 0,6,1
5,0,1,1 6 2,7
6,7 7 3,9,7,9
0,8,4,9 8 8,2
1,7,7,4 9 8,4

Mở thưởng Thứ ba ngày 16/04/2019
ĐB11022
Nhất57948
Nhì46157          24971
Ba80139          79032          32128
49997          17861          59295
2946          4543
1361          3392
Năm6781          4192          3032
3188          0222          5636
Sáu202          490          952
Bảy45    25    22    82

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9 0 2
7,6,6,8 1 -
2,3,9,9,3,2,0,5,2,8 2 2,8,2,5,2
4 3 9,2,2,6
- 4 8,6,3,5
9,4,2 5 7,2
4,3 6 1,1
5,9 7 1
4,2,8 8 1,8,2
3 9 7,5,2,2,0

Mở thưởng Thứ hai ngày 15/04/2019
ĐB57843
Nhất22538
Nhì43677          44518
Ba92606          95454          04321
38557          81673          14622
1964          6213
1314          0347
Năm2403          7902          4291
5065          4652          7607
Sáu272          902          839
Bảy24    80    16    81

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8 0 6,3,2,7,2
2,9,8 1 8,3,4,6
2,0,5,7,0 2 1,2,4
4,7,1,0 3 8,9
5,6,1,2 4 3,7
6 5 4,7,2
0,1 6 4,5
7,5,4,0 7 7,3,2
3,1 8 0,1
3 9 1

Mở thưởng Chủ nhật ngày 14/04/2019
ĐB02867
Nhất96545
Nhì34696          58670
Ba96019          92635          81797
49057          81140          60633
1282          0483
1342          5126
Năm3926          2100          2630
4813          3914          5214
Sáu777          921          454
Bảy71    54    39    84

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,4,0,3 0 0
2,7 1 9,3,4,4
8,4 2 6,6,1
3,8,1 3 5,3,0,9
1,1,5,5,8 4 5,0,2
4,3 5 7,4,4
9,2,2 6 7
6,9,5,7 7 0,7,1
- 8 2,3,4
1,3 9 6,7

Mở thưởng Thứ bảy ngày 13/04/2019
ĐB46181
Nhất26851
Nhì76785          61246
Ba25059          68851          20694
53494          85151          68213
3916          2957
7662          2723
Năm3718          0258          5611
9986          8020          3270
Sáu341          464          638
Bảy82    47    45    52

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,7 0 -
8,5,5,5,1,4 1 3,6,8,1
6,8,5 2 3,0
1,2 3 8
9,9,6 4 6,1,7,5
8,4 5 1,9,1,1,7,8,2
4,1,8 6 2,4
5,4 7 0
1,5,3 8 1,5,6,2
5 9 4,4

Mở thưởng Thứ sáu ngày 12/04/2019
ĐB84308
Nhất39159
Nhì78310          64382
Ba50889          88095          53787
22594          12468          82918
6370          7531
4911          0207
Năm2188          8952          4351
7119          3980          4038
Sáu271          217          096
Bảy73    21    05    00

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,7,8,0 0 8,7,5,0
3,1,5,7,2 1 0,8,1,9,7
8,5 2 1
7 3 1,8
9 4 -
9,0 5 9,2,1
9 6 8
8,0,1 7 0,1,3
0,6,1,8,3 8 2,9,7,8,0
5,8,1 9 5,4,6