ĐB47019
Nhất34645
Nhì75635          81081
Ba01237          97575          41873
71518          81155          48459
9165          5112
0470          7877
Năm8964          1825          5654
1014          5895          2811
Sáu480          737          264
Bảy90    88    96    22

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,8,9 0 -
8,1 1 9,8,2,4,1
1,2 2 5,2
7 3 5,7,7
6,5,1,6 4 5
4,3,7,5,6,2,9 5 5,9,4
9 6 5,4,4
3,7,3 7 5,3,0,7
1,8 8 1,0,8
1,5 9 5,0,6

Mở thưởng Chủ nhật ngày 14/10/2018
ĐB35128
Nhất62713
Nhì20359          73758
Ba53564          77328          65062
90851          90030          24099
1226          2246
1603          7879
Năm7357          6641          4876
5847          3992          3457
Sáu853          512          498
Bảy86    64    46    53

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3 0 3
5,4 1 3,2
6,9,1 2 8,8,6
1,0,5,5 3 0
6,6 4 6,1,7,6
- 5 9,8,1,7,7,3,3
2,4,7,8,4 6 4,2,4
5,4,5 7 9,6
2,5,2,9 8 6
5,9,7 9 9,2,8

Mở thưởng Thứ bảy ngày 13/10/2018
ĐB48145
Nhất09500
Nhì30105          15223
Ba30969          61488          96739
78029          57542          12101
5337          1478
9575          5666
Năm2382          6651          3181
9703          1466          6514
Sáu804          724          288
Bảy88    97    07    90

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,9 0 0,5,1,3,4,7
0,5,8 1 4
4,8 2 3,9,4
2,0 3 9,7
1,0,2 4 5,2
4,0,7 5 1
6,6 6 9,6,6
3,9,0 7 8,5
8,7,8,8 8 8,2,1,8,8
6,3,2 9 7,0

Mở thưởng Thứ sáu ngày 12/10/2018
ĐB68218
Nhất50910
Nhì32356          28617
Ba78148          40522          88944
49406          12737          06385
3360          3868
0932          3969
Năm4770          2827          3145
1375          9987          8178
Sáu599          727          961
Bảy69    63    43    34

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,6,7 0 6
6 1 8,0,7
2,3 2 2,7,7
6,4 3 7,2,4
4,3 4 8,4,5,3
8,4,7 5 6
5,0 6 0,8,9,1,9,3
1,3,2,8,2 7 0,5,8
1,4,6,7 8 5,7
6,9,6 9 9

Mở thưởng Thứ năm ngày 11/10/2018
ĐB75705
Nhất94181
Nhì77276          26909
Ba31896          33132          42108
09850          86571          25972
6007          2139
5377          1913
Năm8889          5349          7432
5305          7879          3096
Sáu719          343          312
Bảy18    21    74    90

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,9 0 5,9,8,7,5
8,7,2 1 3,9,2,8
3,7,3,1 2 1
1,4 3 2,9,2
7 4 9,3
0,0 5 0
7,9,9 6 -
0,7 7 6,1,2,7,9,4
0,1 8 1,9
0,3,8,4,7,1 9 6,6,0

Mở thưởng Thứ tư ngày 10/10/2018
ĐB90043
Nhất23708
Nhì15164          14003
Ba48319          69262          07545
08459          05305          86412
8153          4918
7180          5885
Năm2553          0125          6739
1910          4054          0825
Sáu065          745          653
Bảy44    73    53    42

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,1 0 8,3,5
- 1 9,2,8,0
6,1,4 2 5,5
4,0,5,5,5,7,5 3 9
6,5,4 4 3,5,5,4,2
4,0,8,2,2,6,4 5 9,3,3,4,3,3
- 6 4,2,5
- 7 3
0,1 8 0,5
1,5,3 9 -

Mở thưởng Thứ ba ngày 09/10/2018
ĐB99135
Nhất03401
Nhì22416          69194
Ba41006          79099          34228
39931          74706          24633
4730          1056
7913          0835
Năm3862          0876          2311
3542          9176          1023
Sáu899          448          545
Bảy86    83    73    95

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3 0 1,6,6
0,3,1 1 6,3,1
6,4 2 8,3
3,1,2,8,7 3 5,1,3,0,5
9 4 2,8,5
3,3,4,9 5 6
1,0,0,5,7,7,8 6 2
- 7 6,6,3
2,4 8 6,3
9,9 9 4,9,9,5