ĐB18468
Nhất46860
Nhì98715          71896
Ba79241          20351          74554
54801          81187          33545
7476          9583
7880          0347
Năm9663          5109          8244
8065          2078          9593
Sáu210          285          414
Bảy49    82    12    70

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,8,1,7 0 1,9
4,5,0 1 5,0,4,2
8,1 2 -
8,6,9 3 -
5,4,1 4 1,5,7,4,9
1,4,6,8 5 1,4
9,7 6 8,0,3,5
8,4 7 6,8,0
6,7 8 7,3,0,5,2
0,4 9 6,3

Mở thưởng Thứ ba ngày 22/08/2017
ĐB65744
Nhất84973
Nhì51162          03571
Ba82050          88499          92726
50364          74615          52238
3041          9158
9920          0772
Năm4128          1301          6197
8756          4160          5392
Sáu631          847          916
Bảy84    43    80    08

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,2,6,8 0 1,8
7,4,0,3 1 5,6
6,7,9 2 6,0,8
7,4 3 8,1
4,6,8 4 4,1,7,3
1 5 0,8,6
2,5,1 6 2,4,0
9,4 7 3,1,2
3,5,2,0 8 4,0
9 9 9,7,2

Mở thưởng Thứ hai ngày 21/08/2017
ĐB80981
Nhất41032
Nhì79130          73834
Ba70630          50828          08290
35103          01921          33497
6204          3807
0236          4627
Năm1054          2598          3187
8320          1683          8206
Sáu034          107          003
Bảy57    00    83    15

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,3,9,2,0 0 3,4,7,6,7,3,0
8,2 1 5
3 2 8,1,7,0
0,8,0,8 3 2,0,4,0,6,4
3,0,5,3 4 -
1 5 4,7
3,0 6 -
9,0,2,8,0,5 7 -
2,9 8 1,7,3,3
- 9 0,7,8

Mở thưởng Chủ nhật ngày 20/08/2017
ĐB70509
Nhất67905
Nhì07588          87583
Ba27124          45382          51957
47425          17526          11837
5749          5531
2901          1043
Năm6463          8657          1000
8141          2617          2807
Sáu614          918          739
Bảy44    73    02    98

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0 0 9,5,1,0,7,2
3,0,4 1 7,4,8
8,0 2 4,5,6
8,4,6,7 3 7,1,9
2,1,4 4 9,3,1,4
0,2 5 7,7
2 6 3
5,3,5,1,0 7 3
8,1,9 8 8,3,2
0,4,3 9 8

Mở thưởng Thứ bảy ngày 19/08/2017
ĐB78649
Nhất65084
Nhì48980          40235
Ba34759          82410          01927
60966          43015          38678
0846          3059
9783          2884
Năm5075          2268          5205
4014          6297          5015
Sáu214          433          310
Bảy30    66    59    84

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,1,1,3 0 5
- 1 0,5,4,5,4,0
- 2 7
8,3 3 5,3,0
8,8,1,1,8 4 9,6
3,1,7,0,1 5 9,9,9
6,4,6 6 6,8,6
2,9 7 8,5
7,6 8 4,0,3,4,4
4,5,5,5 9 7

Mở thưởng Thứ sáu ngày 18/08/2017
ĐB22279
Nhất99804
Nhì13729          46130
Ba03543          56156          26753
10557          32029          71924
6951          6542
6248          0254
Năm0622          8625          1474
7780          8972          6730
Sáu406          260          984
Bảy96    83    95    31

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,8,3,6 0 4,6
5,3 1 -
4,2,7 2 9,9,4,2,5
4,5,8 3 0,0,1
0,2,5,7,8 4 3,2,8
2,9 5 6,3,7,1,4
5,0,9 6 0
5 7 9,4,2
4 8 0,4,3
7,2,2 9 6,5

Mở thưởng Thứ năm ngày 17/08/2017
ĐB36271
Nhất68069
Nhì15403          91179
Ba07887          24833          81101
03453          09655          10937
4947          1551
6829          8512
Năm1485          0489          7275
8705          6790          4333
Sáu904          011          138
Bảy95    75    12    99

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9 0 3,1,5,4
7,0,5,1 1 2,1,2
1,1 2 9
0,3,5,3 3 3,7,3,8
0 4 7
5,8,7,0,9,7 5 3,5,1
- 6 9
8,3,4 7 1,9,5,5
3 8 7,5,9
6,7,2,8,9 9 0,5,9