ĐB97711
Nhất12267
Nhì16032          77137
Ba81737          72642          89269
84036          78487          52367
1831          7410
8361          6474
Năm1620          6218          1693
1963          1311          0526
Sáu151          741          001
Bảy35    42    99    86

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,2 0 1
1,3,6,1,5,4,0 1 1,0,8,1
3,4,4 2 0,6
9,6 3 2,7,7,6,1,5
7 4 2,1,2
3 5 1
3,2,8 6 7,9,7,1,3
6,3,3,8,6 7 4
1 8 7,6
6,9 9 3,9

Mở thưởng Thứ ba ngày 22/09/2020
ĐB87486
Nhất91069
Nhì65300          14647
Ba04126          79476          78861
75217          65897          49586
1687          5488
3167          3158
Năm5874          9738          5945
5309          4693          8233
Sáu384          090          746
Bảy06    25    86    80

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,9,8 0 0,9,6
6 1 7
- 2 6,5
9,3 3 8,3
7,8 4 7,5,6
4,2 5 8
8,2,7,8,4,0,8 6 9,1,7
4,1,9,8,6 7 6,4
8,5,3 8 6,6,7,8,4,6,0
6,0 9 7,3,0

Mở thưởng Thứ hai ngày 21/09/2020
ĐB68757
Nhất12181
Nhì13951          12884
Ba08419          69298          11237
87495          28647          58511
6564          9713
9454          7696
Năm2374          4864          1502
0836          4747          8317
Sáu839          691          363
Bảy29    35    21    49

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 2
8,5,1,9,2 1 9,1,3,7
0 2 9,1
1,6 3 7,6,9,5
8,6,5,7,6 4 7,7,9
9,3 5 7,1,4
9,3 6 4,4,3
5,3,4,4,1 7 4
9 8 1,4
1,3,2,4 9 8,5,6,1

Mở thưởng Chủ nhật ngày 20/09/2020
ĐB05042
Nhất66900
Nhì03482          31797
Ba17931          53457          36521
54749          11897          26393
0057          0505
1535          7952
Năm1079          8970          6887
6497          9606          1522
Sáu827          732          174
Bảy54    06    81    61

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,7 0 0,5,6,6
3,2,8,6 1 -
4,8,5,2,3 2 1,2,7
9 3 1,5,2
7,5 4 2,9
0,3 5 7,7,2,4
0,0 6 1
9,5,9,5,8,9,2 7 9,0,4
- 8 2,7,1
4,7 9 7,7,3,7

Mở thưởng Thứ bảy ngày 19/09/2020
ĐB54004
Nhất72588
Nhì90168          50167
Ba32779          20782          72573
44493          04989          54543
2253          7024
2513          3108
Năm1253          7713          8686
2592          2236          7094
Sáu586          478          322
Bảy95    31    14    68

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 4,8
3 1 3,3,4
8,9,2 2 4,2
7,9,4,5,1,5,1 3 6,1
0,2,9,1 4 3
9 5 3,3
8,3,8 6 8,7,8
6 7 9,3,8
8,6,0,7,6 8 8,2,9,6,6
7,8 9 3,2,4,5

Mở thưởng Thứ sáu ngày 18/09/2020
ĐB20290
Nhất28162
Nhì39930          04541
Ba12820          49798          74603
74480          79568          99474
2797          7212
6076          9436
Năm5840          4233          8930
4212          1688          0937
Sáu299          612          363
Bảy01    23    53    45

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,3,2,8,4,3 0 3,1
4,0 1 2,2,2
6,1,1,1 2 0,3
0,3,6,2,5 3 0,6,3,0,7
7 4 1,0,5
4 5 3
7,3 6 2,8,3
9,3 7 4,6
9,6,8 8 0,8
9 9 0,8,7,9

Mở thưởng Thứ năm ngày 17/09/2020
ĐB04170
Nhất71985
Nhì43509          16141
Ba58831          80153          35981
30730          83764          91048
0914          1931
7961          1276
Năm8042          2306          1138
3873          3697          4669
Sáu496          256          878
Bảy60    34    96    28

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,3,6 0 9,6
4,3,8,3,6 1 4
4 2 8
5,7 3 1,0,1,8,4
6,1,3 4 1,8,2
8 5 3,6
7,0,9,5,9 6 4,1,9,0
9 7 0,6,3,8
4,3,7,2 8 5,1
0,6 9 7,6,6