ĐB33512
Nhất24902
Nhì71034          24619
Ba30353          56543          61856
93619          22827          21114
9529          9260
0466          4403
Năm7626          6817          5749
7181          9929          9793
Sáu714          808          166
Bảy26    36    20    93

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,2 0 2,3,8
8 1 2,9,9,4,7,4
1,0 2 7,9,6,9,6,0
5,4,0,9,9 3 4,6
3,1,1 4 3,9
- 5 3,6
5,6,2,6,2,3 6 0,6,6
2,1 7 -
0 8 1
1,1,2,4,2 9 3,3

Mở thưởng Thứ tư ngày 28/06/2017
ĐB82194
Nhất95769
Nhì42126          74640
Ba40621          82427          14207
56410          45707          99193
8628          1762
7489          3273
Năm8696          1082          1261
3600          3906          3854
Sáu643          539          255
Bảy08    78    68    34

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,1,0 0 7,7,0,6,8
2,6 1 0
6,8 2 6,1,7,8
9,7,4 3 9,4
9,5,3 4 0,3
5 5 4,5
2,9,0 6 9,2,1,8
2,0,0 7 3,8
2,0,7,6 8 9,2
6,8,3 9 4,3,6

Mở thưởng Thứ ba ngày 27/06/2017
ĐB40303
Nhất88892
Nhì85370          18016
Ba15276          51358          38276
00306          25464          99749
3964          6871
4822          2094
Năm9468          6223          0857
0879          8181          0428
Sáu129          866          745
Bảy66    60    55    45

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,6 0 3,6
7,8 1 6
9,2 2 2,3,8,9
0,2 3 -
6,6,9 4 9,5,5
4,5,4 5 8,7,5
1,7,7,0,6,6 6 4,4,8,6,6,0
5 7 0,6,6,1,9
5,6,2 8 1
4,7,2 9 2,4

Mở thưởng Thứ hai ngày 26/06/2017
ĐB70727
Nhất90840
Nhì23935          66577
Ba74949          50020          36741
11415          32662          22149
9154          5182
0869          4695
Năm6315          4884          9459
0791          7086          8928
Sáu932          536          318
Bảy54    41    64    52

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,2 0 -
4,9,4 1 5,5,8
6,8,3,5 2 7,0,8
- 3 5,2,6
5,8,5,6 4 0,9,1,9,1
3,1,9,1 5 4,9,4,2
8,3 6 2,9,4
2,7 7 7
2,1 8 2,4,6
4,4,6,5 9 5,1

Mở thưởng Chủ nhật ngày 25/06/2017
ĐB48396
Nhất12360
Nhì33762          92463
Ba84119          57111          60611
84509          27110          07886
1590          6647
1662          9012
Năm3161          1174          4862
6422          6711          8494
Sáu769          690          973
Bảy33    44    94    10

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,1,9,9,1 0 9
1,1,6,1 1 9,1,1,0,2,1,0
6,6,1,6,2 2 2
6,7,3 3 3
7,9,4,9 4 7,4
- 5 -
9,8 6 0,2,3,2,1,2,9
4 7 4,3
- 8 6
1,0,6 9 6,0,4,0,4

Mở thưởng Thứ bảy ngày 24/06/2017
ĐB03261
Nhất70148
Nhì02102          10412
Ba61250          65484          49370
02594          92244          16221
0589          7590
1245          7106
Năm1427          2525          9623
0501          8190          1044
Sáu064          848          673
Bảy50    20    21    26

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,7,9,9,5,2 0 2,6,1
6,2,0,2 1 2
0,1 2 1,7,5,3,0,1,6
2,7 3 -
8,9,4,4,6 4 8,4,5,4,8
4,2 5 0,0
0,2 6 1,4
2 7 0,3
4,4 8 4,9
8 9 4,0,0

Mở thưởng Thứ sáu ngày 23/06/2017
ĐB86523
Nhất26145
Nhì12726          27574
Ba49974          75954          05788
72691          53659          24801
9484          7352
1183          1500
Năm3230          1265          1429
1673          3721          2612
Sáu660          013          343
Bảy05    59    49    81

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,3,6 0 1,0,5
9,0,2,8 1 2,3
5,1 2 3,6,9,1
2,8,7,1,4 3 0
7,7,5,8 4 5,3,9
4,6,0 5 4,9,2,9
2 6 5,0
- 7 4,4,3
8 8 8,4,3,1
5,2,5,4 9 1